Тимейчук Ірина Миколаївна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри міжнародних відносин
Тимейчук Ірина Миколаївна
QA
Резюме
Досвід роботи

Доцент кафедри міжнародних відносин Національного університету "Острозька академія" з 2008 року. Кандидат філологічних наук з літератури (2015); тема дисертації "Дискурс Іншого у романах-дистопіях Маргарет Етвуд". Сфери наукового зацікавлення: переклад, канадська література, зовнішня політика США, політика Дональда Трампа, відносини між Аргентиною і Чилі, Північний потік 2 з погляду національних інтересів Польщі та України, політика країн-членів Ради співробітництва арабських держав Перської затоки.

Iryna Tymeichuk

Associate Professor of the Department of International Relations at the National University of Ostroh Academy since 2008. Doctor of Philosophy in Literature (2015); the thesis entitled Discourse of the Other in Margaret Atwood's Dystopian Novels. Spheres of interest include translation, Canadian literature, trends in U.S. foreign policy, the policy of Donald Trump, the interaction between Argentina and Chile, Nord Stream 2 project in terms of the national interests of Poland and Ukraine, and the policy of the member-countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf.Опис відсутній

Наукова робота
2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

«Relations between the EU and the Member Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf».  XXI International Scientific Practical Conference «Current Trends in the Development of the Science and Practice» (June 15-16, 2020, Haifa, Israel).

Участь у міжнародній конференції

Опублікування тез доповідей

Tymeichuk I. Kozachuk V. Relations between the EU and the Member Countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Materials of the XXI International Scientific Practical Conference «Current Trends in the Development of the Science and Practice» June 15-16 ,2020, Haifa, Israel. P. 78-79

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Oksana Kukalets, Tetiana Sydoruk, Iruna Tymeichuk. China’s Influencing Efforts in Europe, Targeting the Media and Public Opinion. Central European Journal of International and Security Studies. – Brill. – 17 Dec 2020. – P. 1–18 2020 [Scopus]

Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, I. (2021). “Opportunities for Young People to Study in Theological Education Institutions of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol.4, pp. 34-44. ISBN (ONLINE): 978-1- 911634-36-2. (Scopus Q4)

Maria Avhustiuk, Iryna Tymeichuk, Oksana Sakhniuk, Natalia Konopka, Eduard Balashov. Peculiarities of Online Studying at the International Relations Department. Journal of Education Culture and Society 2021 [Web of Science]

Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. Тенденції зовнішньополітичного курсу США за адміністрації Дональда Трампа / Сидорук Т., Мирончук В., Тимейчук І. // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – Вип. 1 (7). – С. 191-201. [Index Copernicus]

Тимейчук І. М., Бокій В. Г. Роль Великої Британії та Російської Фудурації у врегулюванні міжнародних конфліктів у контексті британсько-російських відносин на початку ХХІ століття / І. М. Тимейчук, В. Г. Бокій // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 153 (№ 2). – С. 482-485. [Index Copernicus, Google Scholar]

Тимейчук І. М., Мирутенко П. В. Сучасний стан і перспективи відносин Аргентини та Чилі / І. М. Тимейчук, П. В. Мирутенко // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 152 (№ 1). – С. 256-259. [Index Copernicus, Google Scholar]

Тимейчук І. М. Козачук В. Р. Спільна безпекова політика країн-членів ради співробітництва арабських держав Перської затоки // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». – К. : «Видавництво «Гілея», 2020. – Вип. 155 (№ 4). – С. 274-278. [Index Copernicus, Google Scholar]

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на вузівській конференції

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

TETIANA SYDORUK, PAVLO STEPANETS, IRYNA TYMEICHUK, Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine // Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIX, no. 3&4, 2019 (pp. 468-490) (Scopus Q4)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дистопійний проект у романі Яна Вайса "Будинок на тисячу поверхів". - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 13-17 травня 2019

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дистопійний світ роману Яна Вайса «Будинок на тисячу поверхів». - XXІV наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 27-30 березня 2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Hushchuk (Guschuk), Ihor (Igor) та Tymeichuk, Iryna та Hushchuk, Vitaliy (2018) Reform of the public healthcare system in Ukraine: problems and perspectives. In: Association agreement: from partnership to cooperation collective monograph. Accent Graphics Communications

2017

Опублікування тез доповідей

Тимейчук І. М. Специфіка викладання курсу «Теорія та практика перекладу»: шляхи усунення лексичних труднощів перекладу з англійської мови на українську в текстах суспільно-політичної тематики. - Philological Education of the Future: Prospective and Priority Directions of Scientific Research, November 27 December 1, 2017, Poland, Lublin, С. 126-128.

Тимейчук І. М. Процес становлення національної канадської літератури / Ірина Тимейчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференціії «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». – Одеса: НаУ «Одеська юридична академія, 2017. – С. 93-95.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Процес становлення національної канадської літератури // Всеукраїнська науково-практична конференція «Паралелі та контрасти: мова, культура, комунікація». – НаУ «Одеська юридична академія. – 27 жовтня 2017.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Тимейчук І. М. Феміністичний аспект категорії Іншого: «Друга стать» / Ірина Тимейчук // Південний архів. Філологічні науки: збірник наукових праць Херсонського державного університету. – Херсон, 2017. – Вип. (70). - C. 126-128. [Index Copernicus]

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Discourse of the Other in Margaret Atwood's Trilogy / Дискурс Іншого у трилогії Маргарет Етвуд // Симпозіум з канадознавства. – НаУ “Острозька академія”.– 27 28 вересня 2017 року

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» (Discourse of the Other in Zygmund Bychynskyi's Narrative "The Flight of Storks"). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016

Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики / X Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”. - Національний університет „Острозька академія”. - 7-8 квітня 2016 року.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Дискурс іншого у романі-дистопії М. Етвуд "Медд Аддам". - XXІ наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 19-21 квітня 2016

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Категорія Іншого в ракурсі постколоніальної критики / І. М. Тимейчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. – 2016. – Вип. 61. – С. 278-280.

Опублікування тез доповідей

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» (Discourse of the Other in Zygmund Bychynskyi's Narrative "The Flight of Storks"). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 . – Острог : Національний університет „Острозька академія”, – С. 257-259.

2015

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Генологічні аспекти романів трилогії «МеддАддам» М. Етвуд. - XХ наукова викладацько-студентська конференція. - НауОА. - 16-25 травня 2015

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Загальнонаціональний контекст творчості М. Етвуд: дискурс Іншого. - Симпозіум з канадознавства. – НаУ “Острозька академія”.– 19-20 березня 2015 року.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Генологічні аспекти романів М. Етвуд „Історія Служниці”, „Орикс і Крейк” та „Рік Потопу” / ІX Міжнародна науково-практична конференція „МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: МОВА – КУЛЬТУРА – ОСОБИСТІСТЬ”. - Національний університет „Острозька академія”. - 23-24 квітня 2015 року.

Роль Синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд „Історія Служниці” / V Міжнародна науково-практична заочної конференції „ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ТА СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ КОМУНІКАЦІЇ” ”. - Національний університет „Острозька академія”. – 12 жовтня 2015 року.

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Генологічні аспекти романів М. Етвуд „Історія Служниці”, „Орикс і Крейк” та „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 55. –С. 252 255.

Тимейчук І. М. Антропоніміка як вираження Іншості у персонажній системі роману М. Етвуд „Рік Потопу” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 52. –С. 520–522.

Тимейчук І. М. Роль синтаксичних стилістичних засобів у романі М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2015. – Вип. 58. –С. 238–240.

2014

Захист дисертації

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романах-дистопіях Маргарет Етвуд : дис. канд. філолог. наук. : спец. 10.01.04 „Література зарубіжних країн” / Тимейчук Ірина Миколаївна. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – 247 с.

Опублікування статті

Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / Ирина Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : Материалы IX международной научной конференции г. Санкт-Петербург 4–5 февраля 2014 года. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 18–26.

Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2014. – Вип. 46. –С. 193–197.

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 24 (3). – С. 119–125.

2013

Опублікування статті

Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Актуальні проблеми іноземної філології : лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – Вип. XVIII. – Ч. 3. – С. 143–150.

Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній „реальності” романів М. Етвуд („Орикс і Крейк” та „Рік Потопу”) / Ірина Тимейчук // Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. Збірник наукових праць. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2013. – Вип. 10. – С. 406–418.

Тимейчук І. М. Співвідношення „великого Іншого” та „малого іншого” у романі-дистопії М. Етвуд „Орикс і Крейк” / Ірина Тимейчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2013. – Вип 37. – С. 280–283.

Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд „Історія Служниці” / Ірина Тимейчук // Література в контексті культури : Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 23 (2). – С. 126–136.

2012

Опублікування статті

Хабета І. М. Теми „виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” / Ірина Хабета // Вісник Львівського університету. Серія „Іноземні мови”. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2012. – Вип. 20. – Ч. 2. – С. 189–195.

2011

Опублікування статті

Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд „Орикс і Крейк”: принцип „бінаризму” / Ірина Хабета // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – Острог : Видавництво НаУ „Острозька академія”, 2011. – Вип. 20. – C. 411–419.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: iryna.tymeychuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну