Годунок Зоряна Валентинівна,

к.ф.н., доц., доцент кафедри журналістики
Годунок Зоряна Валентинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Концепція сучасних жанрів соціальних медіа / доповідь на щорічній науково-практичній студентсько-викладацькій конференції "Дні науки"

Видання наукової монографії

Підготувати розділ колективної монографії про творчість С. Лема

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Особливості висвітлення тематики прав людини в Острозьких ЗМІ : доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (12 травня 2020 р.)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Права людини та місцеві медіа: від тенденцій до закономірностей // Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Конспекти лекцій / За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020.

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Годунок З. В. Дискурс тілесності в текстах Fan Fiction / Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. (Web of Science)

Годунок З. Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі" С.Майєр // Південний архів : зб. наукових праць. Філологічні науки. - Херсон, 2018. - С. 72-78. (Index Copernicus)

Годунок З.В. Проблема ідентичності Іншої в гумористично-фентезійних романах О.Громико // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2018. - Вип. 19. - С. 75-80. (Index Copernicus)

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава // Studia Methodologica. - Ternopil - Kielce, 2016. - P. 74-81. (Index Copernicus)

Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на сході України // Психолінгвістика. Мовознавство : зб наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 21 (2). - С. 26 - 37. (Index Copernicus)

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Годунок З.В. Парадигма життя / смерті в серійному фентезійному романі Дж.К.Ролінг про Гаррі Поттера / З.В.Годунок // Virtus : Scientific journal, Ed.-in-Chief M.A. Zhurba. - February, 5. - 2016. - P. 46-51.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні // Global World : scientific anthology. - Vol. 2. - Ostroh - Tbilisi - Gomel - Slupsk, 2016. - P. 88-94.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сергійчук З. Ідеологічно-ціннісні інтенції короткої інформаційної замітки (на прикладі матеріалів 5 Каналу про АТО) / З.Сергійчук // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал / Відп. ред. С.І. Кравченко, упоряд. М.А. Рожило. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки, 2015. - № 7-8 (6). - С. 161-166.

1. Сергійчук З. В. Структурно-семантична опозиція «своє / чуже» в жанрі короткої інформаційної замітки / З. В. Сергійчук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : Мат. 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених : 5 березня 2015 р. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. – С. 71–80. 2. Сергійчук З. В. «Вступна новела» Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації / З. В. Сергійчук // Наукові записки. Серія «Філологічна» : Мат. 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен шістдесятництва у контексті української літератури ХХ століття». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. Сергійчук З. Досвід смерті як іманента гарменевтики індивіда фентезійного серійного роману про Гаррі Поттера

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Міжнародне стажування - 05.06.2020 (0,49 Мб).

Почесна грамота

грамота до днів науки - 25.06.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат учасника конференції

участь у конференції - 05.06.2020 (0,37 Мб).

Участь у Міжнародній конференції - 05.06.2020 (0,93 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Рівень B2 (англійська мова) - 05.06.2020 (0,58 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

підвищення медіаграмотності - 13.06.2020 (0,5 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

круглий стіл - 05.06.2020 (0,48 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.hodunok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну