Трофимович Володимир Васильович,

д.і.н., проф., професор кафедри історії
Трофимович Володимир Васильович
QA
Резюме
Освіта

У 1966-1971 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка.

У 1978 р. захистив кандидатську дисертацію.

В період 1988-1991 рр. був докторантом історичного факультету Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка та у 1992 р.  захистив докторську дисертацію.

В 1995 р.  присвоєне вчене звання професора.

Досвід роботи

У 1971-1972 рр. працював вчителем історії і суспільствознавства в Рівненській середній школі Любомльського району Волинської області.

У 1972-1988 рр. - асистент, доцент, а з 1991-1999 рр. - доцент, професор Львівського державного (національного) університету ім. І. Франка. 

З 1999 р. і до сьогодні - професор, у 2000-2020 рр. - завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського Національного університету "Острозька академія".

Голова спеціалізованої вченої ради Д48.125.02 у НаУОА і член спеціалізованої вченої ради Д 35.051.25 у Національній академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного.

Головний редактор "Наукових записок" Національного університету "Острозька академія" (серія "Історичні науки") та "Військово-наукового вісника" Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного.

Заслужений працівник освіти України (2008 р.)

Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України "Медаль за сприяння Збройним силам України" (12.05.2021 р.)

Наукова робота
2021

Видання наукової монографії

Радянські репресії в Західній Україні в 1939-1953 рр.: колективна монографія. Одеса : Видавничий дім “Гельветика”, 2021. 414 с. (Член авторського колективу).

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор "Військово-наукового вісника" Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Головний редактор "Військово-наукового вісника" Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Smyrnov, Andrii (Андрій Смирнов) та Trofymovych, Volodymyr (Володимир Трофимович) (2021) Warsaw Council of the Ukrainian Autocephalous Orthodox Church of 1944 and its consequences (Варшавський Собор Української Автокефальної Православної Церкви 1944 р. та його наслідки). East European Historical Bulletin (№ 19). с. 165-173. ISSN 2519-058Х (Print)

Антонюк Я., Трофимович В. Протиборство спецслужб закордонних центрів ОУН із КДБ (1960-ті – початок 1990-х рр.) // Український історичний журнал. 2021. № 3. С.114-125. (WoS)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України

Бенчук В., Трофимович В. Технологія гібридної війни Росії проти України (на прикладі Донеччини). Військово-науковий вісник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Львів. 2021 Вип. 36. С. 3-26.

Трофимович В.В. Повернення в Західну України з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956-1957). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 32. С. 23-31.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Трофимович В.В. Повернення в Західну України з таборів і спецпоселень учасників підпільно-повстанського руху (1956-1957). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 32. С. 23-31.

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Трофимович В., Антонюк Я. Від співпраці до боротьби: спецслужби українських націоналістів та Німеччини. // Національна спецслужба в українському державотворенні: збірник статей і матеріалів з нагоди 29-ї річниці СБУ. Київ: Прометей, 2021. С. 142-164.

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Підпільно-повстанський рух на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни та післявоєнний період"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

2020

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування кандидатської дисертації Бенчук В.О.

3 статті (Дашко В. , Фініковський Ю., Бенчук В.)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Ярослав Антонюк, Володимир Трофимович, Лілія Трофимович ОРГАНИ БЕЗПЕКИ ОУН(М) У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1940 – 1944). //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. Вип. 30. С. 29-35.

Трофимович В.В., Мартинюк Н. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ УНР В КРАЇНАХ ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ (1924–1940 РР.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В. В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 29. С. 15-24.

В. Трофимович, Л. Трофимович. Польське питання під час підготовки та здійснення «визвольного походу» Червоної армії на західноукраїнські землі у вересні 1939 р. Вересень 1939 у долі держав та народів. Війна, репресії, пам’ять : науковий збірник / упорядник М. М. Кучерепа – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 69–77.

Мельник О., Трофимович В., Трофимович Л. Праця Миколи Ковальського у львівському Музеї етнографії та художнього промислу (1959–1963 рр.). Universum Historiae et Archeologiae. – 2019. – Т. 2(27). – Вип. 1. – С. 25–39

В. Бенчук, В. Трофимович. Реакція жителів Донецької області на збройну агресію Росії проти України у 2014 р. Військово-науковий вісник. Львів, 2020. Вип. 34. С. 172-199.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В.В., Сухих А.Ю., Трофимович Л.В. Идеологическое противостояние советских партизан и украинских повстанцев на Волыни в 1942–1944 гг. Вестн. Том. гос. ун-та. – 2019. – № 448. – С. 160–171 (Web of Science Core Collection)

Антонюк Я., Трофимович В.В. Підпілля ОУН та УПА в умовах "фронтового періоду" (1943-1944 рр.) //Український історичний журнал. 2020. №3. С. 27-39.

Керівництво студентським науковим гуртком

Проблемна група, яка працює над темою: Підпільно-повстанський рух на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни та післявоєнний період.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор фахового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Видання наукової монографії

Я. Антонюк, В. Трофимович. Життєпис Степана Янішевського - "Далекого": правда драматичних змагань. Монографія. Острог, 2020. 404 с.

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

V. Trofymovych, Y. Antoniuk. ACTIVITY OF THE UVO INTELLIGENCE SUBDIVISION (1921–1929). Військово-історичний меридіан. Електронний науковий фаховий журнал. Вип. 3 (25). Національний музей історії України у Другій світовій війні. Меморіальний комплекс, Ін-т історії України НАН України. К., 2019. С.40-51

Трофимович В., Антонюк Я. Протинацистська діяльність СБ ОУН (б) (1941-1944). Військово-науковий вісник. Вип. 32. Львів: НАСВ, 2019. С. 87-110.

Трофимович В. В., Трофимович Л. В. Відображення Акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників Українського визвольного руху. Військово-науковий вісник. Випуск 31. Львів : НАСВ, 2019. С. 81-98.

Трофимович В. В. Сучасні польсько-українські бої за історію. "Волинь-43": міфи і реальність: зб. наук. праць. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. С. 14-26.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Прорецензовано 2 автореферати кандидатських дисертацій

Прорецензовано 2 статті до фахового збірника статей

1 автореферат Сухих А. 3 статті (Сухих А., Фініковський Ю., Бенчук В.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій Д 48. 125. 02 у НаУОА

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор фахового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Головний редактор фахового збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки»

Головний редактор "Військово-наукового вісника" Національної академії сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В.В., Трофимович Л.І. "Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн в період чехословацької кризи (1938-1939 рр.)". Международный историческиий журнал "Русин". Молдова. 2019. № 57. С. 251-270. Q1 Scopus.

Мельник О., Трофимович В. "Вони повірили в мене, а я повірив у них" (особливості наукової школи М. Ковальського). - C. 137-165.

V.Trofymovych, A. Sukhykh. STRUGGLE FOR PROVISIONS BETWEEN SOVIET PARTISANS AND UKRAINIAN INSURGENTS IN 1943 – 1944 IN VOLYN REGION. East European Historical Bulletin / [chief editor Vasyl Ilnytskyi]. – Drohobych: Publishing House «Helvetica», 2019. – Issue 12. P. 149-158. Збірник індексується в міжнародних базах даних: Web of Sciense.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Трофимович В. В., Трофимович Л. В. Карпатоукраїнський аспект зовнішньої політики європейських країн у період чехословацької кризи 1938-1939 рр. V Международная научно-практическая конференция "История Карпато-Днестровских земель с древнейших времен до наших дней (Межвоенный период)" (29-30 мая 2019 г., Кишенев).

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Трофимович В.В. Ідеологічне протистояння між радянськими партизанами й українським визвольним рухом на Волині у 1941-1944 рр. Наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття" (до 90-річчя створення Організації українських націоналістів). Львів, 11 жовтня 2019 р.

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Науковий гурток "Україна і світ"

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Прорецензовано 4 статті до збірника статей "Наукові записки", історичні науки, 2018 р., випуск 27.

Прорецензовано 5 авторефератів кандидатських дисертацій та 2 докторських дисертацій

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Трофимович В., Близняк М. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ. Актуальні питання історії та культури України і світу. Острог, 2018. Випуск VIII (VIII). С. 4-8.

Трофимович В.В., Куцька О.М. Пропагандистське забезпечення Червоної армії під час битви за Будапешт (1944-1945 рр.). Сторінки воєнної історії України. 2018. Вип. 20. С. 245-258.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В.В., Трофимович Л.В. Питання Підкарпатської Русі у зовнішньополітичних розрахунках Польщі (жовтень 1938 - березень 1939 рр.). Русин. Международный исторический журнал. 2018. Т. 52. Вып. 2. С. 309-328.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Всеукраїнська наукова конференція «Великий терор і масові репресії в Україні (1920–1950 рр.)» (Львів, 8 червня 2018 року). Тема доповіді: "Депортації населення із Західної України в період її радянізації (1939–1941 рр.)"

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В. Російська агресія проти України як загроза світовій системі безпеки //Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". - 2017. - Вип.26.

Трофимович В., Сухих А. [ Рецензія], Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942-1944:від партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичнів науки". - 2017. - Вип. 26. - С. 143- 146.

Трофимович В., Трофимович П. Суперництво товариств "Просвіта" та імені Михайла Качковського за вплив на українців ( друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Русин. Международный исторический журнал. - Кишенев- 2017. № 1. - С. 177-194.

Самсонюк Т., Трофимович В. Розбудова польського підпільного руху на Рівненщині (1939-1940 рр.) (за документами з архівів України) // Limes. Studia I materially zdziejon Europysrodkowo-wscnodniej. - Rzeszow, 2015. Nr.8 (вийшов до друку в 2017 р.). С.185-205.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Трофимович В. "Війна після війни" на Любомльщині // Матеріали міжнародної історико-краєзнавчої конференції " Минуле та сучасне Волині та Полісся, Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії / Любомль (24-25 жовтня 2017 р.) - Луцьк, 2017. С. 457-460.

Трофимович В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року // Військово-науковий вісник. Львів: АСВ, 2017. Вип. 28. С. 110 - 128.

Трофимович В., Куцька О. Спецпропаганда Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни в науковому дискурсі кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Військово-історичний меридіан. 2017. № 4. С. 26 - 41.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Трофимович В. Проблеми Підкарпатської Русі у зовнішньополітичних розрахунках Варшави після Мюнхенської конференції. Міжнародна науково-практична конференція «Міжетнічні взаємодії в етноконтактній зоні» (26-27 жовтня 2017 р., Тераклія (Молдова).

Минуле і сучасне Волині та Полісся. Любомль та Любомльщина в українській та європейській історії. Міжнародна історико-краєзнавча конференція (24 - 27 жовтня 2017 р. м. Любомль). Тема доповіді: "Війна після війни" на Любомльщині. 1944 - 1952 рр.

V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920 - 1950-х років" (5 - 6 жовтня 2017 р., м.Львів). Тема виступу: "Державотворчі проекти ОУН (б) в Україні в воєнний та післявоєнний періоди"

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Трофимович В. Народження на Волині Української повстанської армії. Кременецькі читання з історії Волині (28-29 вересня 2017 р., Кременець).

Трофимович В. Директорія УНР – Польська Республіка: важкий шлях до порозуміння ( 1919-1920 рр.). Круглий стіл «Українська національна революція 1917-1921 рр.: погляд через століття ( 12 травня 2017 р., Рівне).

Трофимович В. Людина, вчений, організатор. Наукові читання, присвячені 28-й річниці з дня народження професора М. П. Ковальського (16 березня 2017 р., Острог).

Трофимович В. Час сподівання і звершень. Конференція, присвячена 23-й річниці відродження Острозької академії ( 19 жовтня 2017 р., Острог).

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор збірника «Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки», 2018. Вип. 27.

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К. 48. 125. 02 у НаУОА

Член спеціалізованої вченої ради Д. 35. 051. 25 у Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана П. Сагайдачного

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В.В., Трофимович Л.В., Смирнов А.І. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни // Русин. – 2016. № 1. – С. 196-217. – Режим доступу : http://journals.tsu.ru/engine/download.php?id=67237&area=files

Volodymyr Trofymowych Narodowy Uniwersytet „Akademia Ostrogska” „WOJNA HYBRYDOWA” JAKO INSTRUMENT KLUCZOWY ROSYJSKIEJ GEOSTRATEGII REWANŻU (“Hybrid war” as a key instrument of Russian revenge geostrategy) „Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem” 2016, nr 1(6) S. 175-186

Трофимович В.В. Українці та поляки на Холмщині в 1939-1943 рр. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки".- Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - вип. 25. - С. 224-233

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Трофимович В.В. ГІБРИДНА АГРЕСІЯ ПРОТИ УКРАЇНИ – ВИКЛИК ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ СПІЛЬНОТИ// Тези доповідей V міжнародної наукової-практичної конференції "Реструктуризація глобального простору: історичні імперативи та виклики", (19 травня 2016 року, м. Київ) - К.: ДАУ при МЗС України, 2016.- С. 150-153

Трофимович В.В. Нацистська політика геноциду євреїв на Волині // Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наук. конф. пам'яті Митрополита Андрея Шептицького. (30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ). - К.: Дух і літера, 2016. - С. 165 - 181

Трофимович В.В. Чи мали вплив холмські події на Волинську трагедію 1943 - 1944 років? // Другі Всеукраїнські краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Наук. зб. Матеріали Других Всеукр. краєзн. читань, присвячених пам'яті Григорія Гуртового, (смт. Торчин, 29 вересня 2016 року). - Луцьк, 2016. - С. 144 - 150.

Трофимович В.В. Російська агресія проти України - свідчення кризи сучасної системи міжнародної безпеки// " Виклики політики безпеки: історія та сучасність". Збірник тез доповідей міжнародної наукової конференції (16-18 червня 2016 року, м. Львів). - С. 12-13

Трофимович В.В. , Денисюк О.В. Національний університет "Острозька академія": з історії формування науково-навчального потенціалу // Актуальні питання , проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: Збірник наукових праць (за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції 30-31 травня 2016 року). - частина друга.- Монреаль: ЦСП "НБК"; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля. - С. 203-206

Трофимович В.В. Два десятиліття на службі Кліо: підсумки ювілею і перспективи кафедри історії Національного університету "Острозька академія" // Актуальні питання гуманітарних наук. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції (Острог, 18 травня 2016 року). - Острог, 2016. - Вип. 6. - С. 86 - 91. (у співавторстві)

Трофимович В.В. Відображення Акту 30 червня 1941 року у працях і мемуарах учасників українського визвольного руху // Міжнародна наукова конференція «Український визвольний рух 20-50-х ХХ ст.: ідея державності та її реалізація. До 75-річчя Акта відновлення української державності 30 червня 1941 р. та 25-ї річниці Незалежності України», (м. Київ, 29–30 червня 2016 року). Доповіді і повідомлення. – К. – 2016. – С. 159–165.

Трофимович В.В. Хто розпочав першим ? (українсько-польський конфлікт у роки Другої світової війни) // Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської січі та 95-річчя Другого зимового походу )" (м. Житомир, 18-19 листопада 2016 року). Збірник наук. праць. - Житомир, 2016. - С. 131 - 135.

Трофимович В.В. Розробка М. Грушевським зовнішньополітичної концепції України в період Центральної Ради //.Міжнародна наукова конференція з нагоди 150-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча та вченого М.С. Грушевського. (17 вересня 2016 року, Острог ) Тези доповідей. Острог, Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 164 - 166

Трофимович В.В. Український аспект національної політики нацистів у Генеральному губернаторстві в роки Другої світової війни.// VII Міжнародна наукова конференція «Українська діаспора: проблеми дослідження», (27–28 вересня 2016 р., м. Острог.) Тези доповідей. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. - С. 90-92

Трофимович В.В. "Гібридна війна" як прояв російської геостратегії реваншу // Відродження Українського війська: сутність та історична ретроспектива: Збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції (Київ, 1-2 грудня 2016 р.). - К.: НУОУ, 2016. - С.148-149

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Трофимович В.В. Суперництво товариств "Просвіта" та ім. Михайла Качковського за вплив на українців (Друга половина ХІХ ст. - 1914 р.) Доповідь на міжнародно-практичній конференції "Міжетнічні взаємодії в етноконтактній зоні" (П'яті читання пам'яті І.А. Анцупова), 28-29 жовтня 2016 р., Кишинів

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Голова Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 07.00.01 – історія України.

2015

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Трофимович В.В. Гібридна війна як ключовий інструмент російської геостратегії реваншу. Міжнародна наукова конференція "Українська криза та її значення для міжнародної безпеки (Республіка Польша, Островець Свєнтокшиський, 19 листопада 2015 року)

Трофимович В.В., Смирнов А. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни. Международная научно-практическая конференция "Межэтнические взаимодействия в этноконтактной зоне" (23-24 октября 2015 г., Кишинев)

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Трофимович В.В. Український і польський чинник в політиці Австро-Угорщини у 1914 році // Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. – Острог, 2015. – Вип. 24. – С. 144-152.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Трофимович В.В. Найбільша народна трагедія і найвеличніший подвиг в ім’я майбутнього // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип.23. – С.3-32 (у співавторстві з П.П.Ткачуком).

Трофимович В.В. Роль СРСР в українсько-польському протистоянні. 1941-1944 рр. // Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ. Збірник тез доповідей міжнародної науково-технічної конференції (Львів, 14-15 травня 2015 р.). – Львів: АСВ, 2015. – С.281-282

Трофимович В.В. Від Кримської конференції 1945 р. до анексії півострова в 2014 р. (уроки для України) // Людина і техніка у визначних битвах світових воєн ХХ століття (до 70-річчя завершення Другої світової війни). Збірка тез доповідей Міжнародної наукової конференції 21-23 жовтня 2015 р. - Львів: НАСВ, 2015. - С.5-8.

Трофимович В.В., Іванов С.С. Голокост на окупованій Волині // Військово-науковий вісник. - Випуск 24. - Львів: НАСВ, 2015. - С. 74-101.

Володимир Трофимович Трагічні сторінки української історії 1941 – 1945 рр. // Геноцид України в ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром. Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2014 року, м. Львів.- Львів: Добрий друк, 2015.- С. 63-80

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.trofymovych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну