Попелюшко Василь Олександрович,

д.ю.н., проф., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін
Попелюшко Василь Олександрович
QA
Резюме
Освіта
 • Львівський державний університет імен Івана Франка, 1976 р., спеціальність "Правознавство", кваліфікація "Юрист"
 • Інститут держави і права Академії наук СРСР м. Москва, аспірантура (1979 - 1983 р.р.)
 • Кандидат юридичних наук,  спеціальності: 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право; 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації: "Кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти предмета доказування" (1983)
 • Доктор юридичних наук спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; Тема дисертації:
  "Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми" (2009).
Досвід роботи

 • Народний суддя Федорівського районного суду Кустанайської області Казахської РСР (1976 - 1979).
 • Помічник прокурора Ізяславського району Хмельницької області (1979 - 1980).
 • Адвокат Хмельницької колегії адвокатів (1981 - по теперішній час).
 • Доцент кафедри спеціальних юридичних дисциплін Національного університету "Острозька академія"  (2002)
 • Завідувач кафедри спеціальних юридичних дисциплін (2003 - 2005).
 • Завідувач кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін (2005 - 2018).
 • Завідувач, професор кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін (2011).
 • Директор Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету "Острозька академія" (2011 - 2018)
 • Завідувач, професор кафедри кримінально-правових дисциплін (2019 - по теперішній час).
Наукова діяльність

Наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 1. Попелюшко В.О. Закриття кримінальних справ з нереабілітуючих особу підстав і співучасть / В. О. Попелюшко // Адвокат. – 2000. - №3 – С. 12 – 13.

 2. Попелюшко В.О. Скорий суд – неправий суд. / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України (ІПБ). – 2001. -  №37 (325). – С. 22 – 24.

 3. Попелюшко В.О. До питання про зміст та правовий механізм забезпечення та реалізації права обвинуваченого на захист. / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2002. - №1. – С. 18 – 21.

 4. Попелюшко В.О. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси / В.О. Попелюшко // Право України. – 2003. - №4. – С. 98 – 100.

 5. Попелюшко В.О. Публічність кримінального судочинства і захист / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2003. - №2. – С. 7 – 10.

 6. Попелюшко В.О. Принцип забезпечення доведеності вини в кримінальному судочинстві / В.О. Попелюшко // Вісник прокуратури. – 2003. - №5. – С. 80 – 83.

 7. Попелюшко В.О. Понятие истины в УПК / В.О. Попелюшко, // «Круглый стол» на тему «Проблемы нового УПК» 13.01.04. Академія адвокатури. Юридическая практика. – 2004. – 27 січня - №4 (38)

 8. Попелюшко В.О. Поняття захисту у кримінальному процесі / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. – 2005. - №3 (4). – С. 87 – 96.

 9. Попелюшко В. О. Предмет захисту у кримінальній справі / В.О. Попелюшко //  Адвокат. – 2006. – № 4 – С. 18-21.

 10. Попелюшко В.О. Чи потрібна істина в кримінальній справі / В.О. Попелюшко // Юридична Україна. – 2006. - №2. – С. 95 – 98.

 11. Попелюшко В.О. Адвокати та близькі родичі як захисники обвинуваченого: проблемні питання / В.О. Попелюшко // Юриспруденція: теорія і практика. – 2006. – №9. – С. 28-35.

 12. Попелюшко В. О. Спеціальні знання в кримінальному процесі та захист / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2006. – № 3. – С. 71-81.

 13. Попелюшко В.О. Державно-правова політика в Україні щодо захисту в кримінальному процесі: новітня історія та її уроки // Адвокат. – 2006. – №9.

 14. Попелюшко В.О. Цілі та завдання захисника-адвоката у кримінальній справі / В.О. Попелюшко // Кримінальне право України. – 2006. – №2. – С. 36-44.

 15. Попелюшко В.О. Чи можливий справжній змагальний судовий розгляд в українському кримінальному процесі? / В.О. Попелюшко // Наукова стаття // Право України. – 2006. – №3. – С. 94-97.

 16. Попелюшко В.О. Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 Кримінально-процесуального кодексу України / В.О. Попелюшко // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №11 (87). – С. 41-45.

 17. Попелюшко В.О. Вступ адвоката-захисника у справу / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2007. – № 11-12. – С. 3-7.

 18. Попелюшко В.О. Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність і покарання як предмет захисту / В.О. Попелюшко // Адвокат – 2007. №3. – С. 3-7.

 19. Попелюшко В.О. Стратегія і тактика захисту в судовому розгляді справи / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України - №12. – 2008. – С.96-98.      

 20. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі за часів Російської імперії (1864-1917 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 5. – С. 28-29.

 21. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі на сучасному етапі / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 8. – С. 1-12.

 22. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі у пореформенний період та упродовж десятиріччя незалежності України (1960-2001 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 7. – С. 13-20.

 23. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному процесі до входження України та в складі СРСР (1917-1960 рр.) / В.О. Попелюшко // Адвокат. – 2008. – № 6. – С. 4-10.

 24. Попелюшко В.О. Презумпція невинуватості за законом, на грані закону та поза його межами / В.О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України: Електронне наукове фахове видання. – 2008. – № 1. – С. 78-82. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/e-journals/Chaau/2008-1/08pvopjm.pdf.

 25. Попелюшко В.О. «Адвокатська таємниця» - нові межі та строки її дотримання / В.О. Попелюшко // Юридична газета. - 29 січня 2008. - №3-4. - С. 8 / Виступ на Круглому столі в Академії адвокатури 18 січня 2008 р.

 26. Попелюшко В.О. Достовірне (істинне) встановлення обставин предмета доказування – запорука їх правильної кваліфікації / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України.– К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2010. – число 1 (17). – С. 180-182.

 27. Попелюшко В.О.  Система органів розслідування та їх повноваження за КПК Франції 1808 р. / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –  №2. – 2010. – С. 39-43.: [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10pvokfr.pdf.

 28. Попелюшко В.О. Інститут слідчого судді в історії кримінального процесу Франції (до Кодексу кримінального розслідування 1808 р.) / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – №1. – 2010. – С. 41-45.: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2010/n1/10pvokkr.pdf.

 29. Попелюшко В.О. Генеза принципу презумпції невинуватості в кримінальному процесі Франції / В.О. Попелюшко // Часопис Академії адвокатури України. – 2010. – № 4. – С. 1-4. 

 30. Попелюшко В.О. Реформа і контрреформа кримінального судочинства в Італії / В.О. Попелюшко // Адвокат. – №8. – 2010. – С. 10-15. 

 31. Попелюшко В.О. Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі / В.О. Попелюшко // Адвокат. – №12 (123). – 2010. – С. 8-11.  

 32. Попелюшко В.О. Щодо документів як виду доказів в кримінальному судочинстві України / В.О. Попелюшко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – №6. – 2010. – С. 12-15.

 33. «Нова, заснована на системомиследіяльнісній методології концепція доказування в кримінальному процесі // Адвокат. - 2010. - №12. - С. 8-11.

 34. Попелюшко В.О. Діяльність захисника в апеляційному провадженні. Рецензія на навчальний посібник / В.О. Попелюшко //  Підприємництво, господарство і право. – №1 (181). – 2011.

 35. Попелюшко В.О. Виникнення та інституційне становлення адвокатури Франції / В.О. Попелюшко // Адвокат. - №1 (124). - 2011. - С. 9-13

 36. Попелюшко В.О. Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві / В.О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 1. – С. 93-104.

 37. Попелюшко В.О. Мирові суди: міжнародний та вітчизняний досвід / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». –  №1(3). – 2011. – С. 1-14.: [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11pvotvd.pdf

 38. Попелюшко В.О. Чому конституційну формулу презумпції невинуватості треба змінити / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». – 2012. - №1(5). -  [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: lj.oa.edu.ua.

 39. Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика // Юридичний вісник України. - 2012. - № 39(900) — 29 вересня — 5 жовтня 2012 р. - С. 6-7.

 40. Попелюшко В.О. Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора / В.О. Попелюшко // Адвокат. -  2012. - № 10. – С. 12.

 41. Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України . – 2012. - № 39(900). – 2012 р. – С. 6-7.

 42. Попелюшко В.О. Починаємо жити за новим КПК: Але чи треба з 20 листопада 2012 р.  переглядати запобіжні заходи / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 46 (907), 17 – 23.11.2012 р. – С. 11.

 43. Попелюшко В.А. Штрихи к «портрету» нового уголовного процесса Украины / В.А. Попелюшко // Евразийская адвокатура. - №1(1), 2012. - С. 89-97.

 44. Попелюшко В.О. Допит свідка в суді за новим КПК України / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. – 8 – 14 червня 2013 р. - № 23 (936). – С. 10.

 45. Попелюшко В.О. Подання суду доказів за новим КПК України / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 14 (927. - 6-12 квітня 2013 р. - С. 4).

 46. Попелюшко В.О. Допит свідка в суді за новим КПК України / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - 8-14 червня 2013 р. - № 23(936). - С. 10.

 47. Попелюшко В.О. Новим КПК змінена сама сутність кримінального процесу / В.О. Попелюшко // Юридичний журнал. - 2012. - №12. - с. 5-9.

 48. Попелюшко В.О., Лук'янчиков Є.Д. Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2013. - №1(17). - [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13pvopiu.pdf 

 49. Попелюшко В.О. Формування кримінальної справи на стадії судового провадження / В.О. Попелюшко // Юридичний часопис Національної академії внутрішніх спав. - 2013. - № 1(5) с. 44-49.

 50. Попелюшко В. О. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини / В. О. Попелюшко // Право України. – 2015. - №7, С. 34-42.

 51. Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. Том 12 число 2(33). – 2015. – С. 138-144.

 52. Попелюшко В. О. Слідчий суддя у кримінальному провадженні / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2014. - №1(9). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n1/14pvoukp.pdf

 53. Попелюшко В. О. Судовий арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2014. - №2(10). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14pvokpf.pdf.

 54. Попелюшко В. О. Untersuchungshaft: слідчий (попередній) арешт як запобіжний захід у кримінальному процесі ФРН//В. О. Попелюшко. – Адвокат. – 2014. - №9 (168). – С. 3-9.

 55. Попелюшко В. О. Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов’ян / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2015. - №1(11). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n1/15pvouss.pdf.

 56. Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню  (in absentia) : на досвіді Німеччини. – Вісник академії адвокатури України. Том 12 число 2 (33). – 2015. – с. 138-144.

 57. Попелюшко В. О. Зародження та інституційне становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. – 2016. - №2, С. 159-168.

 58. Попелюшко В. О. Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2016. - №1(13). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16pvosau.pdf.

 59. Попелюшко В. О. Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2016. - №2(14). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16pvontu.pdf

 60. Попелюшко В. О. До питання про зародження адвокатури України. Вісник Академії адвокатури України. 2019. №2. URL: https://visnyk.aau.edu.ua/uk/content/archives/16/issue2(43)/popelyushko-2019(2)

 61. Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, послухи у древньому судовому процесі України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. №1(21) URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20pvospu.pdf

 62. Попелюшко. В. О. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Часопис НУОА: серія «Право» / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2020. - №2(22). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n2/20pvoppa.pdf

 63. Попелюшко В. О. Винагорода викривачу: практичний аспект // Вісник Академії адвокатури України, №2, 2021.

 64. Попелюшко В. О. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю у кримінальному провадженні: практичний аспект. Часопис НаУОА, Серія "Право". №1(23). 2021. URLhttps://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2021


Інші: 

1. Попелюшко В.А. Преступление, состав преступления и предмет доказывания / В.А. Попелюшко // Тезисы докладов на теоретической конференции аспирантов Института государства и права  СССР и юридического факультета МГУ им. Ломоносова. М: Изд. ИГП АН СССР. АН 1982, С. 162 – 163.

2. Попелюшко В.А. Время совершения преступления в структуре предмета доказывания / В.А. Попелюшко // Суд и применение закона М.: Изд. ИГП АН СССР 1982, С. 132 – 138.

3. Попелюшко В.О. О предмете доказывания в советском уголовном процессе (на укр. яз.) / В.О. Попелюшко // Радянське право. - 1983. - №1. - С. 61 – 64.

4. Попелюшко В.О. Способ совершения преступления как элемент предмета доказывания / В.О. Попелюшко // Советское государство и право. - 1984. - №1. - С. 122 – 125.

5. Попелюшко В.А. Прекращение уголовных дел по  порочащим лицо основаниям и  соучастие / В.А. Попелюшко // Основания и порядок реализации уголовной ответственности // Межвузовский сборник научных статей. – Куйбышев. Изд-во Куйбыш. ун-та, 1989. – С. 136-140.

6. Попелюшко В.О. Протокол судового засідання. / В.О. Попелюшко // Радянське право. - 1987. - №8. – С. 50 – 52.

7. Попелюшко В.О. Незалежність судової влади. / В.О. Попелюшко // Закон і бізнес. - 1992. - №43. – С. 3.

8. Попелюшко В.О. Механізм взаємодії матеріального і процесуального права в регламентації предмету доказування / В.О. Попелюшко // Наукові записки університету «Острозька академія», Вип. 1. Серія «Право». – Острог, 2000. – С. 172 – 183.

9. Попелюшко В.О. Ще раз про протокол судового засідання. / В.О. Попелюшко // Наук. записки Національного університету «Острозька академія». - Серія «Право». Випуск 2. – Острог, 2001. - С. 377 – 379.

10. Попелюшко В.О. Процесуальні аспекти кримінально-правових норм. / В.О. Попелюшко // Матеріали науково-практичної конференції. [«Нові Цивільний і Кримінальний кодекси – важливий стан кодифікації законодавства України»], (м. Івано-Франківськ,  2002 р.). – С. 188 –191.

11. Попелюшко В.О. Публічність і захист. / В.О. Попелюшко // Доповіді учасників міжнародної конференції [«Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві»], (м. Київ 2002 р.) . - Київ: Академія адвокатури України, 2002 р. – С. 37 – 43.

12. Попелюшко В.О. Ще раз про спрощену процедуру правосуддя / В.О. Попелюшко // Матеріали науково-практичної конференції [«Судова реформа в Україні. Проблеми і перспективи»], (м. Харків, 18-19 квітня 2002 р.). – К., Х.: Юрінком Інтер, 2002. – С. 246 – 248.

13. Попелюшко В.О. Рівність громадян перед законом і судом в аспекті повноважень (компетенції) суду та підсудності кримінальних справ. В.О. Попелюшко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». - Серія «Право». - Острог, 2002. – С. 304 – 308.

14. Попелюшко В.О. Право обвинуваченого на захист (зміст, правовий механізм забезпечення та легалізації) / В.О. Попелюшко // Матеріали 13-ї регіональної науково-практичної конференції [«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»], (м. Львів, 2002 р.). – С. 274 – 277.

15. Попелюшко В.О. Юрисдикція суду при провадженні кримінальних справ та права людини / В.О. Попелюшко // Матеріали 9-ї регіональної науково-практичної конференції [«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»], Львів, 2003. – С. 544 – 547.

16. Попелюшко В.О. Пояснення та висловлення своєї думки захисником як засоби доказування у кримінальній справі / В.О. Попелюшко // Доповіді учасників міжнародної науково-практичної конференції: [«Тактика, методика, етика захисту та представництва»], (м. Київ 2003 р.). - Київ: Академія адвокатури України. – С. 128 – 132 (148 с.).

17. Попелюшко В.О. Аналогія кримінально-процесуального права чи самостійне його джерело / В.О. Попелюшко // Наукові записки. - Серія «Право». - Острог: Національний університет «Острозька академія», 2004. – С. 324 – 327.

18. Попелюшко В.О. Аналогія та забезпечення прав особи в кримінальному судочинстві. / В.О. Попелюшко // Матеріали науково-практичного семінару  [«Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності»], (Івано-Франківськ, 20 лютого 2004 р.). - Івано-Франківськ. - С. 112 - 119.

19. Попелюшко В.О. Щодо питання підсудності кримінальних справ у проекті КПК В.О. Попелюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи»], (м. Івано-Франківськ, 30 вересня – 1 жовтня 2005 року). - Івано-Франківськ: – С. 127 – 128.

20. Попелюшко В.О. Крок до визнання вироком суду доказів недопустимими? / В.О. Попелюшко // Матеріали науково-теоретичного семінару [«Актуальні проблеми боротьби та попередження злочинності»], (м. Івано-Франківськ, 12-13 травня 2006 року). – Івано-Франківськ, 2006. – С. 41-42.

21. Попелюшко В.О. Доказування у кримінальній справі: логічний аспект / В.О. Попелюшко // Наукові записки: серія «Право». – Випуск 7. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2006. – С. 110-118.

22. Попелюшко В.А. Классификация доказательственных прав защитника / В.А. Попелюшко // Эволюция судопроизводства на  на постсоветском пространстве (книга III: Материалы международной научно-практической конференции в 3-х книгах. – К.:  Университет экономики и права «Крок», 2006. – С. 79-85.

23. Попелюшко В.О. Захист у кримінальному судочинстві / В.О. Попелюшко // Матеріали 12-ї регіональної науково-практичної конференції, (м. Львів 9–10 лютого 2006 р.) – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка., 2006. 

24. Попелюшко В.О. Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі? / В.О. Попелюшко // Матеріали XІІІ регіональної наук.-практичної конференції [«Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні»], (м. Львів,  8-9 лютого 2007). - Львів: Юридичний  факультет національного університету ім. Івана Франка. – 2007. – С. 567-568. 

25. Попелюшко В.О. Предмет доказування у справах про звільнення особи  від кримінальної відповідальності, покарання та його відбування (з позицій захисту) / В.О. Попелюшко // Формування правової держави в Україні. Проблеми і перспективи: Зб. наук. ст. за матеріалами IX Всеукраїнської наук.-практ. конф., Тернопіль. 2007, 13 квітня 2007. – Тернопіль. – 2007.

26. Попелюшко В.О. Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами  IV міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 2007, 1-2 червня: У 2-х т./ уклад. Т.Д. Канчук, І.М. Якумев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. – Т. II. – С. 328-332.

27. Попелюшко В. Початок та закінчення захисту в кримінальному судочинстві / В. Попелюшко // Збірник статей учасників міжнародної науково–практичної конференції, присвяченої пам’яті професора П.О.Недбайла [«Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм»], (Львів, 28–29 березня 2008 року). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – С.206–208.

28. Попелюшко В.О. Правила огляду документів та їх приєднання до справи. / В.О. Попелюшко // Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні»]  (30-31 травня 2008 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008 . – С. 277-280.

29. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі. Збірник наукових статей: [Навчальний посібник] / В.О. Попелюшко; Укладач: Аврамишин С.В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 400 с.

30. Попелюшко В.О. Вчення П.О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі / В.О. Попелюшко // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Львівський державний університет внутрішні справ, 2008. - С. 150-152.

31. Попелюшко В.О. Вчення П.О. Недбайла про застосування правових норм в аспекті забезпечення суб'єктивних прав особи у кримінальному процесі / В.О. Попелюшко // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Львів: Львівський державний університет внутрішні справ, 2008. - С. 150-152.

32. Попелюшко В.О. Щодо загального поняття кримінально-процесуальних документів / В.О. Попелюшко // Матеріали науково-практичної конференції [«Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи»], (м. Тернопіль, 2010). – Тернопіль, 2010. – С. 336-339.

33. Попелюшко В.О. Органи розслідування за КПК Франції 1808 року / В.О. Попелюшко // Збірник наукових статей за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції [«Актуальні питання реформування правової системи України»], Луцьк, 4-5 червня 2010 р. / уклад. Вознюк Н.І., Климчик Т.Д., Крисюк Ю.П. та ін. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2010. – С. 656-659.

34. Попелюшко В.О. Адвокат як суб'єкт доказування / В.О. Попелюшко // Матеріали 4-ї міжнародної науково-практичної конференції [«Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права»], (Чернівці, 28-29 травня 2011 р.). - Чернівці: Чернівецький національний університет, 2011. - 816 с. (с. 581-601).

35. Попелюшко В.О. Favor defengionis / В.О. Попелюшко // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. ст. за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк, 17-19 червня 2011 р. / Уклад.: З.В. Журавська, Т.Д. Климчук, Н.М. Коритнюк, С.С. Савич., - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2011. - 376 с. [C. 307-309].

36. Попелюшко В.О. Політика розбалансування функції захисту в кримінальному судочинстві України. / В.О. Попелюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю: актуальні проблеми сьогодення»], (Івано-Франківськ, 25-26 лютого 2011 року) – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2011. – С. 44-46.

37. Попелюшко В.О. Напрями гуманізації арешту в кримінальному процесі / В.О. Попелюшко // Матеріали круглого столу [«Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та перспективи розвитку»], (м. Одеса, 18 лютого 2011 року). – Одеса: Інститут національного та міжнародного права МГУ, 2011. – С. 78-82.

38. Попелюшко В.О. Щодо призначення Верховного Суду України в системі кримінальної юстиції / В.О. Попелюшко // Матеріали круглого столу [«Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України на сучасному етапі»], (м. Київ, 20 травня 2011 року). – К: Видавець Ліпкан О.С., 2011. – С. 47-49.

39. Попелюшко В.О. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю в кримінальному провадженні за проектом нового КПК України / В.О. Попелюшко // Збірник матеріалів конференції. – Київ, Академія МВС, 2012. 

40. Попелюшко В.О. Про прямі та непрямі докази в проекті нового КПК України / В.О. Попелюшко // Збірник матеріалів конференції. – Київ, Академія СБУ, 2012.

41. Попелюшко В.О. Кого треба допускати до здійснення захисту у кримінальному процесі? / В.О. Попелюшко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: naub.oa.edu.ua/2012/

42. Попелюшко В.О. Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві / В.О. Попелюшко // Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: кримінально-правові та процесуальні аспекти: тези доповідей та повідомлень учасників Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2013 р.). – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 244 с. (С. 322 – 330).

43. Попелюшко В.А. Стадия исполнения судебных решений в новом УПК Украины / В.А. Попелюшко // Матеріали І  Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 16-17 листопада 2012 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – С. 293-294.

44. Попелюшко В.О. Чи виправдана кардинальна зміна правової політики щодо розкриття злочинів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Політика в сфері боротьби зі злочинністю [текст]»], (м. Івано-Франківськ, 1-2 березня 2013 року). - Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2013. - 307 с. (с. 74-78).

45. Попелюшко В.О. Проблема із розкриття злочинів, створена законом / В.О. Попелюшко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [«Актуальні питання досудового розслідування слідчими органами внутрішніх справ: проблеми теорії та практики»], Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Дніпропетровськ, 18-19 квітня 2013 року). - К.: «Хай-Тек-Прес», 2013. - 312 с., С. 197-202.

46. Попелюшко В.О. Генеза інституту слідчого судді у кримінальному судочинстві / В.О. Попелюшко // Тези доповідей та повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції [«Кримінальний процесуальний кодекс України 2012 р.: Кримінально-правові та процесуальні аспекти»], (м. Львів, 19-20 вересня 2013 р.), - Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. - 244 с. (С. 322-330).

47. Попелюшко В. О. Кримінальний суд на теренах України у Великому князівстві Литовському / В. О. Попелюшко // Матеріали IV  Міжнар. науково-практичної конференції «Малиновські читання», Острог, 13-14 листопада 2015 року. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 204 -209.

48. Попелюшко В.О. Функції слідчого судді  у кримінальному провадженні / В.О. Попелюшко // Тези доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 15-16 листопада 2013 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2013. - 366 с. (С.294-298).

49. Попелюшко В. О. Становлення суду і судочинства на теренах України в роботах проф. І. Малиновського та сучасність / В. О. Попелюшко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 302 с. (С. 16 – 22).

50. Попелюшко В. О. Копний суд на рубежі XVI-XVII століть / В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП – Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173 с.

51. Попелюшко В. О. Вотчинний (доменіальний) суд на теренах України за литовсько-руської та польської доби / В. О. Попелюшко //  Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції  «Малиновські читання», м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 р. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – 2016. – 288 с.

52. Попелюшко В. О. Коли і як з’явилася адвокатура України // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до європейського права: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 5-6 травня 2017 року). – Івано-Франківськ: Редакц. – видавн. Відділ Івано-Франківського університету імені Короля Данила Галицького, 2017. – с. 210-213.

53. Попелюшко В. О. Адвокатура України та Білорусі: історичний аспект // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трех частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – ч. 1 – 184 с. (с. 119-120).

54. Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2018. - С.72-74.

55. Попелюшко В. О. Іоаннікій Малиновський про походження "русских" як етносу // Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції "Малиновські читання", м. Острог, 8 жовтня 2020 р. - Острог, Видавництво Національного університету "Острозька академія", -2020. С. 23-25.

56. Попелюшко В. О. Академік Іоаннікій Малиновський про революційні мотиви в "Кобзарі" Шевченка (із неопублікованого) - Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конфнренції "Малиновські читання", м. Остог, 5 жовтня 2021 р. - Видавництво Національного університету "Острозька академія". 2021. С. 4-8.


Підручники, навчальні посібники, монографії:

1. Попелюшко В.О. Предмет доказування в кримінальному процесі (кримінально-процесуальні та кримінально-правові аспекти). – Острог в-цтво НаУ Острозька академія", 2001.

2. Попелюшко В.О. «Мала» судова реформа в Україні та захист прав громадян. / В.О. Попелюшко – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2003. – 123 с.

3. Попелюшко В.О. Предмет захисту та його доказування в кримінальній справі: Монографія. / В.О. Попелюшко – К.: Прецедент, 2005. – 232 с.

4. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник / В.О. Попелюшко – К.: Кондор, 2006. – 234 с.

5. Попелюшко В.О. Проблеми кримінального процесу та захисту у кримінальній справі. Збірник наукових статей: [Навчальний посібник] / В.О. Попелюшко; Укладач: Аврамишин С.В. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2008. – 400 с.

6. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія / В.О. Попелюшко. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2009. – 634 с.

7. Попелюшко В.О. Функція захисту в кримінальному судочинстві України: правові, теоретичні та прикладні проблеми: Монографія. 2-ге видання, змінене і доповнене. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. – 600 с.

8. Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва. В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров [та ін.]. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

9. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар  За заг. Ред. В.Г. Гончаренка, В.Т. Нора, М.Є. Шумила. – К.: Юстініан, 2012. – 1224 с.[гл. 9 (с. 320-334); гл. 18( с. 401-462); Розділ VIII (с. 1063-1085).]

10. Попелюшко В. О. Перевірка доказів. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 19. Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2020. С. 597-599.

11. Попелюшко В. О. Провадження в суді присяжних. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 19. Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2020. С. 707-710.

12. Попелюшко В. О. Невтручання у приватне життя. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 19. Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2020. С. 497-500.Навчально-методичні посібники/посібники для самостійної роботи студентів

1. Попелюшко В.О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В.О. Попелюшко., Л.Я. Фурманюк . – Острог, 2001

2. Попелюшко В.О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу. Перер. /    В.О. Попелюшко, Л.Я.Фурманюк . – Острог, 2002.

3. Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В.О. Попелюшко, Л.Я. Фурманюк. – Острог.: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2003. – 92 с.

4. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. / В.О. Попелюшко – Острог вдавництво НаУ "Острозька академія", 2003. – 192 с.

5. Попелюшко В. О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу / В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2005. – 69 с.

6. Попелюшко В.О. Завдання до практичних занять з кримінального процесу. / В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2006. – 68 с.

7. Попелюшко В.О. Форми кримінально-процесуальних документів: [посібник] / упоряд. В.О. Попелюшко, Л.Я. Стрельбіцька, О.П. Герасимчук; за заг. ред. В.О. Попелюшка. – К.: Прецедент, 2009. – 192 с.

8. Попелюшко В.О., Герасимчук О.П. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В.О. Попелюшко, О.П. Герасимчук, - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 44 с.

9. Попелюшко В. О., Герасимчук О.П. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О.П. Герасимчук. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016.- 52 с.


Конспекти лекцій:

1. Теорія доказів: https://moodle.oa.edu.ua/course/view.php?id=1172

2. Актуальні проблеми кримінального процесу: https://moodle.oa.edu.ua/course/view.php?id=1173

3. Засади кримінального провадження: практичний аспект: https://moodle.oa.edu.ua/course/view.php?id=1675

4. Методологічні основи доказування: https://moodle.oa.edu.ua/course/view.php?id=1447

5. Романо-германська та українська системи кримінального процесу: https://moodle.oa.edu.ua/course/view.php?id=1172

6. Міжнародне співробітництво у кримінальних справах:

7. Заходи забезпечення кримінального провадження:


Праці, пов'язані із науковою творчістю І. Малиновського

Видання з передмовою проф. В. О. Попелюшка

1. Малиновский И.А. Война и суд / Под редакцией и с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 32 с.

2. Малиновский И.А. Ссылка в Сибирь / Под редакцией и с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с.

3. Малиновский И.А. Учение о преступлении по Литовському Статуту / Под редакцией с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 260 с.

4. Малиновский И.А. Народ и власть // Под редакцией с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. – 92 с. 

5. Малиновский И.А. Древнейшая русская аристократия / Под редакцией с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия».  -  2012. – 32 с.

6. Малиновский И.А. О том, как воевали в старину и как теперь воюют / Под редакцией и с предисловием В.А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2012. –  36 с. 

7. Малиновский И. А. Памяти учителя (опыт характеристики ученой и преподавательской деятельности  профессора М. Ф. Владимирского-Буданова) / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2013. – 58 с.

8. Малиновский И.А. Общественное значение литературной деятельности Гоголя / Под редакцией и с предисловием В.А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2013. - 24 с.

9. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / Под редакцией и с предисловием В. А. Попелюшка. – Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2014. – 260 с.

10. Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшка. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 488 с.

11. Малиновський І.О. Радянські поправчо-трудові установи порівнюючи з буржуазними тюрмами / За редакцією та від редактора В.О. Попелюшко. - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. - 306 с.

12.Малиновский И.А. Русские писатели-художники о смертной казни / под редакцией и с предисловием В.А. Попелюшка. - Острог: Издательство Национального университета «Острожская академия», 2013. - 122 с.

13. Малиновский И. А. Лекции по истории русского права / под. редакцией и статья от редактора доктора юридических наук, проф. В. А. Попелюшка. – М.: Юрлитинформ, 2015. – 696 с.

14. Малиновський І. О. Стародавній державний лад східних слов’ян і його пізніші зміни / із вступ. статтею докт. юрид. наук, проф. В. О. Попелюшка. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – 248 с.


Наукові статті, тези доповідей

1. Академік Іонікій Малиновський (1808-1932 р.р.) — видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч / В.О. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія.  Серія «Право». -  2011. - № 2 (4): [Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n2/11pvothd.pdf 

2. Попелюшко В.О. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В.О. Попелюшко //  Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченій 90-річчю з дня народження видатного заслуженого діяча науки, генерал-майора міліції Бєлкіна Рафаїла Самуїловича, (Київ, 25 квітня 2012 р.).

3. Попелюшко В.О. Погляди І. Малиновського на суд і судочинство в дорадянський період та сучасність / В.О. Попелюшко // Матеріали І-го Міжнародного науково-практичного семінару [«Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення»], (Острог, 16 березня 2012 р.). – С. 122 – 124.

4. Попелюшко В.А. Вопросы  судопроизводства в работе И. Малиновского «Учение о преступлении по Литовскому Статуту / В.А. Попелюшко // Матеріали І  Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 16-17 листопада 2012 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – С. 34-37.

5. Попелюшко В. О. Становлення суду і судочинства на теренах України в роботах проф. І. Малиновського та сучасність / В. О. Попелюшко // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 14-15 листопада 2014 р.), - Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – 302 с. (С. 16 – 22).

6. Попелюшко В. О. Іоаннікій Малиновський про походження «русских» як етносу (нації) // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "МАЛИНОВСЬКІ ЧИТАННЯ", 22 травня 2020 року, м. Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2020. - С.23-25.


Рецензування наукових робіт

1. Рецензія на монографію Валерія Гмирко «Доказування  в кримінальному процесі: діяльнісна парадигма. Теоретичний аналіз. Проблематизація. СМД — репрезентація [монографія] / Текст / Валерій Петрович Гмирко.  —  Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010. - 314 с.

2. Попелюшко В.О. Діяльність захисника в апеляційному провадженні. Рецензія на навчальний посібник / В.О. Попелюшко //  Підприємництво, господарство і право. – №1 (181). – 2011.

3. Попелюшко В.А. Интересная и полезная работа по судебной дактилоскопии: [Рецензия на монографию И.С. Фоминых «Судебная дактилоскопия»] / В.А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2012. - №2(6). -  [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12pvopsd.pdf 

4. Попелюшко В.А. Украинский след в становлении и развитии Томского университета: [Рецензия на монографию С.А. Некрылова «Томский университет — научный центр в азиатской части России (середина 1870-х г.г. - 1919 г.)] / В.А. Попелюшко // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2012 - №2(6). -  [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12pvortu.pdf

5. Попелюшко В. О. Перше вітчизняне капітальне дослідження системи кримінальних процесуальних функцій / В. О. Попелюшко // // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». - 2015. - №2(12). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2015/n2/15pvouss.pdf.

Рецензент монографій:

1. Гринюк В. А. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика. Київ. 2016. 358 с.

2. Нор В. Т., Крикливець Д. С. Реалізація засади змагальності під час розгляду скарг слідчим суддею. Львів. 2017, 376 с.\

3. Крет Г. Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі: теоретико-правові та практичні основи. Калуш. 2020. 452 с.

4. Балацька О. Р. Участь захисника в реалізації засади забезпечення права на захист: правові та організаційні аспекти. Х., 2021, 258 с.

5. Кримінальний процес України: Академічний курс: у 3 т. Т. 1: Загальна частина; за ред. д-ра юрид наук, проф. В. Т. Нора та ін. - Львів: Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2021. 912 с.


Наукове керівництво здобувача, який одержав документ про присудження наукового ступеня

1. Штогун Сергій Григорович (2002)

2. Шминдрук Ольга Федорівна (2016)

3. Боржецька Наталія Леонідівна (2016)

4. Шабаровський Богдан Володимирович (2019)

5. Матвійчук Марія Анатоліївна (2022)


Виконання функцій наукового керівника та члена редакційної колегії наукового видання, включеного до переліку фахових видань:

1. Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (головний редактор)

2. Вісник Академії адвокатури України (член редакційної колегії)

3. Евразийская адвокатура (член редакционной коллегии)

4. Вісник кримінального судочинства (член редакційної колегії).


Член постійних спеціалізованих рад:

1. Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

2. К 26.122.01 в Академії адвокатури України


Участь в атестації наукових працівників як офіційного опонента:

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Предмет регулювання кримінального процесуального права" Лоскутова Т. В. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016).

Офіційний опонент на захисті дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Кримінальні процесуальні санкції" Сопронюка О. А. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.03 Львівського національного університету імені Івана Франка (2020).


Науково-популярні публікації з професійної тематики у номінації "Творче висвітлення складних питань правозастосування"

1. Попелюшко В.О. Починаємо жити за новим КПК: Але чи треба з 20 листопада 2012 р.  переглядати запобіжні заходи / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 46 (907), 17 – 23.11.2012 р. – С. 11.

2. Попелюшко В.О. Запобіжні заходи в новому КПК України: поняття, мета, підстави, види та загальна характеристика / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України . – 2012. - № 39(900). – 2012 р. – С. 6-7.

3. Попелюшко В.О. Допит свідка в суді за новим КПК України / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. – 8 – 14 червня 2013 р. - № 23 (936). – С.

4. Попелюшко В.О. Подання суду доказів за новим КПК України / В.О. Попелюшко // Юридичний вісник України. - № 14 (927. - 6-12 квітня 2013 р. - С. 4).

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю

Член Спілки адвокатів України

Наукове консультування установ:

Член науково-консультативної ради при прокуратурі Рівненської області (2001 - 2009)

Член науково-консультативної ради при Рівненському апеляційному суді (2011 - по теперішній час)

Відзнаки

Почесна грамота Рівненської ОДА (2006)

Подяка Прем'єр-міністра України (2009)

Заслужений юрист України (2016)

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Стажування на кафедрі кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України (26.01.2016-25.02.2016 р.https://drive.google.com/open?id=1xEEYYTeNjjtD4sfq50sZYp8KpJg0YLGw

****

Опис відсутній

Наукова робота
2022

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Попелюшко В. О. “Кримінальна процесуальна категорія “поза розумним сумнівом”. Міжнародна науково-практична конференція “Полілог пам’яті професора Ю. М. Грошевого, 19 листопада 2021 року, м. Харків

2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Попелюшко В. О. І. Малиновський про революційні мотиви в "Кобзарі" Тараса Шевченка. ІХ-та Міжнародна науково-практична конференція «Малиновські читання» 5 жовтня 2021 року м. Острог

Попелюшко В. О. «Стандарт» доказування «поза розумним сумнівом». Круглий стіл "Актуальні проблеми кримінального права та процесу". 11 травня 2021 р.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попелюшко В. О. Відшкодування (компенсація) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю у кримінальному провадженні: практичний аспект. Часопис НаУОА, Серія "Право". №1(23). 2021. URL: https://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2021

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член спеціалізованої ради: Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Член спеціалізованої вченої ради: К 26.122.01 в Академії адвокатури України

Член спеціалізованої вченої ради: К 26.122.01 в Академії адвокатури України

Член спеціалізованої ради: Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка

2020

Видання наукової монографії

Велика українська юридична енциклопедія : у 20 томах. Том 19. Кримінальний процес, судоустрій, прокуратура та адвокатура. / редкол.: В. Т. Нор (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - 2020. - 960 с. (у співавторстві)

Коментар Кримінального процесуального кодексу України (гл.гл. 9, 18, розд. VIII) (у видавництві)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

В. Попелюшко. Цивільний позов у кримінальному провадженні. Часопис НУОА: серія «Право»

В. Попелюшко. Винагорода викривачу: практичний аспект // Вісник академії адвокатури України, №2. 2021

Попелюшко В. О. Люди, видоки, мужі, послухи у древньому судовому процесі України. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2020. №1(21) URL: https://lj.oa.edu.ua/articles/2020/n1/20pvospu.pdf

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

3. Попелюшко В. О. До питання про зародження адвокатури України. Вісник Академії адвокатури України. 2019. №2. URL: https://visnyk.aau.edu.ua/uk/content/archives/16/issue2(43)/popelyushko-2019(2)

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування 3 авторефератів

2018

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування авторефератів 3 шт.

Рецензія офіційного опонента

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Попелюшко В. О. Засада забезпечення обвинуваченому права на захист / В. О. Попелюшко // Матеріали VII Міжнародної наукової конференції "Малиновські читання", м. Острог, 7 грудня 2018 р. - Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія", - 2018. - С.72-74.

2017

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Гринюк В. О. Попелюшко В. О. Теоретико-праксеологічне дослідження проблем застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вісник кримінального судочинства, 2017. Випуск 3. С. 244-247. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkc_2017_3_29.pdf

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Адвокатура України та Білорусі: історичний аспект // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VII международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 14 апреля 2017 г. В трьох частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. – Минск: БИП, 2017. – ч. 1 – 184 с. (с. 119-120).

2016

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попелюшко В. О. Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №2(14). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n2/16pvontu.pdf

Попелюшко В. О. Зародження та інституційне становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Вісник кримінального судочинства. - 2016. - №2, С. 159-168.

Попелюшко В. О. Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2016. - №1(13). - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/articles/2016/n1/16pvosau.pdf

Видання наукової монографії

Малиновський І. О. Стародавній державний лад східних слов'ян і його пізніші зміни / із вступ. статтею докт. юрид. наук, проф. В. О. Попелюшка. - Острог:: Видавництво Націонаьного університету "Острозька академія", 2016. - 248 с.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Попелюшко В. О. Копний суд на рубежі XVI-XVII століть /В. О. Попелюшко // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С. Ф. Сокол [и др.]. - Минск: БИП - Институт правоведения". Ч. 1. - 2016. - 173 с.

2015

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Головний редактор, електронного фахового видання Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Попелюшко В. О. Первісний кримінальний суд та перша форма кримінального процесу у східних слов'ян / В. О. Попелюшко // Часопис Національного університету "Острозька акадеія". Серія "Право". - 2015. - №3(11): [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://lj.oa.edu.ua/archives/n1-2015/15pvouss.pdf

Попелюшко В. О. Альтернативи заочному провадженню (in absentia): на досвіді Німеччини / В. О. Попелюшко // Вісник Академії адвокатури України. Том 12 число 2(33). - 2015. - С. 138-144.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Попелюшко В. О. Провадження in absentia у кримінальному процесі Німеччини / В. О. Попелюшко // Право України. - 2015. - №7, С. 34-42

Видання наукової монографії

Малиновский И. А. Кровавая месть и смертные казни / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшка. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 488 с.

Малиновский И.А. Лекции по истории русского права / под ред. и статья от ред. докт. юрид. наук, проф. В. А. Попелюшко. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 696 с.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
На головну