Клебан Юрій Вікторович,

викладач
Клебан Юрій Вікторович
QA
Резюме
Освіта
2004 – 2009Національний університет «Острозька академія». Спеціаліст економічної кібернетики.
2007 - 2010Комп’ютерна академія «ШАГ», Рівненська філія. Напрямок «Розробка програмного забезпечення»
2010 - 2012
ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана», Магістр економічної кібернетики
на даний моментДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»,  Аспірант кафедри економіко-математичного моделювання. Дисертація на тему «Використання методів машинного навчання у маркетинговій діяльності комерційних банків».

Досвід роботи
2008 - 2014Фріланс, розробка веб-проектів.
2010 - ...Викладач кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету «Острозька академія» (м. Острог)
2012 - 2019Завідувач відділу інформаційних технологій Наукової бібліотеки Національного університету «Острозька академія». Розробка та впровадження інформаційних систем у навчальний та науковий процес університету  (м. Острог)
2018 - ...
Співзасновник та CTO у IntelSoft Technologies. Розробка та впровадження систем з елементами машинного навчання у бізнес процеси підприємств, банків (м. Київ)

Інкубатори, акселератори, хакатони
ПроектМісце проведенняДата
Popcorn Accelerator (Radar Tech + UKRSIBBANK BNP Paribas Group). Розробка комплексу математичних моделей та імплементація у вигляді програмного продукту для прогнозування лояльності клієнтів під час проведення маркетингових кампаній банку. 
URL: https://nabu.ua/ru/finalisti-popcorp-accelerator-uklali-partnerstvo.html 
м. Київ
2018
MHP Accelerator 2.0 (Radar Tech + МХП). Розробка системи для прогнозування продажів по товарних позиціях.
URL: https://radartech.com.ua/ua/mhp/#vinners 
м. Київ2019
 European Data Incubator (EDI). Розробка системи прогнозування відтоку клієнтів енергетичної компанії.
URL: https://edincubator.eu/edi-call2-s037/ 
м. Берлін, Німеччина2019
Creative Spark Big Idea Challenge 2020. Проектування та розробка системи автоматизованої побудови математичних моделейм. Острог (онлайн)2020
Маріуполь 1991. Участь у навчальній програмі для стартапів на ранній стадії. Проект Retune.aонлайн2020
Hack for Locals 2.0: Safer Communities Hackathon. Вартовий (CityGuard) - сервіс для розробки планів евакуації, проведення ефективних навчань та оперативного оповіщення населення.
URL: https://gurt.org.ua/news/informator/64398/
онлайн2020-2021

Участь у грантах
ПроектМісце проведенняДата
Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік для проведення наукового дослідження “Інтелектуальна система раннього попередження банкрутств українських підприємств” (реєстраційний номер проекту ДФФД - Ф50/060). Учасник проекту.м. Київ2012 - 2013
Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2014 рік для проведення наукового дослідження “Адаптивні технології інтелектуального аналізу кредитоспроможності українських підприємств” (реєстраційний номер проекту ДФФД - Ф62/085). Учасник проекту.
м. Київ2014 - 2015
Персональний грант у сфері освіти від House Of Europe «Підготовка, обробка та ефективне використання даних для наукових досліджень».онлайн2021

Навчальні курси

Назва курсуСпеціальності, аудиторія слухачів
Програмування на C#
Комп'ютерні науки
Об'єктно-орієнтовне програмування (на С#)
Комп'ютені науки, Економічна кібернетика
Проектування та розробка інформаційних систем
Економічна кібернетика
Вступ до прикладного програмування (в R)
Економічна кібернетика
Аналіз даних (у R)
Економічна кібернетика
Математичні моделі у роботі з великими даними
Економічна кібернетика
Applied Mathematical Modeling in Banking
Керівники підрозділів та аналітичних відділів банків, Україна, Європа

Хобі та інтереси

Програмування, data science & machine learning, волейбол, риболовля (не зимова :))


Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Novoseletskyy, O., Kleban, Y., Zablotskyi, Y. (2020). MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT. European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 6, 103-110. [Index Copernicus] Режим доступу: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2020/eujem_2020_6_6/14.pdf DOI: 10.46340/eujem.2020.6.6.12

1. Клебан Ю., Ідентифікація дефолтних клієнтів банку методами машинного навчання на основі біннінгу показників / Ю. Клебан, Н. Горошко // Економічний аналіз. – 2021. Т. 31, №1. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.133

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан Ю. В. Дослідження способів трансформації даних в контексті підвищення ефективності моделей кредитного скорингу / Ю. В. Клебан // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2019. – № 8. – С. 94–123.

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. 22-25 квітня 2018.

Видання наукової монографії

Міжнародна колективна монографія. За редакцією д.е.н. Клебановой Т.С. Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан Ю.В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу //Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Юрій Клебан, Врахування індексів цитування в оцінці якості наукової роботи університету / {Клебан Ю. В.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан Ю. В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено / Ю. В. Клебан // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 62–79.

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан, Ю. В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено [Текст] / Юрій Вікторович Клебан // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 2. – С. 153-160. – ISSN 1993-0259.

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан Ю. В. Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — C. 149—161.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну