Бобков Вадим Олексійович,

викладач
Бобков Вадим Олексійович
QA
Резюме
Освіта

Національний університетОстрозька академія (м. Острог, Рівненська обл.)

Рік випуску – 2007

Факультет романо-германських мов, магістр англійської та німецької філології, перекладач (англійська мова).

Освіта

Аспірантура

Відділ загального мовознавства Національної Академії Наук України, м. Київ.

1.11.2007 – 1.11.2011
Освіта

Докторська програма Erasmus Mundus

Гумбольдтський Університет, м. Берлін, Німеччина. Відділ полоністики.

26.03.2008 – 16.01.2009
Досвід роботи

Викладач

2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач стажист

2005 – 2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач  (волонтер)

20032004                                   

Молодіжна обмінна програма (Canada-World-Youth).

Гімназія в м. Будзув, Польща.

Проведення практичних занять з англійської мови.

Хобі та інтереси


Мовознавча література, переклад (англійська та польська мови), музика 

Наукова робота
2020

Опублікування статті

Bobkov V., Mynenko Y. The meaning of the FAMILY in the T. Shevchenko's poetry of the 1849. Подано до друку у журнал Slavica Slovaca http://www.slavu.sav.sk/ru/ru_slavica.php

2019

Опублікування статті

Бобков В.О. Лінгвокультурологічний аспект англійської метрологічної фразеології (на прикладах мовознавчих часописів 2018-2019) // English for specific purposes. - 2019. - C. 31-34

Bobkov V. Linguistic and cultural semantic peculiarities of metrological phraseological units with components-names of volume, capacity and weight of friable bodies and liquids in English, German, Polish and Ukrainian languages. // Scientific Journal of Polonia University. - Czestochowa. - 2019 (DOI: 10.23856/3508)

2018

Опублікування статті

Гущук І.В., Бобков В.О. Radioactivity as one of the Chornobyl NPP Problems. м. Острог: НаУОА. - 2018. - с. 23-27

Бобков В.О. Стереотипне сприйняття метрологічної фразеології (англ., нім., пол., урк. мови) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – С. 18-22.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Бобков В.О. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європпи та Азії. ХХІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Використання методу етимологічного аналізу при дослідженні етнонаціональних особливостей метрологічної фразеології (30-31 січня 2016., м. Переяслав-Хмельницький)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бобков В.О. Метрологічні ФО описового характеру на позначення приблизного виміру відстані та глибини в англійській, польській, українській мовах. – Крем’янець: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Кременецькі компаративні студії. – Випуск VI. – 2016. (Index Copernicus International, CiteFactor, Research Bible, InfoBase Index).

Опублікування статті

Використання методу етимологічного аналізу при дослідженні етнонаціональних особливостей метрологічної фразеології . - Переяслав-Хмельницький. ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2016. - Режим доступу: htt://conferences/neasmo.org.ua

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати підвищення кваліфікації

Створення мотивуючого навчального середовища під час підготовки до іспитів. - 06.04.2021 (2,8 Мб).

Інструменти якісного управління класом: практичні прийоми та педагогічні техніки. - 06.03.2021 (3,35 Мб).

4й щорічний форум викладачів англійської мови закладів вищої освіти України. - 03.03.2021 (3,36 Мб).

Сертифікати про проходження онлайн-курсів

Ефективне використання онлайн платформи MyEnglishLab для дистанційного навчання. - 05.02.2021 (3,41 Мб).

Пошук і аналіз літератури у Web of Science Core Collection - 08.07.2020 (0,06 Мб).

Аналітичний інструмент InCites для установи та науковця. - 12.07.2020 (0,06 Мб).

Академічна доброчесність - запорука успішного розвитку науки і держави. - 10.07.2020 (0,17 Мб).

Демонстрація, аналіз і оцінка наукового доробку науковця. - 11.07.2020 (0,06 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 15.10.2020 (1,03 Мб).

Публікаційна стратегія науковця - 10.09.2020 (0,06 Мб).

Відбір видань до Web of Science Core Collection: критерії якості, процедура оцінювання - 08.09.2020 (0,07 Мб).

Публікації в міжнародних виданнях. - 07.07.2020 (0,05 Мб).

Web of Science Core Collection для наукової роботи - 09.09.2020 (0,07 Мб).

Використання сучасного інструменту викладача англійської за допомогою платформи MyEnglishLab - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Microsoft Certified Educator: enhance your portfolio with an international digital certification in teaching - 16.12.2020 (1,86 Мб).

Послідовний підхід до виконання завдань частини "Читання": вдосконалення навичок швидкочитання. - 01.04.2021 (2,8 Мб).

MyEnglishLab - ефективний інструмент змішаного навчання: як розпочати? - 05.02.2021 (3,37 Мб).

Сертифікати участі у семінарах

Сертифікатна програма доктора Брюса Літтла - 10.10.2019 (0,59 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 22.09.2020 (1,09 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 07.10.2020 (1,04 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 25.09.2020 (1,06 Мб).

The Dinternal Education online teacher training session. - 28.09.2020 (1,06 Мб).

  Контакти та соціальні мережі
На головну