Атаманенко Алла Євгенівна,

д.і.н., проф., декан факультету міжнародних відносин
Атаманенко Алла Євгенівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов"янської писемності і культури. 24 травня 2018 року. К., 2018. С.113-115.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь "Російська Федерація як чинник впливу на українсько-грузинські відносини", Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: століття дипломатичних відносин", Тбілісі, 27-29 березня 2018 р.

Доповідь "Українці в Болгарії", Міжнародна наукова конференція "Україна і Болгарія в історії Європи", 17-20 червня 2018, м. Софія

Доповідь "Українці Греції як чинник українсько-грецького культурного діалогу", Круглий стіл "Україна і Греція: століття взаємин", 20-24 червня 2018 р., м. Салоніки

Доповідь "Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку", круглий стіл "Зарубіжні українознавчі студії як складова частина світової славістики" під час Міжнародної наукової конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". Київ, 24 травня 2018 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада НаУОА з історії України

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки: Серія "Історія"

Опублікування статті

165. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. – С.232-241.

2017

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

У 2016 р. залучені 20050, які не були враховані в рейтингу.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучено у 2016 р. було 83 тис. грн. - тобто, х 3 = 249 год. Записано було лише 5 год. Пропоную перенести решту годин на 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Синергія закордонного українства та України: українська культурна дипломатія. Міжнародна наукова конференція "Сучасна українська дипломатична служба: шлях тривалістю в 100 років" (організатор - МЗС, Київ, 28-30 листопада 2017 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А. Українські експатріанти як фактор культурної дипломатії України в Грузії. Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв"язки, культурна дипломатія (присвячена 25-річниці українсько-грузинських відносин), Батумі, 9-13 травня 2017 р.

Атаманенко А. Українці Словаччини як суб"єкт культурної дипломатії. Українсько-словацька наукова конференція з нагоди 100-річчя української дипломатії. Братислава, 14 листопада 2017 р.

Українсько-австрійська дискусія до 100-річчя української дипломатії. Відень, 15 листопада 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Роль Інституту дослідів Волині у розвитку української історіографії в Канаді. Симпозіум з канадознавства, Острог, 27-28 вересня 2017 р.

Атаманенко А. Професор Любомир Винар: український історик в Америці. Академія пам"яті проф. Любомира Винара. Київ, 31 травня 2017 р., Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Український американський вчений Л. Винар. Академія пам"яті проф. Любомира Р. Винара. Острог, 17 травня 2017.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України (НаУОА)

Спецрада з релігієзнавства

Опублікування статті

Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С.28-32.

Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 26. – С.103-110. (Співавтор А.А. Хеленюк).

2016

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на організацію та проведення двох міжнародних наукових конференцій, видання книг

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя. Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 27–28 вересня 2016 р., м. Острог

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського (17 вересня 2016 р.), м. Острог

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А.Є. Рецепція постаті Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії. Міжнародна наукова конференція "Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина - Холмщина у ХІХ-ХХ століттях" з нагоди 150-ліття Михайла Грушевського. Холм, 21-23 вересня 2016 р.

Атаманенко А. Проблеми ідентифікації карпатських українців в українській історіографії. Міжнародна наукова конференція "Українці в історії та культурі Карпат" (з нагоди 60-річчя заснування СНМ - Музею української культури у Свиднику. Свидник (Словаччина), 8-9 квітня 2016 р.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А.Є. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 23. – С.7-13.

Опублікування статті

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А.Є. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.28-33

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А.Є. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.357-361.

Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко. В кн.: 1. Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін: до історії російсько-українських відносин першої третини ХІХ ст. - Острог, 2016. - 216 с.

2015

Присвоєння вченого звання професора

диплом датований 22 грудня 2014 р., до попереднього звіту інформація не подавалась

Опублікування статті

Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. – Т.30. – С.388-403.

Атаманенко А.Є., В.Б. Атаманенко Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – С. 92 – 103.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну