Августюк Марія Миколаївна,

к.п.н., старший викладач
Августюк Марія Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avhustiuk M. M., Pasichnyk I. D., Kalamazh R. V. The Illusion of Knowing in Metacognitive Monitoring: Effects of the Type of Information and of Personal, Cognitive, Metacognitive, and Individual Psychological Characteristics // Europe's Journal of Psychology. - Vol. 14(2) (2018). - s. 317-341. (Scopus Q3)

Опублікування статті

Kalamazh R., Avhustiuk M. Learning motivation in metacognitive monitoring reliability / R. Kalamazh, M. Avhustiuk // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - 2018. Вип. 31. - С. 107-117.

Kalamazh R., Avhustiuk M. Illusion of knowing in metacognitive monitoring: Review of possible causes and consequences // Психологічні перспективи: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. - Вип. 32 (вийде друком наприкінці грудня 2018 р.) (Index Copernicus)

Августюк М.М. Цілеспрямований педагогічний супровід в оптимізації метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів // Психологія особистості: Науковий журнал. - Вийде друком наприкінці грудня 2018 р.) (Index Copernicus)

2017

Опублікування статті

Pasichnyk I., Kalamazh R., Avgustiuk (Avhustiuk) M. The illusion of knowing from perspective of metacognitive monitoring accuracy of educational activity of university students / I. Pasichnyk, R. Kalamazh, M. Avgustiuk // Psychologiczne Zeszyty Naukowe: Polrocznik Instytutu Psychologii Universytetu Zielonogorskiego. – 2017. – Issue 1. – pp. 89-102.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності / М. М. Августюк // VIІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні основи здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Психологія: реальність і перспективи: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Вип. 6. – Рівне: О. Зень, 2016. – С. 11-17.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

Захист дисертації

Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності студентів ВНЗ

Опублікування статті

Августюк М. М. Характеристика структури та змісту тренінгової програми з оптимізації процесу метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності // М. М. Августюк / Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 3. – С. 3-17.

Каламаж Р. В., Августюк М. М. Ілюзія знання як помилка метакогнітивного моніторингу / Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. Вип. 4. – С. 19-29.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Зв’язок видового спектру метакогнітивного моніторингу з результативністю навчальної діяльності / М. М. Августюк // Збірник тез доповідей за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів». – Мукачево, 2015. – Т.2. – С. 11-13.

Августюк М. М. Психологічні особливості об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. Матеріали всеукраїнської наукової конференції. 4-5 грудня 2015 р., м. Дніпропетровськ. Частина ІІ. – Дніпропетровськ: Роял Принт, 2016. – С. 35-37.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Avgustiuk M. M. The illusion of knowing from the indexes of confidence, calibration and resolution perspective / M. M. Avgustiuk // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2015. – III(37), Issue 75. – pp. 88-90.

Опублікування статті

Августюк М. М. Вплив зовнішніх чинників на об’єктивність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 1. – С. 18-28.

Августюк М. М. Ілюзія знання як проблема в навчальній діяльності студентів / М. М. Августюк // Науковий теоретико-методологічний і прикладний психологічний журнал «Психологія особистості». – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 1(6). – С. 260-269.

Августюк М. М. Особистісні чинники об’єктивності метакогнітивного моніторингу / М. М. Августюк // Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. – Вип. 1(6). – К.: НАУ, 2015. – С.12-17.

Avgustiuk M. M. Situational factors of the illusion of knowing in the educational activity of students / M. M. Avgustiuk // Virtus: Scientific Journal. – 2015. – Issue 4. – pp. 53-56.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Августюк М. М. Ілюзія знання як метакогнітивне явище: контекстний огляд основних теорій / М. М. Августюк // Міжнародна інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 2. – С. 20-21.

Августюк М. М. Ілюзія знання: основні аспекти, властивості та змістові характеристики [Електронний ресурс] / М. М. Августюк // Дні науки Національного університету «Острозька академія» (ХІХ наукова викладацько-студентська конференція). – Острог: Національний університет 20 «Острозька академія», 2014. – (Бібліотека НаУОА). – [Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/3064/].

Опублікування статті

Августюк М. М. Ілюзія знання в метакогнітивному моніторингу процесу навчання: основні аспекти та змістові характеристики / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 3-6.

Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як складова метапізнання / М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 3. – С. 3-7.

Пасічник І. Д., Каламаж Р. В., Августюк М. М. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 28. – С. 3-16.

2013

Опублікування статті

Августюк М. Значення та інтерпретація рівнів дискурсу і тексту в теорії комунікативного акту [Електронний ресурс] / М. Августюк // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 95-99.

2011

Опублікування статті

Новоселецька С. В. Дискурс-аналіз як предмет міждисциплінарних досліджень [Електронний ресурс] / С. В. Новоселецька, М. М. Августюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Психологія і педагогіка. - 2011. - Вип. 17. - С. 263-276.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: mariia.avgustiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну