Супрун Володимир Миколайович,

к.ф.н., доц., доцент
Супрун Володимир Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Супрун В. Соціально-статусна дистрибуція концепту «жінка» в жіночій прозі діаспори ХХ століття / Володимир Супрун // Славистика. – Белград: Общество славистов Сербии, 2016. – Вип. ХІХ. – С. 72-76 (SCInedks)

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Міжнародний симпозіум «Діалог славістів початку ХХІ століття» (26-27 травня 2016, м. Клуж-Напока, Румунія)

Видання наукової монографії

Супрун В. Функціонально-стильова парадигматика газетних заголовків / В. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 101-110

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Супрун В.М. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75-79.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Прикладка як конструент народнопісенної поетики митців Нью-Йоркської групи / В.М. Супрун // «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 30-31 січня 2015 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 33-34

Образ Марусі Чурай у літературному дискурсі ХІХ-ХХ століть / В.М. Супрун, О.О. Бригида // «Мова та література в полікультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 13-14 лютого 2015 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 56-58

Експлікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту «жінка» в українській фемінній прозі ХХ століття / В.М. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [гол. ред. І.Д. Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. – С. 121-123

Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи / В.М. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.suprun@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну