Тимощук Єлизавета Анатоліївна,

викладач
Тимощук Єлизавета Анатоліївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXV наукова викладацько-студентська конференція "Дні науки". Постерна сесія "Життєві сценарії: теорія і практика". Тема: "Проблеми у реалізації професійного сценарію вчителя НУШ"

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ» (ICRACP 2020) 15 травня 2020 року .«ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ У МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ» Тимощук Єлизавета Анатоліївна

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Нова українська школа: Досвід. Проблеми. Перспективи»( 19 листопада 2020 року) ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ Тимощук Єлизавета

2019

Опублікування тез доповідей

Тимощук Є.А. Психолого-акмеологічні умови формування професійних компетентностей психологів/ Є.А. Тимощук// Студентські наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Соціально-політичні науки”/(укл.О.В. Матласевич, В.М.Лебедюк).- Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2019. - Вип. 12 — ст.148.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

XXIV наукова викладацько-студентська конференція “Дні науки”, Національно університету “Острозька академія” (м.Острог , 14 травня 2019 року); Наукова студентська конференція (Національно університету “Острозька академія” (м.Острог , 16 травня 2019 року);

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну