Заблоцький Юрій Валерійович,

викладач
Заблоцький Юрій Валерійович
QA
Резюме
Освіта

1 вересня 2004 року – 17 червня 2005 року

Магістр філології

Іноземна мова та література (англійська, німецька), переклад

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

 1 вересня 2003 року – 19 червня 2004 року

   Спеціаліст

Мова та література (англійська, німецька), переклад

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

Бакалавр

Вчитель англійської мови та літератури

Національний університет «Острозька академія», вул.. Семінарська, 2, 35800 Острог (Україна)

 

 

 

Опис відсутній

Досвід роботи

1 вересня 2005 року - до сьогоднішнього часу

викладач кафедри міжнародної мовної комунікації та кафедри англійської філології

Хобі та інтереси

Інформаційні технології, спорт, риболовля.

Професійні навики
Практика англійської мови, ділова англійська мова, переклад, локалізація, системи автоматизації перекладу, системи управління перекладацькими проектами.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему: Семантичні особливості економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов кандидатів у президенти США Х.Клінтон та Д.Трампа) в рамках вузівської конференції НаУОА "Дні науки" (12 травня 2020)

Опублікування статті

Написання та публікація двох наукових статей

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

Керівництво науковим гуртком для студентів факультету романо-германських мов «Студія сучасного перекладу та локалізації»

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь в міжнародній науковій конференції "Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe", Будапешт, квітень 2019.

Опублікування статті

Написання та публікація двох наукових статей

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Підготовка та публікація статті «Синонімія економічній термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США Д. Трампа та Х. Клінтон)», яку буде опубліковано у віснику МДУ. Серія: Філологія» № 22 (22) 2020 р. ( Index Copernicus).

2018

Опублікування статті

18. Заблоцький Ю. В. Контент-аналіз тематичного наповнення передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року / Ю. В. Заблоцький // Актуальні питання іноземної філології №. – Луцьк, 2019.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Zablotskyi Yu. Moral policy and current affair issues factors in the 2012 US Presidential election speeches / Yu. Zablotskyi. // Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Budapest. – 2019 (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на 13 міжнародній науковій конференції "П Р І О Р И Т Е Т И ГЕРМАНСЬКОЇ ТА РОМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ" (Світязь, червень 2019)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему "Тематичне наповнення передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року" в рамках вузівської конференції НаУОА "Дні науки"

2017

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Заблоцький Ю. В. Структурні особливості функціонування економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів у президенти США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Збірник наукових праць. Серія: Філологія). – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2017. – № 28. – С. 108-111. (Index Copernicus)

Zablotskyi Yu. V. Structural Peculiarities of Multicomponent Economic Terms in American Political Discourse // Scientific development and achievements: Proceedings of the International Scientific Conference (December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK / ed. for the production Holdenblat M.A.) // NGO «European Scientific Platform» - Odessa, Printing House «Drukarik», 2017. - Part 1. - P. 135-139. (РИНЦ)

Опублікування статті

Заблоцький Ю. В. Частиномовний аналіз економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі передвиборчих промов кандидатів на пост президента США 2012 року) / Ю. В. Заблоцький // «Південний архів» (Збірник наукових праць. Філологічні науки). – Херсон: Херсонський державний університет, 2017. – Вип. LXVII. С. 92-95.

2016

Опублікування статті

Функціональна спрямованість економічної термінології у передвиборчих промовах кандидатів у президенти США 2012 року М. Ромні та Б. Обами / Ю. В. Заблоцький // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кіровоград. – 2016. - № 146. – С. 431-436.

2. Заблоцький Ю.В. Напрямки розвитку сучасного термінознавства / Ю. В. Заблоцький // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC): матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції / відп. Ред.. Я. Т. Билиця, О. Я. Остапович: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: ТОВ «ВГЦ”Просвіта”», 2016. – С. 48-53.

Екстралінгвальні особливості економічної терміносистеми англійської мови / Ю. В. Заблоцький // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. №5. – Луцьк, 2014. – С.193-197.

2015

Опублікування статті

Заблоцький Ю. В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама)/ Ю. В. Заблоцький // Науково-практичний журнал «Одеський лінгвістичний вісник». Вип. 5. – 2015. – С. 58-63.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну