Каламаж Вікторія Олегівна,

к.п.н., викладач
Каламаж Вікторія Олегівна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2020

Опублікування статті

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Психологічні особливості рефлексивної компетентності особистості студентів на особистісному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том XIV: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С. 12-26.

Балашов Е. М., Каламаж В. О. Діагностика рефлексивних здібностей до саморегуляції та рефлексивних вмінь студентів на когнітивному рівні. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том VI: Методологія і теорія психології. – Випуск 3. Київ– Ніжин. Видавець «ПП Лисенко М.М.». 2020. С. 18-32

2018

Опублікування статті

Пасічник І.Д., Каламаж В. О. Логіко-психологічна структура ефективності групової проектної діяльності у процесі вивчення іноземної мови / І. Д. Пасічник, В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2018, С. 255-265

2017

Опублікування тез доповідей

Каламаж В.О. Групова проектна діяльність у навчанні студентів іноземній мові: нові перспективи для досягнення навчальних результатів / В.О. Каламаж – Харків: Харківський осінній марафон психотехнологій, 2017. С. 205-207

Опублікування статті

Каламаж В.О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Випуск 5. Острог, 2017. С. 40-53

Каламаж В.О. Метакогнітивні стратегії як складова метапізнання у процесі вивчення іноземної мови засобами групової проектної діяльності / В.О. Каламаж – Київ: Збірник наукових праць: Актуальні проблеми психології, 2017, С.155-166

Каламаж В.О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової-проектної діяльності під час вивчення іноземної мови / В.О. Каламаж – Острог: Збірник статей із психології, 2017, С. 104-116

2016

Опублікування тез доповідей

International Conference “Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement”, York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA). Доповідь: Kalamazh V.O. Educational program of using group project activity in the training of future psychologists working with people who suffer from PTSD

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Тема доповіді: Навчальна програма з використання групової проектної діяльності в тренування майбутніх психологів, які працюватимуть із постраждалими на ПТСР.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Theoretical principles of psychological analysis of group project activity of students while learning foreign language, ISSN 2029-8587 Problems of Psychology in the 21th Century, Vol. 10, № 1, 2016, Lithuania, p.31-38

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Каламаж В.О. Теоретичний аналіз психологічних чинників організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції студентів / В.О. Каламаж // Перспективні напрямки світової науки: Збірник статей учасників тридцять третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». – Запоріжжя, 2015. – С. 16-18

2014

Опублікування статті

Каламаж В.О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В.О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014: Материали за Х муждународна научна практична конференция г. София 17 - 25 октомври 2014 г. - София, 2014. – С. 86 – 90

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktoriia.kalamazh@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну