Годунок Зоряна Валентинівна,

к.ф.н., доцент кафедри журналістики, завідувач кафедри журналістики
Годунок Зоряна Валентинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Онлайн-коментар у системі інтернет-медіа

2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З. В. Дискурс тілесності в текстах Fan Fiction / Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. (Web of Science)

Годунок З.В. Проблема ідентичності Іншої в гумористично-фентезійних романах О.Громико // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2018. - Вип. 19. - С. 75-80. (Index Copernicus)

Годунок З.В. Тенденції функціювання інтерв'ю-монологу в українській пресі.

Годунок З. Створення нової ціннісної парадигми в "Сутінковій сазі" С.Майєр // Південний архів : зб. наукових праць. Філологічні науки. - Херсон, 2018. - С. 72-78. (Index Copernicus)

2017

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Стратегия развития гуманитарных наук в Украине : к вопросам о целесообразности и концепции /The International Scientific Conference ""Topical Problems of Modern Science; June, 16, 2017, Warsaw, Poland/.

Видання наукової монографії

Герменевтичні студії : Проблема герменевтики індивіда художньої прози Миколи Хвильового : монографія. - Острог : Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2017.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава // Studia Methodologica. - Ternopil - Kielce, 2016. - P. 74-81. (Index Copernicus)

Проблема легітимації українських збройних формувань у період АТО на сході України // Психолінгвістика. Мовознавство : зб наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - Вип. 21 (2). - С. 26 - 37. (Index Copernicus)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Образ Іншого в картині світу України (новинний воєнно-політичний дискурс про АТО на сході України) / Доповідь на Третій Міжнародній науково-практичній конференції "Особистість, суспільство, політика" (15-16 лютого, м. Київ)

Самоусвідомлення МИ як форманта картини світу (на прикладі інформаційних матеріалів про здійснення АТО на сході України) / Доповідь на Міжнародній науковій конференції "Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур" (Острог, 20-21 травня 2016 р.ю)

Засоби творення Свого й Чужого в картині світу, репрезентованій замітками поо АТО / Доповідь на ХХІІ міжнародній науково-практичній конференції з проблем функціонування і розвитку української мови "Мова. Суспільство. Журналістика" (Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 08 квітня 2016 р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Годунок З.В. Парадигма життя / смерті в серійному фентезійному романі Дж.К.Ролінг про Гаррі Поттера / З.В.Годунок // Virtus : Scientific journal, Ed.-in-Chief M.A. Zhurba. - February, 5. - 2016. - P. 46-51.

Опублікування статті

Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні // Global World : scientific anthology. - Vol. 2. - Ostroh - Tbilisi - Gomel - Slupsk, 2016. - P. 88-94.

2015

Опублікування статті

Сергійчук З. Ідеологічно-ціннісні інтенції короткої інформаційної замітки (на прикладі матеріалів 5 Каналу про АТО) / З.Сергійчук // Масова комунікація : історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журнал / Відп. ред. С.І. Кравченко, упоряд. М.А. Рожило. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі українки, 2015. - № 7-8 (6). - С. 161-166.

1. Сергійчук З. В. Структурно-семантична опозиція «своє / чуже» в жанрі короткої інформаційної замітки / З. В. Сергійчук // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні : Мат. 3 Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених : 5 березня 2015 р. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. – С. 71–80. 2. Сергійчук З. В. «Вступна новела» Миколи Хвильового як спроба самоідентифікації / З. В. Сергійчук // Наукові записки. Серія «Філологічна» : Мат. 2 Всеукраїнської науково-практичної конференції «Феномен шістдесятництва у контексті української літератури ХХ століття». – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2015. Сергійчук З. Досвід смерті як іманента гарменевтики індивіда фентезійного серійного роману про Гаррі Поттера

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: zoriana.hodunok@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну