Шостюк Зоряна Володимирівна,

викладач
Шостюк Зоряна Володимирівна

https://goo.gl/ubBfAH

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З.В. "Синергетизм в авторській картині світу Ірини Мельник". Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (9 листопада 2018 р., м. Острог)"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З.В. Концепт "душа"в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З. В.. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка). VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 9–10 листопада 2017 року).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З. В. Концепт “душа” в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Опублікування статті

Шостюк З. В. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) / З. В. Шостюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 81–84.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.shostiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну