Заблоцький Юрій Валерійович,

викладач
Заблоцький Юрій Валерійович
QA
Резюме
Освіта

1 вересня 2004 року – 17 червня 2005 року

Магістр філології

Іноземна мова та література (англійська, німецька), переклад

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

 1 вересня 2003 року – 19 червня 2004 року

   Спеціаліст

Мова та література (англійська, німецька), переклад

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

Бакалавр

Вчитель англійської мови та літератури

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

 

 

 

Опис відсутній

Досвід роботи

1 вересня 2005 року - до сьогоднішнього часу

викладач кафедри міжнародної мовної комунікації та кафедри англійської філології

Хобі та інтереси

Інформаційні технології, спорт, риболовля.

Професійні навики
Практика англійської мови, ділова англійська мова, переклад, локалізація, системи автоматизації перекладу, системи управління перекладацькими проектами.
Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Novoseletskyy, O., Kleban, Y., Zablotskyi, Y. (2020). MODELLING OF THE BANK’S CLIENTS’ BEHAVIOR IN CASE OF OVERDUE DEBT. European Journal of Economics and Management, 2020, Volume 6, Issue 6, 103-110. [Index Copernicus]

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь у рамках міжнародній онлайн конференції «Teach Practice not Theory» організованої в межах програми XTRF Summit #university компанією XTRF

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на тему: "Використання інтернет-інструментів в умовах дистанційного навчання для вивчення іноземної мови" в рамках вузівської конференції НаУОА "Дні науки" (16 травня 2021)

Виступ з доповіддю

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

Захист дисертації

Захист кандидатської дисертації

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на тему: Семантичні особливості економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов кандидатів у президенти США Х.Клінтон та Д.Трампа) в рамках вузівської конференції НаУОА "Дні науки" (12 травня 2020)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Написання та публікація двох наукових статей

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь в міжнародній науковій конференції "Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe", Будапешт, квітень 2019.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Написання та публікація двох наукових статей

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Підготовка та публікація статті «Синонімія економічній термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США Д. Трампа та Х. Клінтон)», яку буде опубліковано у віснику МДУ. Серія: Філологія» № 22 (22) 2020 р. ( Index Copernicus).

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

18. Заблоцький Ю. В. Контент-аналіз тематичного наповнення передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року / Ю. В. Заблоцький // Актуальні питання іноземної філології №. – Луцьк, 2019.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Zablotskyi Yu. Moral policy and current affair issues factors in the 2012 US Presidential election speeches / Yu. Zablotskyi. // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest. – 2019 (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на тему "Тематичне наповнення передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року" в рамках вузівської конференції НаУОА "Дні науки"

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Заблоцький Ю. В. Структурні особливості функціонування економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Збірник наукових праць. Серія: Філологія). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – № 28. – С. 108-111. (Index Copernicus)

Zablotskyi Yu. V. Structural Peculiarities of Multicomponent Economic Terms in American Political Discourse // Scientific development and achievements: Proceedings of the International Scientific Conference (December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M.A.) // NGO «European Scientific Platform» - Odessa, Printing House «Drukarik», 2017. - Part 1. - P. 135-139. (РИНЦ)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Заблоцький Ю. В. Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // «Південний архів» (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – Вип. LXVII. С. 92-95.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Функціональна спрямованість економічної термінології у передвиборчих промовах кандидатів у президенти США 2012 року М. Ромні та Б. Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград. – 2016. - № 146. – С. 431-436.

2. Заблоцький Ю.В. Напрямки розвитку сучасного термінознавства / Ю. В. Заблоцький // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. Ред.. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ”Просвіта”», 2016. – С. 48-53.

Екстралінгвальні особливості економічної терміносистеми англійської мови / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. №5. – Луцьк, 2014. – С.193-197.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Заблоцький Ю. В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама)/ Ю. В. Заблоцький // Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник». Вип. 5. – 2015. – С. 58-63.

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Довгострокове стажування (120 годин) на кафедрі практики англійської мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (3 – 27 червня 2019) - 29.04.2021 (1,2 Мб).

Лист підтвердження про закордонне стажування

Програма «Erasmus Mundus» (2011-2012 рр.) - 29.04.2021 (1,5 Мб).

Керівництво українсько-канадською обмінною програмою «Eco-Leadership» (Canada World Youth) (2008-2009, Острог, Національний університет «Острозька академія») - 29.04.2021 (2,78 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Курс вивчення португальської мови (31 травня 2012, Сертифікат – рівень А2) - 29.04.2021 (0,71 Мб).

Курс «SDL Trados Studio 2017 for Translators – Intermediate» (1 квітня 2018, SDL, електронний сертифікат) - 29.04.2021 (0,22 Мб).

«Додатки Google в освітній діяльності» (липень 2019) - 29.04.2021 (0,32 Мб).

Курс «SDL Trados Studio 2017 for Translators – Getting Started» (31 березня 2018, SDL, електронний сертифікат) - 29.04.2021 (0,22 Мб).

Курс підвищення рівня підготовки тренерів від компанії Memsource (30 липня 2019, Memsource) - 29.04.2021 (0,14 Мб).

Інтернет-курс по роботі в програмі системи автоматизації перекладу memoQ Adriatic (7 березня 2018, Kilgrey) - 29.04.2021 (0,66 Мб).

Дистанційний курс та отримання статусу Сертифікованого тренера Memsource (6 липня 2017, Memsource) - 29.04.2021 (0,1 Мб).

«Історія США», М. Куропась (30 травня 2007, Острог, Національний університет «Острозька академія») - 29.04.2021 (1,42 Мб).

Інтернет-курс по роботі в програмі системи автоматизації перекладу memoQ 2015 (26 листопада 2016, Kilgrey) - 29.04.2021 (0,34 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (22-23 квітня 2010 р., Острог, Національний університет «Острозька академія») - 29.04.2021 (0,53 Мб).

Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC)» (18-19 березня 2016 р., м. Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) - 29.04.2021 (0,8 Мб).

«Philology and Linguistics in the Digital Age – 2019» (Філологія та лінгвістика в цифрову епоху – 2019 (31 березня 2019, Будапешт) - 29.04.2021 (0,72 Мб).

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів» (7-8 квітня 2011 р., Тернопіль, ТНЕУ) - 29.04.2021 (0,97 Мб).

Всеукраїнська науково-практична заочна Інтернет-конференція «Сучасні технології викладання іноземних мов та інтерпретації текстів світової літератури» (9 березня 2021, Острог, Національний університет «Острозька академія») - 29.04.2021 (0,62 Мб).

Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість» (2-3 квітня, 2009 р., Острог, Національний університет «Острозька академія») - 29.04.2021 (1,12 Мб).

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів» (15-16 жовтня 2009 р., Тернопіль, ТНЕУ) - 29.04.2021 (0,92 Мб).

Онлайн конференція для викладачів англійської «Teaching Experts» (2 години, 20 січня 2021, Мовний центр «Поліглот») - 29.04.2021 (0,13 Мб).

Сертифікат учасника майстер-класу

«UTIC camp 2020» присвяченій питанням перекладу та локалізації (50 годин, 20-26 липня 2020, UTIC) - 29.04.2021 (0,1 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми романського та германського мовознавства» (13-15 червня 2014 р. Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки) - 29.04.2021 (0,07 Мб).

Навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми романського та германського мовознавства» (54 години, 17-19 червня 2016 р., Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки) - 29.04.2021 (0,17 Мб).

навчання в рамках роботи лінгвістичного семінару «Ключові проблеми романського та германського мовознавства» (54 години, 27 травня - 2 червня 2019 р., Луцьк, СНУ ім. Лесі Українки) - 29.04.2021 (0,79 Мб).

«Teaching Language Through Culture: A Summer School for Teachers», (Житомир, 19-23 червня 2006, Житомир, ) - 29.04.2021 (1,19 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

«How to Teach Online: Providing Continuity for Students» (6 годин, січень 2021, MOOC «Future Learn») - 29.04.2021 (0,05 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Серія онлайн семінарів «Web of Science: система поиска научной информации» на такі теми: «Информационная платформа Web of Science: содержание, возможности, применение», «Техники специализированного поиска в Web of Science», «Publons и ResearcherID: поиск публикации, профиль автора и показатели публикационной активности» (3 години, 16-30 червня 2020, Clarivate) - 29.04.2021 (0,26 Мб).

«Build success beyond the classroom: an introduction to critical thinking» (1 година, 20 січня 2021, Pearson) - 29.04.2021 (0,23 Мб).

Серія онлайн семінарів «Оценка научной активности инструментами Clarivate» на такі теми: «Оценка деятельности организации в Web of Science: от создания профиля до отчета по цитированию», «Возможности аналитической системы In Cites в оценке научной результативности», «Journal Citation Reports: главные вопросы и новые ответы» (3 години, 16-30 червня 2020, Clarivate) - 29.04.2021 (0,27 Мб).

«Essential Science Indicators» (1 година, 14 січня 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

«Відкритий доступ та план S» (1 година, 12 лютого 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

«Flocabulary: Make Home-Based Learning Engaging and Creative» (10 квітня 2020, Nearpod) - 29.04.2021 (0,1 Мб).

«Ресурси Clarivate для наукової діяльності» (1 година, 5 січня 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

Серія освітніх вебінарів-конференцій зі співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Bridge 6» (17 академічних годин, 9-13 лютого 2021, UGEN) - 29.04.2021 (0,31 Мб).

«Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі» (1 година, 28 січня 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

«30 minutes before an online session (A Guide to Quick Lesson Preparation )» (1 година, 28 січня 2021, National Geographic Learning) - 29.04.2021 (0,1 Мб).

«Developing Thinking Skills in the Young Learner Classroom» (1 година, 10 лютого 2021, National Geographic Learning) - 29.04.2021 (0,99 Мб).

«Знайомство зі Scopus» (2 липня 2020, BrightTALK) - 29.04.2021 (0,08 Мб).

«Getting ready for your first online lesson» (16 квітня 2020, Oxford Professional Development) - 29.04.2021 (0,86 Мб).

«The ESAP Framework: quick and easy planning for effective online lessons» (1 година, 12 лютого 2021, Pearson) - 29.04.2021 (0,2 Мб).

Серія онлайн семінарів «Практические рекомендации по публикации в международных журналах» на такі теми: «Как научится разбираться в международных журналах», «Возможности End Note для работы с библиографией», «Как подготовить публикацию для международного журнала» (3 години, 16-30 червня 2020, Clarivate) - 29.04.2021 (0,26 Мб).

«Розширений пошук в новому інтерфейсі» (1 година, 11 лютого 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

«Thinking Skills for Primary Learners» (1 година, 24 березня 2020, Cambridge Assessment) - 29.04.2021 (0,08 Мб).

«Авторські профілі науковця: бонус чи тягар» (1 година, 9 лютого 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

«How to Combine Exam Preparation and Life Competencies» (1 година, 25 березня 2020, Cambridge Assessment) - 29.04.2021 (0,09 Мб).

«Open Access and Navigating the Journal Landscape» (14 листопада 2018, Researcher Academy, Elsevier) - 29.04.2021 (0,77 Мб).

«Think Thoughtfully: Tips for English Teacher Wellbeing» (1 година, 25 березня 2020, Oxford Professional Development) - 29.04.2021 (0,86 Мб).

«Getting started with teaching English online» (1 година, 8 квітня 2020, Cambridge Assessment) - 29.04.2021 (0,15 Мб).

«Preparing your students for Cambridge English Qualifications online» (15 квітня 2020, Cambridge Assessment) - 29.04.2021 (0,15 Мб).

«MyEnglishLab: Your Solution for Anytime, Anywhere Learning» (20 березня 2020, Pearson) - 29.04.2021 (0,07 Мб).

«Resilience: teaching in tough times» (21 квітня 2020, Cambridge Assessment) - 29.04.2021 (0,16 Мб).

«Career Skills: decision-making skills» (1 година, 25 лютого 2020). - 29.04.2021 (0,1 Мб).

«The Importance of Stories in Teaching Young Learners by Herbert Puchta» від компанії Cambridge Assessment English (1 година, Cambridge Days 23-25 березня 2021) - 29.04.2021 (0,5 Мб).

«A Fresh Approach to Online Self Access Materials» від компанії Cambridge Assessment English (1 година, Cambridge Days 23-25 березня 2021) - 29.04.2021 (0,5 Мб).

«EXAM PREPARATION FCE/ TOEFL» (16 грудня 2005, Київ, «Відділ підготовки викладачів» International House) - 29.04.2021 (1,04 Мб).

«Taking your first steps into teaching live online» (15 квітня 2020, Oxford Professional Development) - 29.04.2021 (0,86 Мб).

«Можливості і функції референс-менеджера EndNote» (1 година, 10 лютого 2021, Clarivate) - 29.04.2021 (0,05 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну