Атаманенко Алла Євгенівна,

д.і.н., проф., декан факультету міжнародних відносин
Атаманенко Алла Євгенівна
QA
Резюме
Освіта

1987 - Історик, викладач історії та суспільствознавства. Закінчила Дніпропетровський державний університет ім. 300-річчя возз"єднання України з Росією (тогочасна назва, тепер - Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара).


Досвід роботи

З 1987 по серпень 1995 р. працювала вчителем історії в СШ №128 м. Дніпропетровська. 

У 1995 р. переїхала до м. Острога.

З 28.08.1995 р. працює в НаУОА (початок - Острозький Вищий Колегіум НаУКМА, тепер - Національний університет "Острозька академія". Захистила кандидатську (1998) та докторську (2010) дисертації. Має звання професора.

Від вересня 2008 р. - декан факультету міжнародних відносин НаУОАвід 2010 по 2015 р. одночасно була завідувачем створеної у 2010 р. кафедри міжнародних відносин. 

Крім того, від 2002 р. - є директором Інституту досліджень української діаспори НаУОА, від 2013 р. переіменовано в НДЦ "Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара".


Є автором близько 200 наукових публікацій, в т.ч. закордонних, серед яких 2 монографії (одна - у співавторстві), термінологічний словник, навчально-методичні видання.
Є упорядником або редактором понад 30 книжкових видань, серед яких археографічні публікації, перевидання праць істориків діаспори та ін. 


Була співредактором, від 2013 р. - головним редактором журналу “Український історик” (США, ISSN 0041-6063), членом редакційної ради E-Journal of Global Diaspora Studies (Південна Корея). Обиралась членом Наукової ради Міністерства науки та освіти, секція “Філософія, історія та політологія”. 


Неодноразово брала участь у наукових конференціях в Україні, США, Польщі, Греції, Грузії, Словаччині, Болгарії та інших країнах.


Є дійсним членом низки міжнародних наукових організацій (Українського історичного товариства (Ukrainian Historical Association, Inc., США)), Міжнародної організації дослідників діаспор (World Association of Global Diaspora Studies, Південна Корея), членом-кореспондентом Української вільної академії наук у США, членом правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин.


Під керівництвом А.Є. Атаманенко підготовлено і захищено 5 кандидатських дисертацій, вона є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту  дисертацій. 

Наукова робота
2019

Опублікування статті

Українці в Болгарії і Україна: потенціал співпраці // Україна і Болгарія в історії Європи: збірник наукових праць / Інститут історії України НАН України; Інститут історичних досліджень БАН; Комісія істориків України і Болгарії; Наукове товариство історії дипломатії та міжнародних відносин; Упоряд.: Інна Манасієва, Ірина Матяш. Київ: Інститут історії України НАН України, 2019. ‒ С.177-194

Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення // Історичні і політичні дослідження. Науковий журнал: До 20-річчя кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вінниця, 2019. №1 (64). С.159-168.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХIV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки" Національного університету "Острозька академія", 13-17 травня 2019 р. Доповідь: "Публічна дипломатія як інструмент творення міжнародного іміджу держави".

Міжнародний круглий стіл "Quo vadis, українцю", Острог, 5 березня 2019 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція "Сучасний світовий порядок: погляд крізь призму Версалю", 11-12 квітня 2019 року, Вінниця, доповідь: "Етнічно строкатий світ: меншини від Версалю до сьогодення"

Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні проблеми джерелознавства та історіографії історії України", присвяченої пам"яті проф. М.П.Ковальського (до 90-річчя з дня народження) 19-22 березня 2019 року (Острог-Дніпро). Доповіді: "Наукова школа Миколи Павловича Ковальського як історіографічний феномен" (Острог), "Вчені українського закордоння як суб"єкт культурної дипломатії" (Дніпро).

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Наукова конференція з нагоди 150-річчя Федора Матушевського, першого посла України в Греції, 5-6 червня 2019 р., Афіни. Доповідь: "Українці Греції та Україна: потенціал співпраці".

І Міжнародна наукова конференція з оказії 15-ліття Українського Історичного Товариства в Польщі "Українці та їх сусіди на протязі століть: політика, господарство, релігія, культура й щоденне життя", 10-11 травня 2019, Перемишль. Доповідь: "Українці в Польщі як суб"єкт культурної дипломатії України".

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України та спецрада з релігієзнавства, НаУОА, член ради

2018

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові записки: Серія "Історія"

Опублікування статті

165. Роль Любомира Винара у дослідженні постаті Олега Кандиби (О. Ольжича) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2018. – Вип. 27. – С.232-241.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь "Російська Федерація як чинник впливу на українсько-грузинські відносини", Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: століття дипломатичних відносин", Тбілісі, 27-29 березня 2018 р.

Доповідь "Українці в Болгарії", Міжнародна наукова конференція "Україна і Болгарія в історії Європи", 17-20 червня 2018, м. Софія

Доповідь "Українці Греції як чинник українсько-грецького культурного діалогу", Круглий стіл "Україна і Греція: століття взаємин", 20-24 червня 2018 р., м. Салоніки

Доповідь "Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку", круглий стіл "Зарубіжні українознавчі студії як складова частина світової славістики" під час Міжнародної наукової конференції "Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи". Київ, 24 травня 2018 р.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада НаУОА з історії України

Опублікування тез доповідей

Закордонне українознавство: структура та перспективи розвитку // Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи. Міжнародна наукова конференція до Дня слов"янської писемності і культури. 24 травня 2018 року. К., 2018. С.113-115.

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А. Українські експатріанти як фактор культурної дипломатії України в Грузії. Міжнародна наукова конференція "Україна та Грузія: дипломатичні відносини, міжнародні зв"язки, культурна дипломатія (присвячена 25-річниці українсько-грузинських відносин), Батумі, 9-13 травня 2017 р.

Атаманенко А. Українці Словаччини як суб"єкт культурної дипломатії. Українсько-словацька наукова конференція з нагоди 100-річчя української дипломатії. Братислава, 14 листопада 2017 р.

Українсько-австрійська дискусія до 100-річчя української дипломатії. Відень, 15 листопада 2017 р.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Синергія закордонного українства та України: українська культурна дипломатія. Міжнародна наукова конференція "Сучасна українська дипломатична служба: шлях тривалістю в 100 років" (організатор - МЗС, Київ, 28-30 листопада 2017 р.)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучено у 2016 р. було 83 тис. грн. - тобто, х 3 = 249 год. Записано було лише 5 год. Пропоную перенести решту годин на 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Роль Інституту дослідів Волині у розвитку української історіографії в Канаді. Симпозіум з канадознавства, Острог, 27-28 вересня 2017 р.

Атаманенко А. Професор Любомир Винар: український історик в Америці. Академія пам"яті проф. Любомира Винара. Київ, 31 травня 2017 р., Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Атаманенко А. Український американський вчений Л. Винар. Академія пам"яті проф. Любомира Р. Винара. Острог, 17 травня 2017.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Спецрада з історії України (НаУОА)

Спецрада з релігієзнавства

Опублікування статті

Незабутні тексти, повернені імена: штрихи до інтелектуального портрету академіка Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв. Випуск 8: Збірник наукових праць / Ред. кол.: Небесник І.І. та ін. – Ужгород: Закарпатська академія мистецтв, 2017. – С.28-32.

Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І.Д. Пасічник, В.В. Трофимович, А.І. Смирнов та ін. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2017. – Вип. 26. – С.103-110. (Співавтор А.А. Хеленюк).

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

У 2016 р. залучені 20050, які не були враховані в рейтингу.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Атаманенко А.Є. Рецепція постаті Михайла Грушевського в українській закордонній історіографії. Міжнародна наукова конференція "Михайло Грушевський та його Мала Батьківщина - Холмщина у ХІХ-ХХ століттях" з нагоди 150-ліття Михайла Грушевського. Холм, 21-23 вересня 2016 р.

Атаманенко А. Проблеми ідентифікації карпатських українців в українській історіографії. Міжнародна наукова конференція "Українці в історії та культурі Карпат" (з нагоди 60-річчя заснування СНМ - Музею української культури у Свиднику. Свидник (Словаччина), 8-9 квітня 2016 р.

Опублікування статті

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.) / А.Є. Атаманенко // Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.28-33

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя / А.Є. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – С.357-361.

Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко. В кн.: 1. Конопка Н.О. Микола Григорович Рєпнін: до історії російсько-українських відносин першої третини ХІХ ст. - Острог, 2016. - 216 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Атаманенко А. Інституційна структура українського наукового зарубіжжя. Міжнародна наукова конференція "Українська діаспора: проблеми дослідження", 27–28 вересня 2016 р., м. Острог

Атаманенко А. Постать М. Грушевського у закордонному українознавстві (1930-і – 1991 рр.). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського (17 вересня 2016 р.), м. Острог

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів на організацію та проведення двох міжнародних наукових конференцій, видання книг

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А.Є. Атаманенко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія : І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 23. – С.7-13.

2015

Присвоєння вченого звання професора

диплом датований 22 грудня 2014 р., до попереднього звіту інформація не подавалась

Опублікування статті

Мазепа О. Українське генеалогічне і геральдичне товариство: “Бюлетень” та “Записки”/ Олександр Мазепа, Алла Атаманенко // Наукові записки Інституту української археографії та джерелознавства: збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України . – Київ: Інститут української археографії та джерелознавства НАН України, 2015. – Т.30. – С.388-403.

Атаманенко А.Є., В.Б. Атаманенко Культурні осередки Волині кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. // Старий Луцьк. – Луцьк, 2015. – С. 92 – 103.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: alla.atamanenko@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну