Августюк Марія Миколаївна,

к.п.н., старший викладач
Августюк Марія Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Kalamazh R., Avhustiuk M. Illusion of knowing in metacognitive monitoring: Review of possible causes and consequences // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - Вип. 32 (вийде друком наприкінці грудня 2018 р.) (Index Copernicus)

Августюк М.М. Цілеспрямований педагогічний супровід в оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Психологія особистості: Науковий журнал. - Вийде друком наприкінці грудня 2018 р.) (Index Copernicus)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avhustiuk M. M., Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics // Europe's Journal of Psychology. - Vol. 14(2) (2018). - s. 317-341. (Scopus Q3)

2017

Опублікування статті

Pasichnyk I., Kalamazh R., Avgustiuk (Avhustiuk) M. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. – 2017. – Issue 1. – pp. 89-102.

2016

Захист дисертації

Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ

Опублікування статті

Августюк М. М. Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // М. М. Августюк / Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 3-17.

Каламаж Р. В., Августюк М. М. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 4. – С. 19-29.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності / М. М. Августюк // VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 6. – Рівне: О. Зень, 2016. – С. 11-17.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

2015

Опублікування статті

Августюк М. М. Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 18-28.

Августюк М. М. Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів / М. М. Августюк // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 260-269.

Августюк М. М. Особистісні чинники об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(6). – К.: НАУ, 2015. – С.12-17.

Avgustiuk M. M. Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students / M. M. Avgustiuk // Virtus: Scientific Journal. – 2015. – Issue 4. – pp. 53-56.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avgustiuk M. M. The illusion of knowing from the indexes of confidence, calibration and resolution perspective / M. M. Avgustiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III(37), Issue 75. – pp. 88-90.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Зв’язок видового спектру метакогнітивного моніторингу з результативністю навчальної діяльності / М. М. Августюк // Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2015. – Т.2. – С. 11-13.

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

2014

Опублікування статті

Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 3-6.

Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 3. – С. 3-7.

Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 28. – С. 3-16.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій / М. М. Августюк // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 2. – С. 20-21.

Августюк М. М. Ілюзія знання: основні аспекти, властивості та змістові характеристики [Електронний ресурс] / М. М. Августюк // Дні науки Національного університету «Острозька академія» (ХІХ наукова викладацько-студентська конференція). – Острог: Національний університет 20 «Острозька академія», 2014. – (Бібліотека НаУОА). – [Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/3064/].

2013

Опублікування статті

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99.

2011

Опублікування статті

Новоселецька С. В. Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс] / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 263-276.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну