Бондарчук Віталій Олександрович,

к.і.н., старший викладач кафедри історії, співробітник Музею НаУОА
Бондарчук Віталій Олександрович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXV студентсько-викладацька конференція "Дні науки" (11-15. 05. 2020 р.). Тема доповіді: "Квитанції громадянки Коломацької з Острога як історичне джерело"

XVI наукова конференція "Острозькі краєзнавчі читання" (14 листопада 2019 р.). Тема доповіді: "Інформація про Острог кінця 1950-х – середини 1960-х років у документах ЦРУ"

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Бондарчук В. О. Інформація про м. Острог кін. 1950-х – сер. 1960-х рр. у документах ЦРУ // Острозький краєзнавчий збірник / Державний історико-культурний заповідник м. Острога; Острозьке науково-краєзнавче товариство «Спадщина» імені князів Острозьких. – Випуск 11. – Острог: ФОП видавець Свинарчук Р. В., 2019. – 316 с. C. 159-169.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vitalii.bondarchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну