Клебан Юрій Вікторович,

викладач
Клебан Юрій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

Опис відсутній

Досвід роботи

Опис відсутній

Хобі та інтереси

Опис відсутній

Навчальні курси

Fundamentals of programming with C#

Object-oriented programming with C#

Introduction to practical programming in R

Advanced programming in R


Наукова робота
2018

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан. X Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція “Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем”. 22-25 квітня 2018.

Видання наукової монографії

Міжнародна колективна монографія. За редакцією д.е.н. Клебановой Т.С. Алгоритмізація процесу побудови моделей кредитного скорингу. Андрій Вікторович Матвійчук, Юрій Вікторович Клебан

2017

Опублікування тез доповідей

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Клебан Ю.В. Удосконалення моделей оцінки кредитоспросожності шляхом категоризації числових змінних // Міжнародна науково-практична конференція «Реформування соціально-економічної системи суспільства», 22-23 грудня 2017 року, м. Івано-Франківськ.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Оцінка якості освітньої та наукової роботи науково-педагогічного персоналу університету / [Клебан Ю.В.] III Науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно-комунікативних процесах: тенденції та перспективи» 20-26 травня 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юрій Клебан, Врахування індексів цитування в оцінці якості наукової роботи університету / {Клебан Ю. В.]. - Науково-практична конференція "Дні науки 2017". - НаУОА

Опублікування статті

Клебан Ю.В. Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу //Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2017. — Вип. 95.

2015

Опублікування статті

Клебан Ю. В. Діагностика платоспроможності підприємств із застосуванням нечіткої моделі Такагі-Сугено / Ю. В. Клебан // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : наук.-анал. журн. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. В. Матвійчук (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2015. – № 4. – С. 62–79.

2014

Опублікування статті

Клебан, Ю. В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено [Текст] / Юрій Вікторович Клебан // Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2014. – Том 18. – № 2. – С. 153-160. – ISSN 1993-0259.

2011

Опублікування статті

Клебан Ю. В. Розробка моделі оцінки ефективності інвестицій із застосуванням нечіткої логіки // Моделювання та інформаційні системи в економіці. — 2011. — Вип. 84. — C. 149—161.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuriy.kleban@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну