Павлюк Віктор Володимирович,

к.і.н., проф., професор
Павлюк Віктор Володимирович
QA
Резюме
Освіта


09.1980 – 06.1985 - Київський державний педагогічний інститут імені О. Горького, Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка, спеціальність «історія» з додатковою спеціальністю «право».

12.1998 – 09.2000 - аспірантура при кафедрі історії Національного університету «Острозька академія».

2000 р. – кандидат історичних наук, Запорізький національний університет, спеціальність 07.00.01 Історія України; тема дисертації: «Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю у ХІХ ст.».

Досвід роботи

1985 –  1996 - вчитель історії, суспільствознавства та основ держави і права в Шепетівській середній школі № 2.

1996 – 2008 - Викладач, старший викладач, доцент Національного університету «Острозька академія».

2000 – 2008 - декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія».

2008 – до тепер - професор кафедри країнознавства Національного університету «Острозька академія».

 

Наукова робота
2022

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Сидорук Т., Павлюк В. Східне партнерство як слабка спроба трансформації східного сусідства ЄС // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи. Збірник матеріалів П'ятої міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 19 листопада, 2021. С. 25-29.

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Щорічна викладацько-студентська конференція Дні науки в НаУОА, 2021.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні питання американістики".

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Обмеження "трансформаційної сили" ЄС у державах Східного партнерства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021, №3(11).

2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні питання американістики".

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту дисертацій Д 4812501.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Павлюк В. В. МІЖНАРОДНІ ПРОЄКТИ Е. МАКРОНА: КОНЦЕПЦІЇ І ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Луцьк, 2020. - № 2(8). - (Index Copernicus) Трансформація зовнішньополітичних пріоритетів США за Дж. Байдена // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021 (подано до друку).

2019

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту дисертацій Д 4812501

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні питання американістики"

2018

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво студентським науковим гуртком "Актуальні питання американістики"

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту дисертацій Д 4812501

2016

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Вчений секретар спецради по захисту дисертацій к 4812501

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

V. Pavliuk The Polish Issue in the European Countries’ Policy at the Beginning of the 19th century // Historia i polityka. Połrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2016.

2015

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Павлюк В. В. Консервативна течія у польському національному русі першої третини ХІХ ст. // Studia Politologica Ucraino-Polona. – Житомир–Київ–Краків, 2015. – Вип. 5. – С. 255-261.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: viktor.pavliuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну