Шустак Юлія Іванівна,

Викладач
Шустак Юлія Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Магістр філології, Національний університет "Острозька академія"

Досвід роботи
Викладач англійської мови, Національний університет "Острозька академія" (з 2010 року)
Керівник міжнародної обмінної програми "Canada. World.Youth" (Whitehorse, Yukon, Canada - Ostroh, Ukraine 2011/2012, 
Sudbury, Ontario, Canada - Ostroh, Ukraine 2012/2013)


Наукова робота
2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Iuliia Shustak. Prior Learning Assessment and Recognition in Canada for Social and Economic Advancement / / The European Journal of Education and Applied Psychology. Premier Publishing s.r.o. Vienna. №1, 2018. - Pp. 31-35. ISSN 2310-5704 DOI 10.29013

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Симпозіум з канадознавства. Оцінка та визнання попереднього неформального навчання в Канаді для освітніх та професійних цілей

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жуковський В. М., Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід) / Василь Миколайович Жуковський, Юлія Іванівна Шустак. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / голов. ред. Л. Б. Лук’янова, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих – К: 2016. – №1

Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України / Юлія Іванівна Шустак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – №2. – С. 234–240.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.shustak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну