Годунок Зоряна Валентинівна,

к.ф.н., доцент кафедри журналістики, завідувач кафедри журналістики
Годунок Зоряна Валентинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Онлайн-коментар у системі інтернет-медіа

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З.В. Проблема ідентичності Іншої в гумористично-фентезійних романах О.Громико // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2018. - Вип. 19. - С. 75-80. (Index Copernicus)

Годунок З.В. Тенденції функціювання інтерв'ю-монологу в українській пресі.

Годунок З. В. Дискурс тілесності в текстах Fan Fiction / Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. (Web of Science)

Годунок З. Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі" С.Майєр // Південний архів : зб. наукових праць. Філологічні науки. - Херсон, 2018. - С. 72-78. (Index Copernicus)

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Стратегия развития гуманитарных наук в Украине : к вопросам о целесообразности и концепции /The International Scientific Conference ""Topical Problems of Modern Science; June, 16, 2017, Warsaw, Poland/.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава // Studia Methodologica. - Ternopil - Kielce, 2016. - P. 74-81. (Index Copernicus)

Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на сході України // Психолінгвістика. Мовознавство : зб наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 21 (2). - С. 26 - 37. (Index Copernicus)

Видання наукової монографії

Герменевтичні студії : Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія. - Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2017.

Опублікування тез доповідей

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З.В. Парадигма життя / смерті в серійному фентезійному романі Дж.К.Ролінг про Гаррі Поттера / З.В.Годунок // Virtus : Scientific journal, Ed.-in-Chief M.A. Zhurba. - February, 5. - 2016. - P. 46-51.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Засоби творення Свого й Чужого в картині світу, репрезентованій замітками поо АТО / Доповідь на ХХІІ міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови "Мова. Суспільство. Журналістика" (Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 08 квітня 2016 р.)

Самоусвідомлення МИ як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на сході України) / Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (Острог, 20-21 травня 2016 р.ю)

Образ Іншого в картині світу України (новинний воєнно-політичний дискурс про АТО на сході України) / Доповідь на Третій Міжнародній науково-практичній конференції "Особистість, суспільство, політика" (15-16 лютого, м. Київ)

Опублікування статті

Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні // Global World : scientific anthology. - Vol. 2. - Ostroh - Tbilisi - Gomel - Slupsk, 2016. - P. 88-94.

2015

Опублікування статті

Сергійчук З. Ідеологічно-ціннісні інтенції короткої інформаційної замітки (на прикладі матеріалів 5 Каналу про АТО) / З.Сергійчук // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал / Відп. ред. С.І. Кравченко, упоряд. М.А. Рожило. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки, 2015. - № 7-8 (6). - С. 161-166.

1. Сергійчук З. В. Структурно-семантична опозиція «своє / чуже» в жанрі короткої інформаційної замітки / З. В. Сергійчук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : Мат. 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених : 5 березня 2015 р. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. – С. 71–80. 2. Сергійчук З. В. «Вступна новела» Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації / З. В. Сергійчук // Наукові записки. Серія «Філологічна» : Мат. 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен шістдесятництва у контексті української літератури ХХ століття». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. Сергійчук З. Досвід смерті як іманента гарменевтики індивіда фентезійного серійного роману про Гаррі Поттера

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.hodunok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну