Щепанський Віталій Вікторович,

к.ф.н., науковий співробітник, старший викладач
Щепанський Віталій Вікторович
QA
Резюме
Освіта

Бакалавр філософії. Національний університет "Острозька академія" - 2011 р.

Магістр релігієзнавства. Національний університет "Острозька академія" - 2012 р.

Кандидат філософських наук - 2016 р.

Досвід роботи

Науковий співробітник Національного університету "Острозька академія". З 2015 р. - ...

Старший викладач кафедри релігієзнавства Національного університету "Острозька академія" з 2016 р. - ...

Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2018

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Грант Державного фонду фундаментальних досліджень "Збереження й дослідження кримськотатарської рукописної спадщини в бібліотеках України "

Видання наукової монографії

Татари на Волині: історія, культура, контакти (у співавторстві з П.М. Кралюком та М. М. Якубовичем). - Вінниця: Нілан, 2018.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Щепанський В. В. "Герметичне мистецтво" алхімії в культурному ландшафті православних слов'ян XVI-XVII ст.: алхімічний аналіз гравюри "Чистота аки Девица" / В. В. Щепанський. // Схід. – 2018. – №2. – С. 124–128.[Index Copernicus]

Shchepanskyi V. Hermes Trismegist and the image of the scientist-magician Skhariia Skara in the Orthodox Slavic environment // Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe; edited by: Nemanja Radulović. – Beograd : Faculty of Philology, 2018. – 285 p. - 29-45 pp. ISBN 978-86-6153-530-7

2017

Перевидання монографій, словників, довідників (у рік перевидання)

Щепанський, В. (Shchepanskyi V.) (2016) Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризму (Shamanic bone: essay on the history of early modern Slavic esotericism). Other. О. Зень, Рівне.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Щепанський Віталій Вікторович, «Мусульмани на Волині: ретроспектива, сучасний стан та проблеми внутрішньої міграції» .Науковий семінар. «Релігійне життя на Холмщині і Підляшші: сторінки історії та сучасність», Польща, Люблін, 2017 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Щепанський В. В. "Іконографія Мартіна Лютера". ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 25-26 жовтня 2017 р. м. Рівне. Рівненський державний гуманітарний університет

Віталій Щепанський Постать Гермеса Трисмегіста й алхімія в кириличних рукописах XV-XVII ст. ІV Конгрес молодих дослідників релігії «РЕЛІГІЯ В СУЧАСНІЙ КУЛЬТУРІ» м. Львів. Музей історії релігії. 2017

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ЩЕПАНСЬКИЙ Віталій Вікторович "Зображення «зодіакальної людини» в астрологічних кириличних текстах XVI-XVIII ст. " Київський національний університет імені Тараса Шевченка. ЧЕТВЕРТИЙ МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР: «ТЕКСТ І ОБРАЗ: ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ НАРАТИВОМ ТА ВІЗУАЛЬНІСТЮ». м. Київ. 2017

Видання наукової монографії

Щепанський В. В., Якубович М. М. АТО на Сході: внесок українських мусульман / В. В. Щепанський, М. М. Якубович // Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи (2013-2016) / В. В. Щепанський, М. М. Якубович. – Вінниця: Нілан, 2017. – С. 84-113

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

• Islamic Leadership: Ukraine (Vitalii Shchepanskyi, Mykhaylo Yakubovych and Ayder Bulatov) Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires: Legacy, Challenges and Change, Brill, Vol. 27, 2017, рр. 314-328

Щепанський В. В. Медична астрологія православних слов'ян у період Раннього Модерну: місія Теофраста Парацельса у Великому Князівстві Литовському / В. В. Щепанський. // Серія «Історичні науки».. – 2017. – №26. – С. 117–125.

• Щепанський В. В. Турецький фактор гуманітарної політики на південному сході України в період 2014-2016 рр. / В.В. Щепанський // Politicus. – 2017. - № 1. С. 219-222

2016

Отримання диплома переможця, лауреата наукового конкурсу

І місце на Х конкурсі наукових робіт імені Єжи Ґєдройця

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Щепанський В. Шаманські практики у Великому Князівстві Литовському. ІІІ конгрес молодих дослідників релігії "Релігія в сучасній культурі" ( 21 – 22 жовтня 2016, Луцьк)

Щепанський В. Лист до апостола Петра або перепустка до раю. Маргіналії православної танатології. Cultura Thanatica: смерть в культурі. (2 грудня, 2016, Київ)

Щепанський В. Зачаклування природи у постмодерну епоху. ІV всеукраїнська наукова конференція Філософія як культурна політика сучасності (30 вересня -1 жовтня, 2016, Острог)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Shchepanskyi V. Hermes Trismegistus in Slavia Orthodoxa: The Written Tradition. 2 rd Conference Esotericism, Literature and Culture in Central and Eastern Europe (27-28 May, 2016, Belgrade)

Захист дисертації

Щепанський В. В. Рецепція релігійної філософії середньовіччя у «Треносі» М. Смотрицького : дис. ... канд. філософ. наук. : спец. 09.00.11 "релігієзнавство" / Щепанський Віталій Вікторович; Національний університет "Острозька академія". - Острог, 2016. - 195 с.

Видання наукової монографії

Щепанський В.В. Кістка шамана. Нарис з історії ранньомодерного слов'янського езотеризм : монографія / В. В. Щепанський. - Рівне : О. Зень, 2016. - 159 с.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Щепанський В.В. Гермес Трисмегіст у культурному-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція / В. В. Щепанський // Схід. - Маріуполь, 2016. - №2(142). - С. 100-103

Щепанський В. В. Походження "Метереологічної магії" в слов'янському рукописі XVI ст. / В. В. Щепанський // Наукові записки Національного університету "Острозька академія": серія "Історичні науки". - Острог, 2016. - №25. - С. 208-213

Опублікування статті

Щепанський В. В. Тексти магічного змісту східних слов'ян у ранньомодерну добу (XVI-XVII ст.) / В. В. Щепанський Наукові записки. Серія "Релігієзнавство" . - Острог : Вид-во НаУОА, 2016. - Вип. 1(13). С. 194-205

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Диплом премії ім. Єжи Гедройця - 12.01.2018 (2,74 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну