Клебан Юрій Вікторович,

викладач
Клебан Юрій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Навчальні курси

C# Prgramming (Economic Cybernetics, Computer Science)

Object-oriented programming with C# (Economic Cybernetics, Computer Science)

Information Systems Design and Development  (Economic Cybernetics)

Introduction to practical programming with R (Economic Cybernetics)

Data analysis with R (Economic Cybernetics)

Intellectual technologies in Desicion Making (Economic Cybernetics)

Machine Learning for Big Data (Economic Cybernetics)

Наукова робота
2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Novoseletskyy, O., Kleban, Y., Zablotskyi, Y. (2020). MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT. European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 6, 103-110. [Index Copernicus] Режим доступу: https://eujem.cz/wp-content/uploads/2020/eujem_2020_6_6/14.pdf DOI: 10.46340/eujem.2020.6.6.12

1. Клебан Ю., Ідентифікація дефолтних клієнтів банку методами машинного навчання на основі біннінгу показників / Ю. Клебан, Н. Горошко // Економічний аналіз. – 2021. Т. 31, №1. DOI: http://dx.doi.org/10.35774/econa2021.01.133

2018

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. 22-25 квітня 2018.

Видання наукової монографії

Міжнародна колективна монографія. За редакцією д.е.н. Клебановой Т.С. Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан

2017

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Юрій Клебан, Врахування індексів цитування в оцінці якості наукової роботи університету / {Клебан Ю. В.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Клебан Ю.В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу //Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну