Назарук Вікторія Михайлівна,

к.ф.н., Старший викладач
Назарук Вікторія Михайлівна
QA
Резюме
Освіта
Кандидатка філологічних наук (спеціальність 10.01.01 – українська література). Дисертація на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVIперша половина XVII ст.) (грудень 2017 р.)


Наукова робота

ПУБЛІКАЦІЇ:

1. Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Центрально-Східна Європа у процесі трансформації та інтеграції. Культурний вимір» / «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji i integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217.

2. Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

3. Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку», Дніпро, С.87-89

4. Гуманістичні концепції Даміана Наливайка у контексті барокової естетики. Назарук В. / Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство, випуск XIX. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Рівне, 2010, С. 71-79

5. Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-279.

6.Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.


НАУКОВІ ЗАХОДИ:

1.Міжнародна наукова конференція «Administracja a bezpieczenstwo» w Akademii Humanistycznej im Aleksandra Gieystora w Pultusku з темою «Dotrzymanie standartow dziennikarskich, jako wazny element bezpieczenstwa informacyjnego», 10-11.10.2016, м. Пултуськ, Польща

2.Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Острог.

3.Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ

4.Конференція «Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи», 21 жовтня 2016 р., м.Київ

5.Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь «Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку» у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему «Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді», 25 жовтня 2016 р. м.Київ

6.Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism.

7.9th International Graduate Conference on Risale-I Nur Studies at Istanbul Foundation for Science and Culture (Туреччина, Стамбул, 2-6 липня 2018 р.

Досвід роботи

Готувала авторські публікації в межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», що реалізовувався Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром, Незалежною громадською мережею прес-клубів України та за підтримки Української медійної програми,  що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується Міжнародною організацією Internews упродовж 2020 року.

У жовтні 2020 року долучилася до проєкту «Гендерні окуляри в школі: молоді журналістки діляться досвідом із учнями та ученицями», ініційованого громадською організацію «Асоціація «Жінки в медіа» та ГО «Жіночі перспективи».

Наукова робота
2021

Опублікування статті

Підготовка статті «Гендерні окуляри»: приклади сучасного недискримінаційного просвітництва" до колективної монографії "Гуманітарне поле гендерних досліджень"

2020

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна конференція "ХІХ Сковородинівські читання" у ДВНЗ "Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті імені Григорія Сковороди, 3-5 жовтня 2019 р.

Опублікування статті

Назарук В.М. Лігвокультурні аспекти перекладів віро повчальних текстів українською мовою. Актуальні проблеми міжкультурної комунікації, перекладу та порівняльних студій: Збірник матеріалів засідання круглого столу / За заг. ред. М.С. Смирнової. – Маріуполь, 2019. – 230 с., с.126-132.

Назарук В.М., Смірнова М.С. ОКРЕМІ ШТРИХИ ДО ІСТОРІЇ ПЕРЕКЛАДІВ САКРАЛЬНИХ ТЕКСТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ГРЕЦЬКОЮ МОВАМИ (НА ПРИКЛАДІ КОРАНУ). Сучасне ісласознавство. Науковий журнал. Острог, 2019 р.

2019

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Лігнвокультурні аспекти перекладів віроповчальних текстів українською мовою. Публікація у науковому збірнику Маріупольського державного університету за результатами круглого столу із лінгвістики та перекладознавства

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Виступ із доповіддю на Міжнарожній Літній школі ісламознавства у Стамбулі (Туреччина, липень, 2019 р.)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Окремі штрихи до історії перекладів сакральних текстів англійською та грецькою мовами (на прикладі Корану)

2018

Опублікування статті у різних виданнях, крім фахових, але не більше 20 статей на 1 автора

Nazaruk Viktoria. Dotrzymanie standardów dziennikarskich, jako ważny element bezpieczeństwa informacyjnego». Administracja wobec uwarunkowań bezpieczeństwa. Pułtusk, 2017. S. 265-271

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Доповідь "Культурно-освітні проекти медійного спрямування у підготовці фахівця" під час Міжнародної науково-практичної конференції "Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті"

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Участь в 11-тому Міжнародному симпозіумі з вивчення спадщини Саїда Нурсі у Стамбулі

9th International Graduate Conference on Risale-I Nur Studies at Istanbul Foundation for Science and Culture (Туреччина, Стамбул, 2-6 липня 2018 р.)

ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку"

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Виміри релігійної ідентичності у працях Саїда Нурсі. ХІ Міжнародна наукова конференція «Проблеми культурної ідентичності в умовах сучасного діалогу культур», Острог, 18-19 травня, 2018.

«Why modern Ukrainians are interested in Nursis texts?» Project «Peace Education based on the Principle of Positive Action», Pereyaslav, 20.05.2018

Захист дисертації

У грудні 2017 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук (спеціальність 10.01.01 – українська література) на тему «Формування барокового стилю у творчості літераторів острозького кола (друга половина XVI – перша половина XVII ст.)

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Участь у конференції «Українські медіа: теорія і реальність» в Інституті масової інформації , 25 листопада 2016 р.

Науково-практичний семінар «Світові стандарти журналістики»за сприяння Академії української преси та американської неурядової організації Internews. Local voices. Global change, 28-29 січня 2016, Остог

Семінар «Журналістська етика в умовах конфліктного та пост-конфліктного суспільства» за підтримки Посольства Великої Британії та ОБСЄ, 9-14 березня 2016, Київ

Майстер-класи проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" Центру підтримки журналістів, 5 березня 2016 р., Острог

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», 5-6 листопада 2015 р., Острог

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участь "Практична медіаосвіта: Інноваційні стратегії розвитку" у рамках VIII Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті». Доповідь на тему "Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді", 25 жовтня 2016 р. м.Київ.

Конференція "Якість українських медіа: сучасний стан, нагальні потреби, перспективи", 21 жовтня 2016 р., м.Київ

Опублікування статті

Назарук В.М., Екологічне сприйняття інформації - важливий елемент підготовки шкільної молоді, Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку", Дніпро, с.87-89

Назарук В.М. «Огляд ринку документальних кінопроектів Рівненщини»

Назарук В.М.«Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета» у збірнику Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць [гол.ред.І.Д.Пасічник]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», с.242-245.

2015

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародна конференція «Conference for Young Journalists and Media Researchers «Tweeting the War - Social Media and War Coverage in Ukraine» November 17 – 20, 2015, Berlin, Freie Universitat, International Center for Journalism

Опублікування статті

Можливості використання документального кіно продукту у навчальному процесі. Назарук В.М. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2015, С. 109-114.

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Семінар «світові стандарти журналістики» (19-20 березня 2014, НУ «Острозька академія»)

Опублікування статті

Роль Уласа Самчука у створенні на Рівненщині першого громадсько-політичного часопису «Волинь» / «Медіапростір» додаток до часопису «Літературний Тернопіль» С.19-23, 2014.

Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції / Електронний збірник «3rd Conference For Young Slavists In Budapest», лютий, 2014

2013

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Всеукраїнська науково-практична конференція «Феномен Василя Стуса» (4-5 квітня 2013 р)

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

3rd Conference For Young Slavists In Budapest. Специфіка естетичного осмислення бароко в українській літературній традиції (25-26 квітня 2013 р., Будапешт ) / EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY FACULTY OF HUMANITIES, INSTITUTE OF SLAVONIC AND BALTIC PHILOLOGY DEPARTMENT OF SLAVONIC STUDIES

International Conference on Cultural Diplomacy “Eastern Partnership – Perspectives of Cultural Diplomacy” / KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA «Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego» (Krakow August 29th -31st, 2013, Institute of Eastern Initiative (IEI)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Роль поэтов острожского круга 16-17 в.в. в формировании эстетики периода раннего барокко.Scientific letters of Academic society of Mychail Baludansky. Volume1, No 2/2013, с.44-47.

Опублікування статті

Міжнародна конференція в Острозі / Матеріали про Міжнародну наукову конференцію «Тренос» Мелетія Смотрицького та східний богословський дискурс ранньомодерного періоду». Слово і час, №2, 2013. С. 112.

Окремі зауваги щодо функціонування онлайнових ЗМІ. Слово упорядника збірника наукових доповідей «Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія», виданого за підсумками україно-польського науково-практичного семінару, проведеного кафедрою журналістики НаУОА 6-7 лютого 2013 р, Острог: ІГСУ, Видавництво НаУОА, 2013. – С.3-5.

2012

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Міжнародний семінар «Журналісти – активісти» у партнерстві з фундацією «Нове Медіа» (м.Варшава, Польща) (Варшава, 2-12 липня 2012 р.)

Міжнародний освітній семінар «Полікультурна освітня інтеграція» (м.Сєроцк, м.Варшава Польща, 3-7 грудня 2012 р.)

Опублікування статті

Українська документалістика: погляд споживача. / Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Острог, 2012, С. 121-129.

Проблема дотримання мовних норм у засобах масової інформації Рівненщини. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна», випуск 22. Острог, 2012. С. 100-108.

Інформаційні технології у загальноосвітніх навчальних закладах. Назарук В. / Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології у професійній діяльності», Рівне, 2012. С. 43-44.

Застосування елементів асоціативно-образного мислення на уроках української мови та літератури в ланці основної та старшої школи Назарук В. / Матеріали Запорізької сесії І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Дніпропетровськ, 2012. С. 145-148.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209

Тематичні паралелі книги «Діоптра» Віталія та «Строф» Івана Франка. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 28, 2012, С. 167-175.

Постать Даміана Наливайка у контексті дослідження літературного процесу рідного краю. Назарук В. / Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Придніпровські соціально-гуманітарні читання». Частина IV, Бердянськ, 2012. С.207-209.

2011

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Ukrainsko-polskie mlodziezowe projekty oswiatowe jako element ksztaltowania tozsamosci europejskiej / Україно-польські освітні проекти як елемент формування європейської ідентичності Назарук В. / Матеріали Міжнародної конференції «Europa Srodkowo-Wschodnia w procesie transformacji I integracji: Wymiar kulturowy. Zamosc 2011, С.203-217

Опублікування статті

Проблема збереження при перекладі автентичного художнього коду тексту. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 20, 2011, С. 302-307.

Перший Всеукраїнський круглий стіл «Сакральні тексти: коментарі, переклади, інтерпретації» В.Назарук, Слово і час, 2011, №1, С. 118-119

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Слово і час, 2011, №12, С. 116-117

Художні паралелі екзистенційного буття у творчому доробкові Даміана Наливайка та Василя Стуса. Назарук В. / Наукові записки. Серія «Філологічна» випуск 21, 2011, С. 266-273

  Сертифікати, дипломи...
Лист підтвердження про закордонне стажування

Сертифікат про стажування у рамках проекту "Інноваційний університет", листопад 2018 р. - 08.12.2018 (3,95 Мб).

Сертифікат про участь у культурно-освітньому проекті "Strengthen Cross-Cultural Connections, Embrace the Differences" програми Erasmus + у Туреччині - 14.06.2018 (2,95 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікат про участь у майстер-класах проекту "Підтримка журналістської освіти в Україні" за підтримки ГО "Центр підтримки журналістів" - 14.06.2018 (2,87 Мб).

Диплом лауреата конкурсу есе на тему "Стратегія відродження і популяризації української мови у населених пунктах, де переважає російська мова спілкування" Порталу мовної політики - 14.06.2018 (2,97 Мб).

Сертифікат про участь у "Szenario-Workshop Europian Values" програми Erasmus + у Німеччині - 14.06.2018 (3,06 Мб).

Сертифікат про стажування для викладачів суспільних дисциплін у рамках Літньої методологічної школи "Verba Magistri" - 12.06.2018 (3,29 Мб).

Сертифікат про участь у навчальному семінарі "Журналістська Етика у Конфліктних та Пост-конфліктних Суспільствах" у рамках проекту ОБСЄ "Підтримка конфліктно-чуттєвої журналістики в Україні" - 14.06.2018 (3,85 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.nazaruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну