Назарук Вікторія Михайлівна,

к.ф.н., Викладач
Назарук Вікторія Михайлівна
QA
Резюме
Освіта
 • 2004 р. – закінчила рівненську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №28, нагороджена золотою медаллю.
 • 2002-2004 р.р. – навчалася у Регіональній компютерній школі м. Рівного.
 • 2007 р. – завершила курси журналістської майстерності «Школа універсального журналіста» на базі Видавничого дому «ОГО» м. Рівного.
 • 2009 р. – завершила навчання у Національному університеті «Острозька академія» за спеціальністю «українська мова та література». Отримала червоний диплом магістра філології.
 • 2009-2013 р.р. – навчання у аспірантурі Національного університету «Острозька академія» за спеціальністю «українська література».
 • 2017 р. – захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук (спеціальність 10.01.01 – українська література) на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVIперша половина XVII ст.) (грудень 2017 р.)


Досвід роботи
 • 2008-2009 р.р. – Лаборант кафедри біологічних та педагогічних основ фізичного виховання і оздоровчої роботи Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» у м.Рівному.
 • 05/2009 – 11/2009 – Керівник філологічного гуртка при підлітковому клубі «Молодіжний центр» міста Рівного.
 • 11/2009 – по цей час Керівник Міжшкільної секції журналістики Малої академії наук учнівської молоді у місті Рівному.
 • 2010 – по цей час – Блогер порталів http://ogo.ua/ та http://4vlada.com/
 • 01/2010 – по цей час – Викладач кафедри журналістики Національного університету «Острозька академія».
 • 01/2017 – по цей час – дописувач сайту «Маленькі рівняни» http://dity.ogo.ua/

Викладаю такі журналістські дисципліни: «Основи журналістської майстерності», «Теорія та методика журналістики», «Соціально-комунікативні технології» та ряд інших. Маю досвід редагування та коректури україномовних художньо-публіцистичних та наукових праць, працювала із текстами релігійної тематики.

Зокрема, здійснювала літературне редагування критичного дослідження авторства Михайла Якубовича «Ібн Рушд. Вирішальне слово про зв’язок релігійного закону та людської мудрості» (Острог, 2011),  навчально-методичного посібника згадуваного автора «Іслам: практичні аспекти» (Острог, 2012 ), наукового видання у перекладі М. Якубовича та О.Свиріпи «Абдессалям Яссін. Випробування мусульманського розуму: між владою одкровення та пануванням сліпої волі» (Острог, 2013).

Здійснювала коректуру таких науково-популярних видань: «Василь Суразький: апологія православної традиції» авторства Петра Кралюка та Михайла Якубовича (Острог, 2011),  «Ян Лятос: ренесансна філософія та наука на українських землях» авторства Петра Кралюка та Михайла Якубовича (Острог, 2011).

Виконувала літературне редагування текстів львівського автора Мар’яна Нищука, тернопільського письменника Сергія Синюка

Була укладачем україно-польського наукового збірника «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія» (Острог, 2013).

Здійснювала вичитку та коректуру перекладу Корану українською мовою Михайла Якубовича, який вийшов друком у Туреччині (2016),  а також 5-го видання смислів Корану, виданого ДУМУ «УММА» (2017).

Професійні навики

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір» / «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217.

2. Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

3. Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку», Дніпро, С.87-89

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, СЕМІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ

 1. Виступ на Міжнародній науковій конференції «Administracja a bezpieczenstwo» w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieystora w Pultusku з темою «Dotrzymanie standartow dziennikarskich, jako wazny element bezpieczenstwa informacyjnego», 10-11.10.2016, м. Пултуськ, Польща
 2. Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Острог
 3. Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ
 4. Конференція «Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи», 21 жовтня 2016 р., м.Київ
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь «Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку» у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему «Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді», 25 жовтня 2016 р. м.Київ
 6. Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism.
Наукова робота
2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Nazaruk Viktoria. Dotrzymanie standardów dziennikarskich, jako ważny element bezpieczeństwa informacyjnego». Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa. Pułtusk, 2017. S. 265-271

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку"

Участь в 11-тому Міжнародному симпозіумі з вивчення спадщини Саїда Нурсі у Стамбулі

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виміри релігійної ідентичності у працях Саїда Нурсі. ХІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в умовах сучасного діалогу культур», Острог, 18-19 травня, 2018.

«Why modern Ukrainians are interested in Nursis texts?» Project «Peace Education based on the Principle of Positive Action», Pereyaslav, 20.05.2018

Захист дисертації

У грудні 2017 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук (спеціальність 10.01.01 – українська література) на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у конференції «Українські медіа: теорія і реальність» в Інституті масової інформації , 25 листопада 2016 р.

Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Остог

Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ

Майстер-класи проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" Центру підтримки журналістів, 5 березня 2016 р., Острог

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 5-6 листопада 2015 р., Острог

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь "Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку" у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему "Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді", 25 жовтня 2016 р. м.Київ.

Конференція "Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи", 21 жовтня 2016 р., м.Київ

Опублікування статті

Назарук В.М., Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку", Дніпро, с.87-89

Назарук В.М. «Огляд ринку документальних кінопроектів Рівненщини»

Назарук В.М.«Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета» у збірнику Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць [гол.ред.І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с.242-245.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism

Опублікування статті

Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Семінар «світові стандарти журналістики» (19-20 березня 2014, НУ «Острозька академія»)

Опублікування статті

Роль Уласа Самчука у створенні на Рівненщині першого громадсько-політичного часопису «Волинь» / «Медіапростір» додаток до часопису «Літературний Тернопіль» С.19-23, 2014.

Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / Електронний збірник «3rd Conference For Young Slavists In Budapest», лютий, 2014

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Василя Стуса» (4-5 квітня 2013 р)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3rd Conference For Young Slavists In Budapest. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції (25-26 квітня 2013 р., Будапешт ) / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” / KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (Krakow August 29th -31st, 2013, Institute of Eastern Initiative (IEI)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Роль поэтов острожского круга 16-17 в.в. в формировании эстетики периода раннего барокко.Scientific letters of Academic society of Mychail Baludansky. Volume1, No 2/2013, с.44-47.

Опублікування статті

Міжнародна конференція в Острозі / Матеріали про Міжнародну наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду». Слово і час, №2, 2013. С. 112.

Окремі зауваги щодо функціонування онлайнових ЗМІ. Слово упорядника збірника наукових доповідей «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія», виданого за підсумками україно-польського науково-практичного семінару, проведеного кафедрою журналістики НаУОА 6-7 лютого 2013 р, Острог: ІГСУ, Видавництво НаУОА, 2013. – С.3-5.

2012

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний семінар «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Нове Медіа» (м.Варшава, Польща) (Варшава, 2-12 липня 2012 р.)

Міжнародний освітній семінар «Полікультурна освітня інтеграція» (м.Сєроцк, м.Варшава Польща, 3-7 грудня 2012 р.)

Опублікування статті

Українська документалістика: погляд споживача. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2012, С. 121-129.

Проблема дотримання мовних норм у засобах масової інформації Рівненщини. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 22. Острог, 2012. С. 100-108.

Інформаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах. Назарук В. / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності», Рівне, 2012. С. 43-44.

Застосування елементів асоціативно-образного мислення на уроках української мови та літератури в ланці основної та старшої школи Назарук В. / Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Дніпропетровськ, 2012. С. 145-148.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209

Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209.

2011

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji I integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217

Опублікування статті

Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 20, 2011, С. 302-307.

Перший Всеукраїнський круглий стіл «Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації» В.Назарук, Слово і час, 2011, №1, С. 118-119

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Слово і час, 2011, №12, С. 116-117

Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-273

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про участь у культурно-освітньому проекті "Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences" програми Erasmus + у Туреччині - 14.06.2018 (2,95 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у майстер-класах проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" за підтримки ГО "Центр підтримки журналістів" - 14.06.2018 (2,87 Мб).

Диплом лауреата конкурсу есе на тему "Стратегія відродження і популяризації української мови у населених пунктах, де переважає російська мова спілкування" Порталу мовної політики - 14.06.2018 (2,97 Мб).

Сертифікат про участь у "Szenario-Workshop Europian Values" програми Erasmus + у Німеччині - 14.06.2018 (3,06 Мб).

Сертифікат про стажування для викладачів суспільних дисциплін у рамках Літньої методологічної школи "Verba Magistri" - 12.06.2018 (3,29 Мб).

Сертифікат про участь у навчальному семінарі "Журналістська Етика у Конфліктних та Пост-конфліктних Суспільствах" у рамках проекту ОБСЄ "Підтримка конфліктно-чуттєвої журналістики в Україні" - 14.06.2018 (3,85 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.nazaruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну