Щепанський Віталій Вікторович,

к.ф.н., науковий співробітник, старший викладач
Щепанський Віталій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

Бакалавр філософії. Національний університет "Острозька академія" - 2011 р.

Магістр релігієзнавства. Національний університет "Острозька академія" - 2012 р.

Кандидат філософських наук - 2016 р.

Досвід роботи

Науковий співробітник Національного університету "Острозька академія". З 2015 р. - ...

Старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія" з 2016 р. - ...

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Щепанський В.В. Гермес Трисмегіст у культурному-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція / В. В. Щепанський // Схід. - Маріуполь, 2016. - №2(142). - С. 100-103

Щепанський В. В. Походження "Метереологічної магії" в слов'янському рукописі XVI ст. / В. В. Щепанський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": серія "Історичні науки". - Острог, 2016. - №25. - С. 208-213

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Щепанський В. В. Тексти магічного змісту східних слов'ян у ранньомодерну добу (XVI-XVII ст.) / В. В. Щепанський Наукові записки. Серія "Релігієзнавство" . - Острог : Вид-во НаУОА, 2016. - Вип. 1(13). С. 194-205

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Shchepanskyi V. Hermes Trismegistus in Slavia Orthodoxa: The Written Tradition. 2 rd Conference Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe (27-28 May, 2016, Belgrade)

Видання наукової монографії

Щепанський В.В. Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризм : монографія / В. В. Щепанський. - Рівне : О. Зень, 2016. - 159 с.

Захист дисертації

Щепанський В. В. Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького : дис. ... канд. філософ. наук. : спец. 09.00.11 "релігієзнавство" / Щепанський Віталій Вікторович; Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2016. - 195 с.

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Диплом премії ім. Єжи Гедройця - 12.01.2018 (2,74 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну