Столяр Зоя Володимирівна,

к.п.н., старший викладач
Столяр Зоя Володимирівна

https://goo.gl/1WzZrm

QA
Резюме
Освіта

2009–2013 – аспірантура з відривом від виробництва в Національному університеті «Острозька академія». Кандидат педагогічних наук.

2003–2008 – Національний університет «Острозька академія». Магістр філології, спеціальність «Українська мова та література».

Досвід роботи

Вересень 2021 року - дотепер - Національний університет «Острозька академія» (заступник директора Навчально-наукового інституту соціально-гуманітарного менеджменту з наукової роботи та питань якості освіти).

Травень 2018 – дотепер – Національний університет «Острозька академія» (старший викладач кафедри української мови і літератури).

Вересень 2010 – Травень 2018 – Національний університет «Острозька академія» (викладач кафедри української мови і літератури).

Вересень 2007 року – Вересень 2010 року – Національний університет «Острозька академія» (викладач-стажист кафедри української філології).

Професійні навики

На професійному рівні володію українською мовою, на середньому - англійською та іспанською, на початковою - польською. 

Персональним комп'ютером володію на рівневі, необхідному для провадження професійної діяльності у закладі вищої освіти. 

Сертифікати, дипломи

Сертифікати про участь у семінарах 

Нагороди

Опис відсутній

Наукові зацікавлення
Лінгводидактика вищої школи. Питання початкової освіти: лінгводидактичний аспект. Культура мови і мовлення. Професійна комунікація і спілкувальний етикет.
Наукова робота
2021

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Підготування й опублікування статті у співавторстві з магістранткою Авдейчик Т. "Прагматичний потенціал синтаксичних конструкцій у романі А.Дімарова "Біль і гнів"

Підготування й опублікування статті: Столяр З.В. Любити українську мову - стан душі, якісно робити улюблену справу - кредо життя. Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах, 2021. N 5/6 С. 67-68.

Написання й опублікування статті Столяр З.В. Спілкувальний етикет як чинник формування освітнього мікроклімату в умовах дистанційного навчання. Мовна особистість в освітньому просторі : монографія / за заг. ред. І. Д. Пасічника; редкол. О. А. Вісич, Х. М. Карповець, З. В. Столяр. Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія», 2021. С. 243–251.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у науково-методичному семінарі "Нова українська школа: теорія та практика" (Луцьк, 28 вересня 2021 р.).

Підготування й виступ із доповіддю на конференції "Дні науки в НУОА"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Підготування й виступ із доповіддю на конференції "Дні науки в НУОА"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Підготування й опублікування статті "Особливості фахової підготовки майбутніх педагогів до реалізації мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі"

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Написання й опублікування статті "Якщо школа вже "на порозі вашого дому"" у співавторстві з учителем початкових класів Рудою О.О.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну