Омельчук Віта Костянтинівна,

викладач
Омельчук Віта Костянтинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2018

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Юридична термінологія британського та американського варіантів англійської мови: порівняльна характеристика. Матеріали ХХІІІ щорічної студентсько-викладацької конференції «Дні науки» 27-30 березня 2018 р., м. Острог, Національний університет «Острозька академія».

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим англомовним гуртком "Legal English Speaking Club"

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня 2016 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – с. 211-213.

Наукові підходи до тлумачення юридичних термінів (на прикладі судових рішень Верховного суду Великобританії). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – с. 179 – 181.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vita.omelchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну