Шостюк Зоряна Володимирівна,

викладач
Шостюк Зоряна Володимирівна

https://goo.gl/ubBfAH

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

«Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Шостюк З.В. Концепт "душа"в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Шостюк З. В. Концепт “душа” в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шостюк З. В. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) / З. В. Шостюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 81–84.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.shostiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну