Годжал Світлана Сергіївна,

к.і.н., старший викладач кафедри історії
Годжал Світлана Сергіївна
QA
Резюме
Освіта

2009 - 2014 рр. Національний університет «Острозька академія», де отримала диплом магістра історії, історика, викладача історії.

2009 - 2013 рр. Національний університет державної податкової служби України, де отримала диплом бакалавра з права.

 У 2018 р. закінчила аспірантуру Національного університету «Острозька академія».  У 2020 р. у спеціалізованій вченій раді Національного університету "Острозька академія" захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук по спеціальності 07.00.01. – Історія України на тему «Громадсько-політична та наукова діяльність Марка Антоновича», та розпочала свою педагогічну діяльність. 

Досвід роботи
01 липня 2013 р. - 01 лютого 2015 р.  - старший лаборант кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"
01 лютого 2015 р. - 11 липня 2019 р. - старший лаборант факультету міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія"
11 липня 2019 р. - і до сьогодні - старший лаборант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету "Острозька академія"
01 вересня 2020 р. працюю на посаді викладача кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського (за сумісництвом)
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXVІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки", 11-14 травня 2021 р. Доповідь на тему "Інформативний потенціал метричних книг Рівненського повіту другої половини ХІХ – початку ХХ ст."

2020

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації на тему: "Громадсько-політична та наукова діяльність Марка Антоновича". Захист відбувся в спеціалізованій вченій раді Д 48.125.02 за спеціальністю 07.00.01 - історія України.

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція «Волинь у роки Другої світової війни та післявоєнний період» (до 80-річчя початку війни)  (Національний університет «Острозька академія», Острог, 17 вересня 2019 р.). Тема доповіді: «Спогади М. Антоновича як джерело до вивчення діяльності похідних груп ОУН». 

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Годжал С. Слов’янознавство у творчості Марка Антоновича. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Київ, 2019. Вип. 142 (3). С. 42–45.

Годжал С. Праця Марка Антоновича в Українській вільній академії наук (США). Науковий журнал «Universum Historiae et Archeologiae». Дніпро, 2019. Т. 2 (27). Вип. 1. С. 184–193.

Годжал С. Діяльність М. Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Острог, 2019. Вип. 29. С. 40–49.

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Міжнародна наукова конференція «Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи» (м. Київ, 24 травня 2018 р.). Тема доповіді: «Славістичні дослідження в науковому доробку Марка Антоновича»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Годжал С. Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Острог, 2018. Вип. 27: На пошану Володимира Трофимовича. С. 62-67.

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Академія пам'яті видатного українського вченого та організатора науки професора Любомира Романа Винара (м. Острог, 17 травня 2017 р.). Тема доповіді: Співпраця М. Антоновича та Л. Винара.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: svitlana.hodzhal@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-2940-6325

На головну