Плиска Юрій Святославович,

д.п.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Плиска Юрій Святославович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник гуртка "Життєві сценарії успішних педагогів"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Błaszczak, I., Loboda, S., & Plyska, Y. (2021). The role of media and professional information and communication environment in the formation of social activity of a young university teacher. // 1. Блащак І., Лобода С. та Плиска Ю. (2021). Роль засобів масової інформації та професійного інформаційно-комунікаційного середовища у формуванні соціальної активності молодого викладача університету. Youth Voice Journal, (3), 7–14.

2020

Видання наукової монографії

E.Balashov, I.Pasichnyk, R.Kalamazh, Y.Plyska. Psychological Peculiarities of Self-Regulated Learning of the First-Year and Graduate Students //Self-Regulated Learning, Cognition and Metacognition. - New York: Nova, 2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівник гуртка "Життєві сценарії успішних педагогів"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Kraliuk P., Plyska, Y., Religious Organizations in Belarus during Protests against the Regime of Aleksandr Lukashenko. // Кралюк П., Плиска Ю., Релігійні організації в Білорусі під час протестів проти режиму Олександра Лукашенко. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe: Vol. 40: Iss. 10, Article 3.

Loboda, S., & Plyska, Y. (2020). Problem determinacji aksjologicznej stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w warunkach przejścia do nowego paradygmatu edukacyjnego. // Лобода С., Плиска Ю. (2020). Проблема аксіологічного визначення використання інформаційно-комунікаційних технологій в умовах переходу до нової освітньої парадигми. Rocznik Lubuski, 46 cz. 2, 167–178. http://doi.org/10.34768 /rl.2020.v462.12

Plyska, Y., Handzilevska, H., Klimuk, V., & Shturkhetskyy, S. (2020). Problems of achieving professional success of teachers and journalists during reforms in Ukraine // Плиска Ю., Гандзілевська Г., Клімук В. та Штурхецький С. (2020). Проблеми досягнення професійного успіху вчителів та журналістів під час реформ в Україні. W: H. Chałupczak, M. Pietraś, & E. Pogorzała, H. Chałupczak, M. Pietraś, & E. Pogorzała (Red.), Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji. Wymiar edukacyjny, (ss. 339–351).

Plyska, Y., & Kheleniuk, A. (2020). Ostroh Academy: the history and tradition // Плиска Ю. та Хеленюк А. (2020). Острозька академія: історія та традиції. Przegląd Historyczno-Oświatowy, (1–2), 20– 40. http://doi.org/10.17460/PHO_2020.1_2.02

2019

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Юрій Плиска Особистість творчого вчителя в зарубіжній теорії і практиці (Personality of a creative teacher in foreign theory and practice), Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv

Видання наукової монографії

Блащак Івона, Вознюк Олександр, Жуковський Василь, Плиска Юрій Вчитель і виклики ХХІ ст. Традиції та цінності, SGGW, Warszawa 2019, 180 s. (укр. мовою)

Svitlana Loboda, Yuriy Plyska, Koncepcja „kreatywności pedagogicznej nauczyciela” we współczesnym dyskursie naukowym, SGGW, Warszawa 2019, 120 s. (польською мовою)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yurii.plyska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну