Столяр Зоя Володимирівна,

к.п.н., старший викладач
Столяр Зоя Володимирівна

https://goo.gl/1WzZrm

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготування й виступ із доповіддю на конференції "Дні науки в НУОА"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Підготування матеріалів для участі в Міжнародній науково-практичній заочній інтернет-конференції "Лексико-граматична система української мови в комунікативному вимірі"

2019

Опублікування статті

Опублікування статті "Формування правописної компетентності в майбутніх філологів із використанням новітніх методів навчання" у співавторстві з Карповець Х.М.

Підготування й опублікування статті "Спілкувальний етикет у контексті лінгвокультурології"

Підготування й опублікування статті "Дитячі телевізійні розважальні програми в системі формування дитячого мовлення: культуромовний аспект"

Опублікування тез доповідей

Підготування й публікування тез "Розважальні телепрограми як засіб формування дитячого мовлення" у співавторстві зі студенткою Горбач І.В.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Підготування матеріалів для участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Наративна психологія: теорія, емпірика і практика"

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Підготування матеріалів до Міжнародної науково-практичної заочної інтернет-конференції "Філологічна освіта: компетентнісна парадигма"

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoya.stoliar@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну