Мозоль Михайло Леонідович,

викладач
Мозоль Михайло Леонідович
QA
Резюме
Освіта

Магістр політології НаУ "Острозька академія" (2010 р.)

Досвід роботи

Викладач кафедри політології НаУ "Острозька академія" - 2010 р - теперішній час 

Хобі та інтереси

Пострадянські політичні трансформації, політичні еліти, неформальна політика, геополітичні процеси

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь на тему "Неформальні інститути як загроза політичній стабільності" під час конференції «Загрози для національної безпеки в процесах глобалізації. Політичні загрози» Замосць, Польща, 16-17 травня 2019 рік

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Мацієвський Ю.В., Мозоль М.Л. Політична ситуація в Хмельницькій області напередодні президентських виборів. // Центр політичних досліджень НаУОА, Острог, 2019.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Myhajlo Mozol’ „Wszystko będzie dobrze” – polityczne sieci lojalności za prezydentury Leonida Kuczmy / Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne, Pułtusk, Nr 1 (46)/2016, s. 15-27

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Myhajlo Mozol: Instytucjonalna pułapka prezydentury patronażowej: przypadek Wiktora Janukowycza// Społeczeństwo i polityka. Pismo edukacyjne. - 2015. - #1. - P. 86-101

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mykhailo.mozol@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну