Кардаш Сергій Юрійович,

викладач
Кардаш Сергій Юрійович
QA
Резюме
Освіта

2010-2013 - Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра політичних наук та філософії, аспірант

2007 – 2008: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Політологія», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

2003 – 2007: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Політологія», освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Досвід роботи

2008- по теперіщній час - викладач кафедри політології та національної безпеки Національного університету "Острозька академія"

Навчальні курси: "Соціальна політика", "Політична культура", "Історія політичної думки".

Хобі та інтереси

Соціальна політика та соціальні процеси в Україні та Європі, політична культура, історія політичних вчень

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Структурна композиція середнього класу в Україні

Соціальне самопочуття українського суспільства до і після Революції Гідності

Стерилізація соціальної диференціації: середній клас у нових українських реаліях

Захист дисертації

Підготовка та захист кандидатської дисертації

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кардаш С. На порозі кризи: що робити зі солідарною пенсійною системою в Україні" / XXІV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки", 13-17 травня 2019 року

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кардаш С.Ю. Солідарна пенсійна система в Україні: загроза національній безпеці?" IІI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Національного університету «Острозька академія» «ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ», 14 червня 2019 р. м. Острог

Захист дисертації

Підготовка та захист кандидатської дисертації

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництвом студентським науковим гуртком "Соціальна політика та соціальні процеси в Україні"

2018

Опублікування тез доповідей

Кардаш С.Ю. «Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М. С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. – С 213-218.

Кардаш С. Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні. Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 26 лист. 2018). Запоріжжя, 2018. С. 136-139

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кардаш С. Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні. Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф., м. Запоріжжя, 26 лист. 2018

Кардаш С. «Відтік середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України» // ІІ Міжнародна науково-практична конференція « Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку», 8 червня 2018 р. м. Острог

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2018) Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (Political modernization and social structure of society in post-revolutional Ukraine: in respect of dependence). Evropský politický a právní diskurz, 5 (2). pp. 220-231. ISSN ISSN 2336-5439 Index Copernicus (Імпакт-фактор – 64.77) та International Scientific Indexing (Імпакт-фактор – 0,849).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кардаш С. "Креативний клас: нова панацея для України?" / С. Кардаш // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". 27-30 березня 2018 р. НаУОА.

Захист дисертації

Підготовка дисертаційної роботи

2017

Опублікування тез доповідей

Кардаш С.Ю. Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії: Матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» (м. Харків, 11-12 квітня 2017 року) / Наукове товариство «Центр наукових технологій». Харків: НП «ЦНТ», 2017. С. 86-91

Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Монреаль: CPM «ASF», 2017. – С. 185-188

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Кардаш С.Ю. Соціально-класова структура українського суспільства після Революції гідності: динаміка змін. / XXІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки Національного університету «Острозька академія»», 27 – 30 березня 2017 р.

Кардаш С.Ю. Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності / V Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії», Харків, 10-11 квітня 2017 року

Кардаш С.Ю. Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи / XIV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти», 30-31 травня 2017, Сєвєродонецьк, 2017

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Кардаш С.Ю. Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов. IV Орловские социологические чтения «Управление в условиях динамично развивающегося общества» (7 грудня 2012 р. м. Львів)

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну