Годжал Світлана Сергіївна,

к.і.н., викладач кафедри історії
Годжал Світлана Сергіївна
QA
Резюме
Освіта

2009 - 2014 рр. Національний університет «Острозька академія», де отримала диплом магістра історії, історика, викладача історії.

2009 - 2013 рр. Національний університет державної податкової служби України, де отримала диплом бакалавра з права.

 У 2018 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Острозька академія».  У 2020 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Острозька академія" захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.01. – Історія України на тему «Громадсько-політична та наукова діяльність Марка Антоновича», та розпочала свою педагогічну діяльність. 

Досвід роботи
01 липня 2013 р. - 01 лютого 2015 р.  - старший лаборант кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"
01 лютого 2015 р. - 11 липня 2019 р. - старший лаборант факультету міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"
11 липня 2019 р. - і до сьогодні - старший лаборант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету "Острозька академія"
01 вересня 2020 р. працюю на посаді викладача кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського (за сумісництвом)
Наукова робота
2020

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації на тему: "Громадсько-політична та наукова діяльність Марка Антоновича". Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді Д 48.125.02 за спеціальністю 07.00.01 - історія України.

2019

Опублікування статті

Годжал С. Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 142 (3). С. 42–45.

Годжал С. Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США). Науковий журнал «Universum Historiae et Archeologiae». Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 184–193.

Годжал С. Діяльність М. Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 40–49.

2018

Опублікування статті

Годжал С. Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Острог, 2018. Вип. 27: На пошану Володимира Трофимовича. С. 62-67.

2017

Опублікування тез доповідей

Годжал С. Наукова спадщина Марка Антоновича. «Перспективи розвитку сучасної науки» (м. Київ, 29-30 вересня 2017 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 88–92.

Годжал С. Співпраця Марка Антоновича та Любомира Винара в Українському Історичному Товаристві. «Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції» (м. Херсон, 22–23 вересня 2017 р.). Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2017. С. 6–9.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Академія пам'яті видатного українського вченого та організатора науки професора Любомира Романа Винара (м. Острог, 17 травня 2017 р.). Тема доповіді: Співпраця М. Антоновича та Л. Винара.

2016

Опублікування тез доповідей

Годжал С. Наукові праці Марка Антоновича на сторінках «Українського історика». Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, м. Острог, 27–28 вересня 2016 р. С. 175–177.

Годжал С. М. Грушевський в дослідженнях М. Антоновича. Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія»; Українське історичне товариство. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. С. 78–83.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.hodzhal@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну