Шостюк Зоряна Володимирівна,

викладач
Шостюк Зоряна Володимирівна

https://goo.gl/ubBfAH

QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Опублікування статті

Публікація статті

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на конференції

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

2020

Опублікування статті

2019

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

«Дні науки» Національного університету «Острозька академія»

2018

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З.В. Концепт "душа"в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» Національного університету «Острозька академія» (Острог, 28 березня 2018 року)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З.В. "Синергетизм в авторській картині світу Ірини Мельник". Друга Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Історіософія простору: тисячоліття волинського тексту" (9 листопада 2018 р., м. Острог)"

2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З. В.. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка). VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення» (Острог, 9–10 листопада 2017 року).

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шостюк З. В. Концепт “душа” в авторській картині світу Дмитра Павличка. ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27–30 березня 2017 року, м. Острог, Національний університет «Острозька академія»).

Опублікування статті

Шостюк З. В. Роль соматичної лексики в пізнанні мовної картини світу (на прикладі творчості Дмитра Павличка) / З. В. Шостюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 81–84.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.shostiuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну