Плиска Юрій Святославович,

д.п.н., проф., професор кафедри психології та педагогіки
Плиска Юрій Святославович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Видання наукової монографії

Блащак Івона, Вознюк Олександр, Жуковський Василь, Плиска Юрій Вчитель і виклики ХХІ ст. Традиції та цінності, SGGW, Warszawa 2019, 180 s. (укр. мовою) Cвітлана Лобода, Юрій Плиска Концепція "педагогічної творчості вчителя" в сучасному науковому дискурсі Svitlana Loboda, Yuriy Plyska, Koncepcja „kreatywności pedagogicznej nauczyciela” we współczesnym dyskursie naukowym, SGGW, Warszawa 2019, 120 s. (польською мовою)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Юрій Плиска Особистість творчого вчителя в зарубіжній теорії і практиці (Personality of a creative teacher in foreign theory and practice), Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yurii.plyska@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну