Бобков Вадим Олексійович,

викладач
Бобков Вадим Олексійович
QA
Резюме
Освіта

Національний університетОстрозька академія (м. Острог, Рівненська обл.)

Рік випуску – 2007

Факультет романо-германських мов, магістр англійської та німецької філології, перекладач (англійська мова).

Освіта

Аспірантура

Відділ загального мовознавства Національної Академії Наук України, м. Київ.

1.11.2007 – 1.11.2011
Освіта

Докторська програма Erasmus Mundus

Гумбольдтський Університет, м. Берлін, Німеччина. Відділ полоністики.

26.03.2008 – 16.01.2009
Досвід роботи

Викладач

2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач стажист

2005 – 2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач  (волонтер)

20032004                                   

Молодіжна обмінна програма (Canada-World-Youth).

Гімназія в м. Будзув, Польща.

Проведення практичних занять з англійської мови.

Хобі та інтереси


Мовознавча література, переклад (англійська та польська мови), музика 

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Участь у Міжнародній науковій конференції "Dziedzictwo kulturowe pogranicza", Доповідь польською мовою на тему "Językowo-kulturowe cechy polskiej i ukraińskiej frazeologii metrologicznej". Гожув Вєлькопольскі, 11.05.2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kotsiuk, L. ., Kostiuk, O., Kovalchuk, I., Polishchuk, V., & Bobkov, V. (2021). The Formation and Development of Women’s Secondary Education in Volyn in the 19th–the Beginning of the 20th Century. Journal of Education Culture and Society, 12(2), 227–240. https://doi.org/10.15503/jecs2021.2.227.240 (Наукометричне видання, WoS)

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Bobkov V., Mynenko Y. The meaning of the FAMILY in the T. Shevchenko's poetry of the 1849. Подано до друку у журнал Slavica Slovaca http://www.slavu.sav.sk/ru/ru_slavica.php

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бобков В.О. Лінгвокультурологічний аспект англійської метрологічної фразеології (на прикладах мовознавчих часописів 2018-2019) // English for specific purposes. - 2019. - C. 31-34

Bobkov V. Linguistic and cultural semantic peculiarities of metrological phraseological units with components-names of volume, capacity and weight of friable bodies and liquids in English, German, Polish and Ukrainian languages. // Scientific Journal of Polonia University. - Czestochowa. - 2019 (DOI: 10.23856/3508)

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Бобков В.О. Стереотипне сприйняття метрологічної фразеології (англ., нім., пол., урк. мови) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – С. 18-22.

Гущук І.В., Бобков В.О. Radioactivity as one of the Chornobyl NPP Problems. м. Острог: НаУОА. - 2018. - с. 23-27

2016

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Бобков В.О. Метрологічні ФО описового характеру на позначення приблизного виміру відстані та глибини в англійській, польській, українській мовах. – Крем’янець: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Кременецькі компаративні студії. – Випуск VI. – 2016. (Index Copernicus International, CiteFactor, Research Bible, InfoBase Index).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Використання методу етимологічного аналізу при дослідженні етнонаціональних особливостей метрологічної фразеології . - Переяслав-Хмельницький. ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2016. - Режим доступу: htt://conferences/neasmo.org.ua

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Створення мотивуючого навчального середовища під час підготовки до іспитів. - 06.04.2021 (2,8 Мб).

Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки. - 06.03.2021 (3,35 Мб).

Сертифікат про підвищення кваліфікації в Навчально-методичному центрі "Школа освітніх інновацій" - 23.06.2021 (2,8 Мб).

4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України. - 03.03.2021 (3,36 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Ефективне використання онлайн платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. - 05.02.2021 (3,41 Мб).

Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection - 08.07.2020 (0,06 Мб).

Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця. - 12.07.2020 (0,06 Мб).

Розвиваємо впевненість у дорослих студентів, використовуючи платформу MyEnglishLab - 11.10.2021 (2,86 Мб).

Академічна доброчесність - запорука успішного розвитку науки і держави. - 10.07.2020 (0,17 Мб).

Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця. - 11.07.2020 (0,06 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 15.10.2020 (1,03 Мб).

Діагностичні тести від Pearson: незалежне оцінювання нового покоління! - 23.11.2021 (1,29 Мб).

Roadmap: найкращий вибір на шляху до вивчення англійської мови - 01.10.2021 (2,9 Мб).

Публікаційна стратегія науковця - 10.09.2020 (0,06 Мб).

Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання - 08.09.2020 (0,07 Мб).

Стратегічні інвестиції у власний професійний розвиток: Програма ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ PROTEACH від Dinternal Education - 12.05.2021 (2,83 Мб).

Рецепт успіху для навчання різно-рівневих студентів (студентів з різними рівнями прогресу) - 07.10.2021 (3,11 Мб).

Публікації в міжнародних виданнях. - 07.07.2020 (0,05 Мб).

Підготовка до складання міжнародних іспитів з ресурсами видавництва Pearson - 28.09.2021 (2,96 Мб).

Web of Science Core Collection для наукової роботи - 09.09.2020 (0,07 Мб).

Використання сучасного інструменту викладача англійської за допомогою платформи MyEnglishLab - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Microsoft Certified Educator: enhance your portfolio with an international digital certification in teaching - 16.12.2020 (1,86 Мб).

Послідовний підхід до виконання завдань частини "Читання": вдосконалення навичок швидкочитання. - 01.04.2021 (2,8 Мб).

Formula: успішний алгоритм підготовки до іспитів - 04.10.2021 (2,97 Мб).

Експертність у викладанні граматики та лексики: ідеї та методи - 25.11.2021 (3,74 Мб).

Інтерактивний онлайн-кабінет вчителя як інструмент ефективного викладання англійської мови офлайн та онлайн - 27.09.2021 (2,94 Мб).

MyEnglishLab - ефективний інструмент змішаного навчання: як розпочати? - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікатна програма доктора Брюса Літтла - 10.10.2019 (0,59 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 22.09.2020 (1,09 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 07.10.2020 (1,04 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 25.09.2020 (1,06 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 28.09.2020 (1,06 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну