Каламаж Вікторія Олегівна,

к.п.н., доцент
Каламаж Вікторія Олегівна
QA
Резюме
Наукові публікації

Черноус Т. Ю., Каламаж В. О. Музично-рухові засоби розвитку емоційного інтелекту майбутніх учителів початкових класів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, січень 2022. № 14. С. 57–64.


Nikitchuk, U., Kalamazh, V. (2021). “Enhancing Psychology Students’ Ability of Problem-Solving Through Design Thinking”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 2, pp. 57-65. ISBN (ONLINE): 978-1- 911634-21-8


Balashov, E., & Kalamazh, V. (2020). DIAGNOSTICS OF STUDENTS’ REFLEXIVE ABILITIES TO SEFL-REGULATION AND THEIR REFLEXIVE SKILLS AT THE COGNITIVE LEVEL. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(3), 18-32. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.3.2

 

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Психологічні особливості рефлексивної компетентності особистості студентів на особистісному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С. 12-26.

 

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Діагностика рефлексивних умінь студентів на метакогнітивному рівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. - Випуск 2. Херсон. 2020. С. 94-103

 

Пасічник І.Д., Каламаж В. О. Логіко-психологічна структура ефективності групової проектної діяльності у процесі вивчення іноземної мови / І. Д. Пасічник, В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2018, С. 255-265

Каламаж В.О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Випуск 5. Острог, 2017. С. 40-53

Каламаж В.О. Метакогнітивні стратегії як складова метапізнання у процесі вивчення іноземної мови засобами групової проектної діяльності / В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2017, С.155-166

 

Каламаж В.О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової-проектної діяльності під час вивчення іноземної мови  / В.О. Каламаж  – Острог: Збірник статей із психології, 2017, С. 104-116

 

Каламаж В. О. Теоретичний аналіз групової динаміки в контексті вивчення іноземної мови / Вікторія Каламаж – Острог: Збірник статей із психології, 2016

 

Kalamazh V.O. Theoretical principles of psychological analysis of group project activity of students while learning foreign language, ISSN 2029-8587  Problems of Psychology in the 21th Century, Vol. 10, № 1, 2016, Lithuania, Р. 31-38

  

Каламаж В. О. Теоретичний аналіз психологічних принцип організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовної компетенції / Вікторія Каламаж – Запоріжжя: Інноваційний потенціал світової науки, 2015, С. 16-18

 

Каламаж В.О. Формування комунікативної компетентності студенів  за допомогою читання автентичних текстів / Вікторія Каламаж – Острог: Збірник статей із філології, 2013

 

Каламаж В.О. Іноземна комунікативна компетентність: поняття, структура та особливості / Вікторія Каламаж – Острог: Студентські наукові записки, 2013, С. 176-182

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Nechuporyk M., Pasichnyk I., Kalamazh V. The peculiarities of value orientations of students majoring in "National Security" in the context of levels of self-regulation // Youth Voce Journal International Journal of Restorative Justice, 2021

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Психологічні особливості рефлексивної компетентності особистості студентів на особистісному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С. 12-26.

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Діагностика рефлексивних здібностей до саморегуляції та рефлексивних вмінь студентів на когнітивному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С. 18-32

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Пасічник І.Д., Каламаж В. О. Логіко-психологічна структура ефективності групової проектної діяльності у процесі вивчення іноземної мови / І. Д. Пасічник, В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2018, С. 255-265

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Каламаж В.О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Випуск 5. Острог, 2017. С. 40-53

Каламаж В.О. Метакогнітивні стратегії як складова метапізнання у процесі вивчення іноземної мови засобами групової проектної діяльності / В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2017, С.155-166

Каламаж В.О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової-проектної діяльності під час вивчення іноземної мови / В.О. Каламаж – Острог: Збірник статей із психології, 2017, С. 104-116

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Тема доповіді: Навчальна програма з використання групової проектної діяльності в тренування майбутніх психологів, які працюватимуть із постраждалими на ПТСР.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Theoretical principles of psychological analysis of group project activity of students while learning foreign language, ISSN 2029-8587 Problems of Psychology in the 21th Century, Vol. 10, № 1, 2016, Lithuania, p.31-38

2014

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Каламаж В.О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В.О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014: Материали за Х муждународна научна практична конференция г. София 17 - 25 октомври 2014 г. - София, 2014. – С. 86 – 90

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.kalamazh@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну