Жуковський Василь Миколайович,

д.п.н., проф., професор кафедри англійської мови і літератури
Жуковський Василь Миколайович
QA
Резюме
Освіта


2007 р. – отримав вчене звання професора кафедри психолого-педагогічних наук Національного університету «Острозька академія».

2005–2006 рр. – навчався в магістеріумі зі спеціальності «богослов’я» Національного університету «Острозька академія».

2004 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки на тему: «Морально-етичне виховання в американській школі (1830 –1990 рр.)».

2000–2004 рр. – навчався в докторантурі Інституту педагогіки АПН України.

1997 р. – навчався в магістеріумі Північно-Ілінойського університету, (штат Ілінойс, США).

1994 р. – отримав вчене звання доцента кафедри іноземних мов.

1992 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Навчання техніки читання. Англійська мова. 6 клас» за спеціальність 13.00.02 – методика навчання іноземних мов.

1988–1992 рр. – навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов.

1982–1986 рр. – навчався в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов.

1970–1975 рр. – навчався в Київському державному педагогічному інституті іноземних мов.

1960–1970 рр. – навчався в Мізоцькій середній загальноосвітній школі.сутній

Досвід роботи


З 2016 р. – професор кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька академія».

2015 – 2016 рр. – завідувач кафедри англійської мови і літератури Національного університету «Острозька академія».

2008 – 2015 рр. – декан гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія».

2004 –2008 рр. – завідувач кафедри романо-германських мов Національного університету «Острозька академія». Проректор з навчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія».

1994 – 2004 р. – викладач Національного університету «Острозька академія».

1988–1994 рр. – викладач Рівненського державного педагогічного інституту.

1978 - 1987 – рр. – учитель англійської мови Гільчанської середньої школи Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

1977-1978 рр. – учитель англійської мови та фізичного виховання Мізоцької школи-інтернат Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

1976-1977 рр. – учитель англійської мови і організатор поза навчальної роботи Ступнівської загальноосвітньої школи Здолбунівського р-ну Рівненської обл.

1975 –1976 рр. – учитель французької мови Яполотської школи Костопільського р-ну Рівненської обл.

 

 

 

 

Хобі та інтереси

Методика викладання іноземних мов

Психологія особистості

Богослівя, релігієзнавство 


Професійні навики

Читання лекцій і проведення практичних занять з  теоретичних академічних курсів

Провелення практичних занять з  практики англійської мови

Керівництво науковоми роботами студентів і аспірантів


Професійні навики

Опис відсутній

Наукова робота
2022

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жуковський, В., Галецький, С. (2018). Особливості сучасного дистанційного навчання: потенціал та нові можливості використання. Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Педагогіка», 6/38, 154–165. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.121430. Історія

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Жуковський В., Махлюк В. М.М. Організаційно-педагогічна діяльність ректора Острозької академії (1576 – 1636 рр.) Герасима Смотрицького // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Жуковський В. М., Махлюк В. М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст. / В. М. Жуковський, В. М. Махлюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Посвіт, 2016. – Вип. 15. – С. 329 – 338.

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Концептуальні засади освітньо-педагогічної діяльності інформаційних центрів АЕС Східної та Центральної Європи // Науковий журнал. Науковий огляд. – 2016. – №1 (22). – С.72-82.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Жуковський В. М., Тараторкіна Ю. В. Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – 2016. – №147. – С.3-8.

Жуковський В. М., Сімак К. В. Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 141-144.

Жуковський В.М., Шустак Ю. I. Неформальна освіта дорослих як відповідь на виклики сьогодення (канадський досвід)". Зб. наук. пр. "Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи . – Вип. 1. – 2016.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Zhukovskyi, V., Kostiuk O. (2015). Stages of gender education in Canadian secondary schools.Comparative Professional Pedagogy,Volume 5. Issue 2, p. 31-38.

Zhukovskyi, V., Simak K. (2015). The prerequisites to Ukrainian students participation in study abroad programs at the Canadian universities and colleges. Comparative Professional Pedagogy, Volume 5. Issue 2, p. 39-46.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну