Тимощук Єлизавета Анатоліївна,

викладач
Тимощук Єлизавета Анатоліївна
QA
Резюме
Освіта

2013-2017 рр. - Національний університет «Острозька академія», бакалавр психології;

2017-2019 рр. - Національний університет «Острозька академія», магістр психології;

З 2019 р.- Національний університет «Острозька академія», третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія.

Досвід роботи

2016-2018 рр. - НВК "Оженинська ЗОШ І-ІІІ ст.(ліцей)-ДНЗ" ім. Т.Г. Шевченка, педагог-організатор, керівник гуртка;

2018-2020 рр. - старший лаборант кафедри психології та педагогіки Національний університет "Острозька академія";

2020-2021 рр. - заступник декана з навчально-виховної роботи факультету політико-інформаційного менеджменту  Національний університет "Острозька академія";


З 2019 р. - викладач кафедри психології та педагогіки Національний університет "Острозька академія";

З 2021 р. - провідний фахівець інформаційного-рекламного відділу Національного університету "Острозька академія". 

Наукова робота
2022

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

«The effects of psychological readiness for change and work experience on teaching online during the Covid-19 pandemic period» Viktoriia Voloshyna-Narozhna, Olha Tkachuk, Yelyzaveta Tymoschuk, Yuriy Plyska & Ivanna Shestopal , The Youth Voice Journal, February 2022 (p. 83-94)

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

"Психологічні чинники формування дитячої обдарованості в метафоричних наративах українських письменників-емігрантів". Методологічний семінар «РОЗВИТОК ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТИ» 18–20 листопада 2021 року

Студентський міжвузівський Е-вебінар, присвячений 150-літтю від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) Тема доповіді: «Можливості використання наративів Лесі Українки в умовах реалізації завдань Нової української школи»

XXVI наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". Постерна сесія «Організація сучасного освітнього середовища: реалії та перспективи». Тема доповіді: «Освітнє середовище як умова формування професійної саморегуляції педагогів Нової української школи»

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології" (ICRACP-2021). Тема доповіді: "Оптимізація метакогнітивного моніторингу запам'ятовування інформації у процесі навчальної діяльності".

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Гандзілевська Г. Б., Ратінська О. М., Тимощук Є. А. Психологічні умови формування дитячої обдарованості в метафоричних наративах острозьких письменників-емігрантів крізь призму психологічного імунітету та саморегуляції. Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти : матеріали методологічного семінару (Київ, 18–20 листопада 2021 року). – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021.С.105-110

Гандзілевська Г., Тимощук Є. Можливості психодрами у реалізації компетентнісного підходу в освітньому просторі. Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2021 року / за наук. ред. д. пед. наук С.З. Романюк. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. С.134-137

Тимощук Є.А., Ткачук О.В. «Оптимізація метакогнітивного моніторингу запам’ятовування інформації у процесі навчальної діяльності». Сучасні дослідження когнітивної психології: збірник тез Міжнародної інтернетконференції (м. Острог, 31 травня 2021 р.). Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 24-27 с.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Горбач І. В., Тимощук Є. А. Проблема визначення поняття «професійне самовизначення» в психології. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2021. № 13. С. 25–28

Керівництво студентським науковим гуртком

"Професійні сценарії успішних педагогів"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» (ICRACP 2020) 15 травня 2020 року .«ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ» Тимощук Єлизавета Анатоліївна

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова українська школа: Досвід. Проблеми. Перспективи»( 19 листопада 2020 року) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Тимощук Єлизавета

XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". Постерна сесія "Життєві сценарії: теорія і практика". Тема: "Проблеми у реалізації професійного сценарію вчителя НУШ"

Керівництво студентським науковим гуртком

"Професійні сценарії успішних педагогів"

2019

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

XXIV наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки”, Національно університету “Острозька академія” (м.Острог , 14 травня 2019 року); Наукова студентська конференція (Національно університету “Острозька академія” (м.Острог , 16 травня 2019 року);

  Сертифікати, дипломи...
Довідка про стажування

Стажування "Волинська бізнес школа" - 01.09.2021 (0,34 Мб).

Сертифікат учасника конференції

Сертифікат "Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні дослідження когнітивної психології" (ICRACP-2021) - 31.05.2021 (1,32 Мб).

Студентський міжвузівський Е-вебінар, присвячений 150-літтю від дня народження Лесі Українки (25 лютого 2021 р.) - 25.02.2021 (2,37 Мб).

Науково-практична конференція “Рівні серед Рівних: інноваційні підходи до навчання дітей з особливими освітніми проблемами" - 17.12.2021 (0,17 Мб).

Сертифікат учасника науково-практичної конференції з міжнародною участю «Нова українська школа: Досвід. Проблеми. Перспективи» - 19.11.2020 (0,35 Мб).

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «РОЗВИТОК ОСВІТНІХ СИСТЕМ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ» (26 -27 травня 2021 року) - 27.05.2021 (2,35 Мб).

Сертифікати підвищення кваліфікації

Програма «Вища школа» проєкту «Навчаємося разом» - 22.12.2021 (0,36 Мб).

"Перезавантаження+" - 22.02.2020 (0,15 Мб).

Сертифікат "Мистецтво самопрезентації" - 20.04.2016 (0,23 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Медіаграмотність для освітян - 15.03.2021 (2,12 Мб).

Психологія стресу та способи боротьби з ним - 25.03.2021 (0,27 Мб).

Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти - 24.03.2021 (2,01 Мб).

Медіаграмотність: практичні навички - 30.03.2021 (2,03 Мб).

5 кроків до ментального здоров'я під час пандемії - 07.04.2021 (1,58 Мб).

Критичне мислення для освітян - 07.04.2021 (1,58 Мб).

Освітні інструменти критичного мислення - 25.03.2021 (2,04 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

«Профілактика ортопедичних ускладнень» із серії «Spina Bifida і/або Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 28.04.2021 (1,01 Мб).

«Нейрогенна дисфункція кишечника» із серії «Spina Bifida ‐ Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 21.04.2021 (0,51 Мб).

«Соціальна реабілітація дітей та осіб з інвалідністю» із серії «Spina Bifida ‐ Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 12.05.2021 (0,51 Мб).

«Мультидисциплінарна опіка і попередження вторинних ускладнень» із серії «Spina Bifida ‐ Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 07.04.2021 (0,99 Мб).

«Нейрогенний сечовий міхур» із серії «Spina Bifida ‐ Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 14.04.2021 (0,5 Мб).

«Нейрохірургічна допомога: Спіна Біфіда» із серії «Spina Bifida ‐ Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 24.03.2021 (0,51 Мб).

Нейрохірургічна допомога: Гідроцефалія» із серії «Spina Bifida - гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки»" - 31.03.2021 (0,51 Мб).

«Пренатальні перспективи» із серії «Spina Bifida і/або Гідроцефалія: основи міждисциплінарної опіки» - 22.03.2021 (1,01 Мб).

Семінар "Створення підримуючого середовища в освітньому просторі" - 15.11.2021 (1,46 Мб).

Учасник методологічного семінару «Розвиток обдарованої особистості: світовий та вітчизняний контексти»,18-20 листопада 2021 року - 18.11.2021 (2,02 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну