Шустак Юлія Іванівна,

Викладач
Шустак Юлія Іванівна
QA
Резюме
Освіта

Магістр філології, Національний університет "Острозька академія"

Досвід роботи
Викладач англійської мови, Національний університет "Острозька академія" (з 2010 року)
Керівник міжнародної обмінної програми "Canada. World.Youth" (Whitehorse, Yukon, Canada - Ostroh, Ukraine 2011/2012, 
Sudbury, Ontario, Canada - Ostroh, Ukraine 2012/2013)


Наукова робота
2018

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Iuliia Shustak. Prior Learning Assessment and Recognition in Canada for Social and Economic Advancement / / The European Journal of Education and Applied Psychology. Premier Publishing s.r.o. Vienna. №1, 2018. - Pp. 31-35. ISSN 2310-5704 DOI 10.29013

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Симпозіум з канадознавства. Оцінка та визнання попереднього неформального навчання в Канаді для освітніх та професійних цілей

2016

Опублікування тез доповідей

Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих Канади / Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції (24 – 25 березня 2016 року) / [редактори- упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2016. – С. 352 – 353.

Шустак Ю. І. Поняття неформальної освіти у вітчизняному та канадському науковому дискурсі / Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 листопада 2016 року, м. Дніпро). – Дніпро, 2016.

Шустак Ю. І. Перспективи валідації неформальної освіти дорослих в Україні / Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації: Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції (28 – 29 жовтня 2016 р., м. Дніпро). Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: Роял Принт, 2016. – С. 132 – 134.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Неформальна освіта дорослих у Канаді

Перспективи валідації неформальної освіти дорослих в Україні

Опублікування статті

Жуковський В. М., Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід) / Василь Миколайович Жуковський, Юлія Іванівна Шустак. // Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / голов. ред. Л. Б. Лук’янова, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих – К: 2016. – №1

Шустак Ю. І. Неформальна освіта дорослих у нормативно-правовому полі України / Юлія Іванівна Шустак // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / голов. ред. І. Т. Богданов. – Бердянськ: БДПУ, 2016. – №2. – С. 234–240.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yuliia.shustak@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну