Столяр Зоя Володимирівна,

к.п.н., старший викладач
Столяр Зоя Володимирівна

https://goo.gl/1WzZrm

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Підготування й опублікування тез доповіді "Психолого-педагогічні засади початкового навчання української мови в умовах НУШ"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготування й виступ із доповіддю на конференції "Дні науки в НУОА"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Підготування матеріалів для участі в Міжнародній науково-практичній заочній інтернет-конференції "Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі"

Опублікування статті

Підготування й опублікування статті "Особливості фахової підготовки майбутніх педагогів до реалізації мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі"

2019

Опублікування тез доповідей

Підготування й публікування тез "Розважальні телепрограми як засіб формування дитячого мовлення" у співавторстві зі студенткою Горбач І.В.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготування матеріалів для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Наративна психологія: теорія, емпірика і практика"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Підготування матеріалів до Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції "Філологічна освіта: компетентнісна парадигма"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoya.stoliar@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну