Клебан Юрій Вікторович,

зав. відділу ІТ НБ
Клебан Юрій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Наукова робота
2017

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Оцінка якості освітньої та наукової роботи науково-педагогічного персоналу університету / [Клебан Ю.В.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Врахування індексів цитування в оцінці якості наукової роботи університету / {Клебан Ю. В.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

Опублікування статті

Клебан Ю.В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу //Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.

Опублікування тез доповідей

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

2011

Опублікування статті

Клебан Ю. В. Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — C. 149—161.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuriy.kleban@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну