Шустак Юлія Іванівна,

Викладач
Шустак Юлія Іванівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Симпозіум з канадознавства. Оцінка та визнання попереднього неформального навчання в Канаді для освітніх та професійних цілей

2016

Опублікування статті

Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України / Юлія Іванівна Шустак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – №2. – С. 234–240.

Жуковський В. М., Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід) / Василь Миколайович Жуковський, Юлія Іванівна Шустак. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / голов. ред. Л. Б. Лук’янова, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих – К: 2016. – №1

Шустак Ю. І. Перспективи валідації неформальної освіти дорослих в Україні / Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції (28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро). Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 132 – 134.

Шустак Ю. І. Поняття неформальної освіти у вітчизняному та канадському науковому дискурсі / Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2016 року, м. Дніпро). – Дніпро, 2016.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Неформальна освіта дорослих у Канаді

Перспективи валідації неформальної освіти дорослих в Україні

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.shustak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну