Омельчук Віта Костянтинівна,

викладач
Омельчук Віта Костянтинівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2019

Керівництво студентським науковим гуртком

2018

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на семінарі-практикумі по обміну досвідом з інтерактивного викладання юридичних дисциплін на тему "Викладання юридичної англійської мови з використанням інтерактивних методик"

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Юридична термінологія британського та американського варіантів англійської мови: порівняльна характеристика. Матеріали ХХІІІ щорічної студентсько-викладацької конференції «Дні науки» 27-30 березня 2018 р., м. Острог, Національний університет «Острозька академія».

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим англомовним гуртком "Legal English Speaking Club"

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ із доповіддю "ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ" в рамках V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня 2016 року.

Опублікування статті

ФУНКЦІОНУВАННЯ ЮРИДИЧНОГО ДИСКУРСУ В СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня 2016 року. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.

2015

Опублікування статті

Способи перекладу юридичної термінології на заняттях англійської мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, О. Ю. Костюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 52. – с. 211-213.

Наукові підходи до тлумачення юридичних термінів (на прикладі судових рішень Верховного суду Великобританії). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – с. 179 – 181.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vita.omelchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну