Супрун Володимир Миколайович,

к.ф.н., доц., доцент
Супрун Володимир Миколайович
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Опублікування тез доповідей

Супрун Л.В., Супрун В.М. Соціальна реклама в інтернет-просторі як інструмент ефективної комунікації з незахищеними верствами населення / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 23 листопада 2017 р. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 56-59

Супрун В.М. Проблема «безґрунтярства» та туги за Батьківщиною в художньому дискурсі української діаспори / В.М. Супрун // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 23-24 березня 2018 року. – Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. – С. 30-32

Супрун В.М. Проблема національної самобутності в жіночій прозі української діаспори / В.М. Супрун // Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 27-28 квітня 2018 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2018. – Ч. 1. – С. 36-27

Супрун В.М. Образ матері в художній прозі української діаспори середини ХХ століття / В.М. Супрун // Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 11-12 травня 2018 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2018.

Супрун Л.В., Супрун В.М. Інклюзивна журналістика в Україні: становлення й перспективи розвитку / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. – С. 14-16

Супрун Л.В., Супрун В.М. Національний дискурс епістолярної творчості Василя Стуса / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст: Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої вшануванню пам’яті відомого українського поета, перекладача, літературознавця і правозахисника. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – С. 101-103

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії" (23-24 березня 2018 р., м. Одеса).

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення" (27-28 квітня 2018 р., м. Одеса).

Міжнародна науково-практична конференція "Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури" (11-12 травня 2018 р., м. Львів).

V Міжнародна науково-практична конференція "Інклюзивна освіта: досвід і перспективи" (м. Вінниця, 16-17 травня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії" (м. Одеса, 23-24 березня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення" (м. Одеса, 27-28 квітня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція "Рівень ефективності та необхідність впливу філологічних наук на розвиток мови та літератури" (м. Львів, 11-12 травня 2018 р.)

Міжнародна науково-практична конференція "Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст" (м. Вінниця, травень 2018)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний симпозіум "Діалог славістів на початку ХХІ століття" (м. Клуж-Напока (Румунія), 17-19 травня 2018 р.)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІIІ наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27-30 березня 2018 р., м. Острог).

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Suprun V.M., Suprun L.V. Social Advertising in Modern Communication Space / V.M. Suprun, L.V. Suprun // Science and innovation. – 2018. – №4. – p. 62-68 (Web of Science)

Супрун В.М. Перцептивний потенціал зорової сенсорики в моделюванні концепту «жінка» / В.М. Супрун // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2018. – Вип. 34. – С. 37-39

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інклюзивна освіта: досвід та перспективи» (23 листопада 2017, м. Вінниця)

ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції ООН про права людини» (22 листопада 2017 р., м. Київ)

Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта» (18 жовтня 2017 р., м. Буча, Київська область)

Міжнародна науково-практична конференція «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку» (26-27 жовтня 2017 р., м. Львів)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна наукова конференція «Dziedzictwo kulturowe pogranicza» (15-16 травня 2017 р., м. Гожув Велькопольский)

ІІ Міжнародна конференція «KOMUNIKACJA-KULTURA-PRZESTRZEŃ-TOŻSAMOŚĆ» (17-18 жовтня 2017 р., Польща, м. Піла)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХVІІ звітна наукова конференція «Наука і навчальний процес» (6-7 квітня 2017 р., м. Вінниця)

ХХІI наукова викладацько-студентська конференція «Дні науки» (27-30 березня 2017 р., м. Острог)

Опублікування статті

Супрун В.М. Виборчі технології в сучасному комунікаційному просторі / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Наука і навчальний процес. Матеріали XVII Звітної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 6-7 квітня 2017 р.: наук.-метод. зб. / за заг. ред. Г.В. Давиденко. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2017. – С. 215- 216.

Супрун В.М. Сучасні виборчі технології в інформаційно-комунікаційній системі: особливості й функції / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – С. 142-144.

Супрун В.М. Текстознавство як навчальна й наукова дисципліна в соціокомунікаційній парадигмі / В.М. Супрун // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Журналістика, медіаслужіння і медіаосвіта». – Буча, 2017. – С. 77-81.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

XVI Наукова конференція "Антропологія смаку: світогляд, естетика, пізнання" в рамках постійно діючого Міжнародного методологічного симпозіуму "Об'єкт і суб'єкт гуманітарного пізнання" (12-16 вересня 2016, м. Острог)

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ» (м. Вінниця)

Міжнародна науково-практична конференція «Мова і засоби масової комунікації на сучасному історичному етапі» (м. Львів, 9-10 вересня 2016 р.)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний симпозіум «Діалог славістів початку ХХІ століття» (26-27 травня 2016, м. Клуж-Напока, Румунія)

Видання наукової монографії

Супрун В. Функціонально-стильова парадигматика газетних заголовків / В. Супрун // Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. – Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016. – С. 101-110

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Супрун В. Соціально-статусна дистрибуція концепту «жінка» в жіночій прозі діаспори ХХ століття / Володимир Супрун // Славистика. – Белград: Общество славистов Сербии, 2016. – Вип. ХІХ. – С. 72-76 (SCInedks)

Опублікування статті

Супрун В.М. Інформаційно-комунікаційні маркери соціальної реклами / Л.В. Супрун, В.М. Супрун // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальні комунікації і нові комунікативні технології». – Запоріжжя: КПУ, 2016. – С. 75-79.

Присвоєння вченого звання доцента

Атестат доцента кафедри журналістики

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література в полікультурному просторі» (м. Львів, 13-14 лютого 2015 р.)

Міжнародна науково-практична конференція «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Одеса, 30-31 січня 2015 р.)

Опублікування статті

Прикладка як конструент народнопісенної поетики митців Нью-Йоркської групи / В.М. Супрун // «Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 30-31 січня 2015 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2015. – С. 33-34

Образ Марусі Чурай у літературному дискурсі ХІХ-ХХ століть / В.М. Супрун, О.О. Бригида // «Мова та література в полікультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 13-14 лютого 2015 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «Логос», 2015. – С. 56-58

Експлікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту «жінка» в українській фемінній прозі ХХ століття / В.М. Супрун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць / [гол. ред. І.Д. Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 57. – С. 121-123

Ідіопоетика художнього дискурсу письменників Нью-Йоркської групи / В.М. Супрун // Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія: Гуманітарні науки.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: volodymyr.suprun@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну