Назарук Вікторія Михайлівна,

Назарук Вікторія Михайлівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Остог

Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ

Майстер-класи проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" Центру підтримки журналістів, 5 березня 2016 р., Острог

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 5-6 листопада 2015 р., Острог

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь "Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку" у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему "Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді", 25 жовтня 2016 р. м.Київ.

Конференція "Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи", 21 жовтня 2016 р., м.Київ

Участь у конференції «Українські медіа: теорія і реальність» в Інституті масової інформації , 25 листопада 2016 р.

Опублікування статті

Назарук В.М. «Огляд ринку документальних кінопроектів Рівненщини»

Назарук В.М.«Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета» у збірнику Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць [гол.ред.І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с.242-245.

Назарук В.М., Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку", Дніпро, с.87-89

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виступ на Міжнародній науковій конференції "Administracja a bezpieczenstwo" w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieystora w Pultusku з темою "Dotrzymanie standartow dziennikarskich, jako wazny element bezpieczenstwa informacyjnego", 10-11.10.2016, м. Пултуськ, Польща

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism

Опублікування статті

Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Семінар «світові стандарти журналістики» (19-20 березня 2014, НУ «Острозька академія»)

Опублікування статті

Роль Уласа Самчука у створенні на Рівненщині першого громадсько-політичного часопису «Волинь» / «Медіапростір» додаток до часопису «Літературний Тернопіль» С.19-23, 2014.

Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / Електронний збірник «3rd Conference For Young Slavists In Budapest», лютий, 2014

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Василя Стуса» (4-5 квітня 2013 р)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Роль поэтов острожского круга 16-17 в.в. в формировании эстетики периода раннего барокко.Scientific letters of Academic society of Mychail Baludansky. Volume1, No 2/2013, с.44-47.

Опублікування статті

Міжнародна конференція в Острозі / Матеріали про Міжнародну наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду». Слово і час, №2, 2013. С. 112.

Окремі зауваги щодо функціонування онлайнових ЗМІ. Слово упорядника збірника наукових доповідей «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія», виданого за підсумками україно-польського науково-практичного семінару, проведеного кафедрою журналістики НаУОА 6-7 лютого 2013 р, Острог: ІГСУ, Видавництво НаУОА, 2013. – С.3-5.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3rd Conference For Young Slavists In Budapest. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції (25-26 квітня 2013 р., Будапешт ) / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” / KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (Krakow August 29th -31st, 2013, Institute of Eastern Initiative (IEI)

2012

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний семінар «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Нове Медіа» (м.Варшава, Польща) (Варшава, 2-12 липня 2012 р.)

Міжнародний освітній семінар «Полікультурна освітня інтеграція» (м.Сєроцк, м.Варшава Польща, 3-7 грудня 2012 р.)

Опублікування статті

Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209.

Українська документалістика: погляд споживача. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2012, С. 121-129.

Проблема дотримання мовних норм у засобах масової інформації Рівненщини. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 22. Острог, 2012. С. 100-108.

Інформаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах. Назарук В. / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності», Рівне, 2012. С. 43-44.

Застосування елементів асоціативно-образного мислення на уроках української мови та літератури в ланці основної та старшої школи Назарук В. / Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Дніпропетровськ, 2012. С. 145-148.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209

2011

Опублікування статті

Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-273

Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 20, 2011, С. 302-307.

Перший Всеукраїнський круглий стіл «Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації» В.Назарук, Слово і час, 2011, №1, С. 118-119

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Слово і час, 2011, №12, С. 116-117

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji I integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.nazaruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну