Шулик Юлія Віталіївна,

к.е.н., доц., доцент
Шулик Юлія Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

2008-2011 р. аспірантура Волинського Національного університету ім. Л. Українки.
У 2008 р. закінчила магістеріум економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
У 2003 р. закінчила з медаллю Острозький економіко-гуманітарний ліцей.


Кандидат економічних наук. Захист дисертації – 2011 рік. Тема роботи: «Формування системи доходів Державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки». Спеціалізована вчена рада К 35.051.20 у Львівському Національному університеті імені Івана Франка). Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. УДК 336.14:336.2

Атестат доцента №004961 від 02.07.2020

Досвід роботи

З 10 вересня 2018 року – помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти Національного університету «Острозька академія».

З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національного університету «Острозька академія».

З 3 січня 2012 року - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національного університету «Острозька академія».

З 1 квітня 2011 року – червень 2015 року - заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

З 2008 р. – викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Наукові інтереси: бюджетна політика, фіскальна політика.

Наукова робота
2022

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Шкура І. С., Шулик Ю. В., Передумови запровадження міждисциплінарних освітніх програм в Україні, в: : Інноваційний університет і лідерство: проєкт і мікропроєкти – V, ред. Т. Фініков, Р. Сухарські, Варшава, С. 303-323.

2021

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Публікація статті у співавторстві з Данилюк Н.М.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шкура І., Шулик Ю. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 114-127

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

головний редактор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

головний редактор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

2018

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Шулик Ю. В., Мороз Е. Г. Залежність рівня життя населення в Україні від політич-них циклів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. No 12(40). С. 157–163.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Averkyna M., Shulyk Y. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. - В.3 (26). С. 82-90. (Web of Science).

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Shulyk Y. V., Matviichuk N. M., Shmatkovska T. O. Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles. Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 2 (10). ч. 1. – С. 143-151. Web of Science (Thomson Reuters)

Tsymbaliuk I. O., Shmatkovska T.O., Shulyk Y.V. TAX ALTERNATIVES TO IMPLEMENT THE TAX CAPACITY OF INTERNET ACTIVITY IN UKRAINE. Фінансово-кредитна діяльність. - 2017. - № 1 (22). - С. 336-344. Web of Science (Thomson Reuters)

Matviichuk N. M., Shulyk Y.V., Shmatkovska T. O. Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine. Науковий вісник Полісся. 2017. № 1 (9). ч. 2. С. 32-39. Web of Science

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Шулик Ю.В. Бюджетні стратегії України та напрями їх змін. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту / ред. кол. : О. Оксанич, А. Горбовий. – Луцьк : Видавництво Волинського інституту економіки та менеджменту, 2015. – Випуск 11. – С. 333–344. ISSN 2224-8609

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Диплом участі в проєкті "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V. (Х 2019-VII 2020) Nr 4345/VII/2020 - 03.10.2021 (0,62 Мб).

Сертифікат про стажування в Вищій школі економічній (Стальова Воля, Польща) - 30.06.2018 (1,75 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про участь у тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти - 25.03.2019 (0,73 Мб).

Сертифікат про завершення курсу з оцінювання та експертизі системи управління якості за вимогами ISO 9001:2015, 1901 1:2018 - 27.06.2019 (2,45 Мб).

Сертифікат "Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти" - 21.02.2019 (3,44 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про проходження курсу "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-4" - 06.12.2014 (1,18 Мб).

Сертифікат про проходження курсу "Місцеві бюджети в контексті реформи бюджетного процесу" - 27.04.2015 (3,7 Мб).

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі" - 27.12.2020 (0,47 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yulia.shulyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну