Шулик Юлія Віталіївна,

к.е.н., доцент
Шулик Юлія Віталіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Опублікування статті

стаття

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

рецензії статей Наукові записки НаУОА. Серія "Економіка"

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Взаємозв’язки політичних циклів і фінансових криз в Україні. Доповідь на науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія», 28 березня 2018 року, Острог.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Опублікування статті

Шулик Ю. В., Мороз Е. Г. Залежність рівня життя населення в Україні від політич-них циклів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. No 12(40). С. 157–163.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M., Shulyk Y. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. - В.3 (26). С. 82-90. (Web of Science).

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

рецензії статей Наукові записки НаУОА. Серія "Економіка"

2017

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Опублікування тез доповідей

тези на тему: Вплив політичних циклів на бюджетну політику України. Збірник наукових тез Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, Острог, 2017. С. 226-231

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вплив політичних циклів на бюджетну політику України. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, Острог, 24 лютого 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Зміни у фіскальній політиці України. Доповідь на Днях науки, 28 березня 2017 року, Національний університет «Острозька академія», Острог

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Matviichuk N. M., Shulyk Y. V., Shmatkovska T. O. Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine. Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 1 (9). ч. 2. – С. 32-39. Web of Science (Thomson Reuters)

Shulyk Y. V., Matviichuk N. M., Shmatkovska T. O. Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles. Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 2 (10). ч. 1. – С. 143-151. Web of Science (Thomson Reuters)

Tsymbaliuk I. O., Shmatkovska T.O., Shulyk Y.V. TAX ALTERNATIVES TO IMPLEMENT THE TAX CAPACITY OF INTERNET ACTIVITY IN UKRAINE. Фінансово-кредитна діяльність. - 2017. - № 1 (22). - С. 336-344. Web of Science (Thomson Reuters)

2015

Опублікування статті

1. Шулик Ю.В. Бюджетні стратегії України та напрями їх змін. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту / ред. кол. : О. Оксанич, А. Горбовий. – Луцьк : Видавництво Волинського інституту економіки та менеджменту, 2015. – Випуск 11. – С. 333–344. ISSN 2224-8609

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Шулик Ю.В. Зміни бюджетної стратегії України. Доповідь на XX науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія», 18 березня 2015 р.

2. Шулик Ю.В. Напрями бюджетної стратегії України. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», у Київському національному університеті технологій та дизайну, 20 березня 2015 року.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yulia.shulyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну