Жуковський Василь,

Жуковський Василь
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2016

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Жуковський В., Махлюк В. М.М. Організаційно-педагогічна діяльність ректора Острозької академії (1576 – 1636 рр.) Герасима Смотрицького // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Жуковський В. М., Махлюк В. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст. / В. М. Жуковський, В. М. Махлюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 329 – 338.

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Концептуальні засади освітньо-педагогічної діяльності інформаційних центрів АЕС Східної та Центральної Європи // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Опублікування статті

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – №147. – С.3-8.

Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.

Жуковський В.М., Шустак Ю. I. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід)". Зб. наук. пр. "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи . – Вип. 1. – 2016.

2015

Опублікування статті

Zhukovskyi, V., Kostiuk O. (2015). Stages of gender education in Canadian secondary schools.Comparative Professional Pedagogy,Volume 5. Issue 2, p. 31-38.

Zhukovskyi, V., Simak K. (2015). The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges. Comparative Professional Pedagogy, Volume 5. Issue 2, p. 39-46.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: vasyl.zhukovskyi@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну