Шулик Юлія Віталіївна,

к.е.н., доц., доцент
Шулик Юлія Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

2008-2011 р. аспірантура Волинського Національного університету ім. Л. Українки.
У 2008 р. закінчила магістеріум економічного факультету Національного університету «Острозька академія».
У 2003 р. закінчила з медаллю Острозький економіко-гуманітарний ліцей.


Кандидат економічних наук. Захист дисертації – 2011 рік. Тема роботи: «Формування системи доходів Державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки». Спеціалізована вчена рада К 35.051.20 у Львівському Національному університеті імені Івана Франка). Спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. УДК 336.14:336.2

Атестат доцента №004961 від 02.07.2020

Досвід роботи

З 10 вересня 2018 року – помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти Національного університету «Острозька академія».

З 1 вересня 2017 року – доцент кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національного університету «Острозька академія».

З 3 січня 2012 року - старший викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту, Національного університету «Острозька академія».

З 1 квітня 2011 року – червень 2015 року - заступник декана економічного факультету з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

З 2008 р. – викладач кафедри фінансів Національного університету «Острозька академія».

Хобі та інтереси

Наукові інтереси: бюджетна політика, фіскальна політика.

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Шкура І.С, Шулик Ю.В. Можливості та перспективи реалізації міждисциплінарних освітніх програм в Україні / Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики ,можливості та варіанти впровадження»: [Текст]: Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 25-26 червня 2020 р.)/ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.-Одеса, 2020.-92 с.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю "Можливості та перспективи реалізації міждисциплінарних освітніх програм в Україні" на 1-шій Міжнародній конференції "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження».

Виступ на конференції

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Шкура Ірина Сергіївна (проректор з якості вищої освіти Університету імені Альфреда Нобеля доц., к.ек.н.), Шулик Юлія Віталіївна (к.ек.н., доц., Національний університет “Острозька академія”) – Можливості та перспективи реалізації міждисциплінарних освітніх програм в Україні, 1-ша Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження».

Оцінка гнучкості фіскальної політики України в період фінансової нестабільності. Доповідь на Днях науки НаУОА.

Стан процесу децентралізації на початок 2020 року в Україні. Доповідь на круглому столі в рамках Днів науки НаУОА.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

головний редактор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

головний редактор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

рецензії статей Наукові записки НаУОА. Серія "Економіка"

Опублікування статті

Шкура І., Шулик Ю. Зарубіжний досвід упровадження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Вип.2. – Бердянськ : БДПУ, 2020. С. 114-127

2018

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Взаємозв’язки політичних циклів і фінансових криз в Україні. Доповідь на науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія», 28 березня 2018 року, Острог.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

рецензії статей Наукові записки НаУОА. Серія "Економіка"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Averkyna M., Shulyk Y. Financial and logistic coordination in the context of providing sustainable urban development in terms of decentralization in Ukraine // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2018. - В.3 (26). С. 82-90. (Web of Science).

Опублікування статті

Шулик Ю. В., Мороз Е. Г. Залежність рівня життя населення в Україні від політич-них циклів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. No 12(40). С. 157–163.

2017

Опублікування тез доповідей

тези на тему: Вплив політичних циклів на бюджетну політику України. Збірник наукових тез Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, Острог, 2017. С. 226-231

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Вплив політичних циклів на бюджетну політику України. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку, Острог, 24 лютого 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Зміни у фіскальній політиці України. Доповідь на Днях науки, 28 березня 2017 року, Національний університет «Острозька академія», Острог

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

адміністратор журналу "Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка"

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Matviichuk N. M., Shulyk Y. V., Shmatkovska T. O. Financial incentives to energy saving in the housing sector of Ukraine. Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 1 (9). ч. 2. – С. 32-39. Web of Science (Thomson Reuters)

Shulyk Y. V., Matviichuk N. M., Shmatkovska T. O. Dependence of Ukraine’s budgetary policy on political cycles. Науковий вісник Полісся. – 2017. - № 2 (10). ч. 1. – С. 143-151. Web of Science (Thomson Reuters)

Tsymbaliuk I. O., Shmatkovska T.O., Shulyk Y.V. TAX ALTERNATIVES TO IMPLEMENT THE TAX CAPACITY OF INTERNET ACTIVITY IN UKRAINE. Фінансово-кредитна діяльність. - 2017. - № 1 (22). - С. 336-344. Web of Science (Thomson Reuters)

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Шулик Ю.В. Зміни бюджетної стратегії України. Доповідь на XX науковій викладацько-студентській конференції Дні науки Національного університету «Острозька академія», 18 березня 2015 р.

2. Шулик Ю.В. Напрями бюджетної стратегії України. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку», у Київському національному університеті технологій та дизайну, 20 березня 2015 року.

Опублікування статті

1. Шулик Ю.В. Бюджетні стратегії України та напрями їх змін. Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту / ред. кол. : О. Оксанич, А. Горбовий. – Луцьк : Видавництво Волинського інституту економіки та менеджменту, 2015. – Випуск 11. – С. 333–344. ISSN 2224-8609

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Диплом участі в проєкті "Інноваційний університет та лідерство. Фаза V. (Х 2019-VII 2020) Nr 4345/VII/2020 - 03.10.2021 (0,62 Мб).

Сертифікат про стажування в Вищій школі економічній (Стальова Воля, Польща) - 30.06.2018 (1,75 Мб).

Сертифікат про проходження курсів

Сертифікат про участь у тренінгу з підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти - 25.03.2019 (0,73 Мб).

Сертифікат про завершення курсу з оцінювання та експертизі системи управління якості за вимогами ISO 9001:2015, 1901 1:2018 - 27.06.2019 (2,45 Мб).

Сертифікат "Проектний підхід в діяльності сучасного закладу освіти" - 21.02.2019 (3,44 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Сертифікат про проходження курсу "Управління проектами з місцевого та регіонального розвитку-4" - 06.12.2014 (1,18 Мб).

Сертифікат про проходження курсу "Місцеві бюджети в контексті реформи бюджетного процесу" - 27.04.2015 (3,7 Мб).

Сертифікат учасника циклу вебінарів "Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в онлайн-форматі" - 27.12.2020 (0,47 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: yulia.shulyk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну