Годунок Зоряна Валентинівна,

к.ф.н., доцент кафедри журналістики
Годунок Зоряна Валентинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

стаття про фентезійну мережеву літературу (у рамках наукового гранту НаУОА)

Видання наукової монографії

Монографія про фентезійну літературу (у рамках наукового гранту НаУОА)

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Годунок З. В. Можливості застосування досвіду громадянських медіа для реформування місцевих ЗМІ (на прикладі місцевих ЗМІ м. Вараш) : доповідь на ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції "Актуальні проблеми медіапростору" (Київський національний університет ім. тараса Шевченка, Інститут журналістики, 09 квітня 2020 р.)

Участь із доповіддю щодо аналізу політики гендерної недискримінації в університеті в міжуніверситетському науково-практичному круглому столі "Реалізація політики попередження і боротьби із сексуальними домаганнями та дискримінацією в університеті: кроки вдосконалення за участю викладачів та викладачок журналістики" (Організатори: Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Центр прав людини ZMINA, проєкт "Права людини для України", що реалізується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Міністерства закордонних справ Данії), 12 травня 2020 р.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Особливості висвітлення тематики прав людини в Острозьких ЗМІ : доповідь на XXV науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" (12 травня 2020 р.)

Опублікування статті

Права людини та місцеві медіа: від тенденцій до закономірностей // Права людини та мас-медіа в Україні. Частина 2: Конспекти лекцій / За ред. Виртосу І., Шендеровського К. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у XXVII International scientific and practical conference “СУЧАСНА НАУКА У КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” (Полтава 02.03.2020 р.); спільно з О. М. Костюченком. Доповідь "Рекламний дискурс у системі соціальних комунікацій".

Опублікування тез доповідей

Тези доповіді: Можливості застосування досвіду громадянських медіа для реформування місцевих ЗМІ (на прикладі місцевих ЗМІ м. Вараш). Актуальні проблеми медіапростору : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 09 квітня 2020 р.

Тези доповіді (спільно з Костюченком О. М.): Рекламний дискурс у системі соціальних комунікацій // Сучасна наука у контексті євроінтеграційних процесів : ХХVІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Полтава, 02 березня 2020 р. Ч. 2. Дніпро : ГО «НОК», 2020. С. 50-55.

2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Онлайн-коментар у системі інтернет-медіа

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З.В. Проблема ідентичності Іншої в гумористично-фентезійних романах О.Громико // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2018. - Вип. 19. - С. 75-80. (Index Copernicus)

Годунок З.В. Тенденції функціювання інтерв'ю-монологу в українській пресі.

Годунок З. В. Дискурс тілесності в текстах Fan Fiction / Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. (Web of Science)

Годунок З. Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі" С.Майєр // Південний архів : зб. наукових праць. Філологічні науки. - Херсон, 2018. - С. 72-78. (Index Copernicus)

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Стратегия развития гуманитарных наук в Украине : к вопросам о целесообразности и концепции /The International Scientific Conference ""Topical Problems of Modern Science; June, 16, 2017, Warsaw, Poland/.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава // Studia Methodologica. - Ternopil - Kielce, 2016. - P. 74-81. (Index Copernicus)

Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на сході України // Психолінгвістика. Мовознавство : зб наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 21 (2). - С. 26 - 37. (Index Copernicus)

Видання наукової монографії

Герменевтичні студії : Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія. - Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2017.

2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З.В. Парадигма життя / смерті в серійному фентезійному романі Дж.К.Ролінг про Гаррі Поттера / З.В.Годунок // Virtus : Scientific journal, Ed.-in-Chief M.A. Zhurba. - February, 5. - 2016. - P. 46-51.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Засоби творення Свого й Чужого в картині світу, репрезентованій замітками поо АТО / Доповідь на ХХІІ міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови "Мова. Суспільство. Журналістика" (Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 08 квітня 2016 р.)

Самоусвідомлення МИ як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на сході України) / Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (Острог, 20-21 травня 2016 р.ю)

Образ Іншого в картині світу України (новинний воєнно-політичний дискурс про АТО на сході України) / Доповідь на Третій Міжнародній науково-практичній конференції "Особистість, суспільство, політика" (15-16 лютого, м. Київ)

Опублікування статті

Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні // Global World : scientific anthology. - Vol. 2. - Ostroh - Tbilisi - Gomel - Slupsk, 2016. - P. 88-94.

2015

Опублікування статті

Сергійчук З. Ідеологічно-ціннісні інтенції короткої інформаційної замітки (на прикладі матеріалів 5 Каналу про АТО) / З.Сергійчук // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал / Відп. ред. С.І. Кравченко, упоряд. М.А. Рожило. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки, 2015. - № 7-8 (6). - С. 161-166.

1. Сергійчук З. В. Структурно-семантична опозиція «своє / чуже» в жанрі короткої інформаційної замітки / З. В. Сергійчук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : Мат. 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених : 5 березня 2015 р. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. – С. 71–80. 2. Сергійчук З. В. «Вступна новела» Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації / З. В. Сергійчук // Наукові записки. Серія «Філологічна» : Мат. 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен шістдесятництва у контексті української літератури ХХ століття». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. Сергійчук З. Досвід смерті як іманента гарменевтики індивіда фентезійного серійного роману про Гаррі Поттера

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Міжнародне стажування - 05.06.2020 (0,49 Мб).

Почесна грамота

грамота до днів науки - 25.06.2020 (0,08 Мб).

Сертифікат учасника конференції

участь у конференції - 05.06.2020 (0,37 Мб).

Участь у Міжнародній конференції - 05.06.2020 (0,93 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Рівень B2 (англійська мова) - 05.06.2020 (0,58 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

підвищення медіаграмотності - 13.06.2020 (0,5 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

круглий стіл - 05.06.2020 (0,48 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.hodunok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну