Кардаш Сергій Юрійович,

викладач
Кардаш Сергій Юрійович
QA
Резюме
Освіта

2010-2013 - Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра політичних наук та філософії, аспірант

2007 – 2008: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Політологія», освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

2003 – 2007: Національний університет «Острозька академія», факультет політико-інформаційного менеджменту, спеціальність «Політологія», освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Досвід роботи

2008- по теперіщній час - викладач кафедри політології та національної безпеки Національного університету "Острозька академія"

Навчальні курси: "Соціальна політика", "Політична культура", "Історія політичної думки".

Хобі та інтереси

Соціальна політика та соціальні процеси в Україні та Європі, політична культура, історія політичних вчень

Наукова робота
2020

Захист дисертації

Підготовка та захист кандидатської дисертації

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Кардаш С. На порозі кризи: що робити зі солідарною пенсійною системою в Україні" / XXІV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки", 13-17 травня 2019 року

Захист дисертації

Підготовка та захист кандидатської дисертації

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництвом студентським науковим гуртком "Соціальна політика та соціальні процеси в Україні"

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2018) Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності (Political modernization and social structure of society in post-revolutional Ukraine: in respect of dependence). Evropský politický a právní diskurz, 5 (2). pp. 220-231. ISSN ISSN 2336-5439 Index Copernicus (Імпакт-фактор – 64.77) та International Scientific Indexing (Імпакт-фактор – 0,849).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Кардаш С. "Креативний клас: нова панацея для України?" / С. Кардаш // ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". 27-30 березня 2018 р. НаУОА.

Захист дисертації

Підготовка дисертаційної роботи

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну