Бобков Вадим Олексійович,

викладач
Бобков Вадим Олексійович
QA
Резюме
Освіта

Національний університетОстрозька академія (м. Острог, Рівненська обл.)

Рік випуску – 2007

Факультет романо-германських мов, магістр англійської та німецької філології, перекладач (англійська мова).

Освіта

Аспірантура

Відділ загального мовознавства Національної Академії Наук України, м. Київ.

1.11.2007 – 1.11.2011
Освіта

Докторська програма Erasmus Mundus

Гумбольдтський Університет, м. Берлін, Німеччина. Відділ полоністики.

26.03.2008 – 16.01.2009
Досвід роботи

Викладач

2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач стажист

2005 – 2007

Національний університетОстрозька академія (http://www.oa.edu.ua/)

Проведення практичних занять та сертифікатних курсів з англійської мови для студентів університету.
Досвід роботи

Викладач  (волонтер)

20032004                                   

Молодіжна обмінна програма (Canada-World-Youth).

Гімназія в м. Будзув, Польща.

Проведення практичних занять з англійської мови.

Хобі та інтереси


Мовознавча література, переклад (англійська та польська мови), музика 

Наукова робота
2019

Опублікування статті

Бобков В.О. Лінгвокультурологічний аспект англійської метрологічної фразеології (на прикладах мовознавчих часописів 2018-2019) // English for specific purposes. - 2019. - C. 31-34

Bobkov V. Linguistic and cultural semantic peculiarities of metrological phraseological units with components-names of volume, capacity and weight of friable bodies and liquids in English, German, Polish and Ukrainian languages. // Scientific Journal of Polonia University. - Czestochowa. - 2019 (DOI: 10.23856/3508)

2018

Опублікування статті

Гущук І.В., Бобков В.О. Radioactivity as one of the Chornobyl NPP Problems. м. Острог: НаУОА. - 2018. - с. 23-27

Бобков В.О. Стереотипне сприйняття метрологічної фразеології (англ., нім., пол., урк. мови) // English for Specific Purposes. – Острог: Національний університет “Острозька академія”, 2018. – С. 18-22.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Бобков В.О. Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття в країнах Європпи та Азії. ХХІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція. Використання методу етимологічного аналізу при дослідженні етнонаціональних особливостей метрологічної фразеології (30-31 січня 2016., м. Переяслав-Хмельницький)

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Бобков В.О. Метрологічні ФО описового характеру на позначення приблизного виміру відстані та глибини в англійській, польській, українській мовах. – Крем’янець: Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка. Кременецькі компаративні студії. – Випуск VI. – 2016. (Index Copernicus International, CiteFactor, Research Bible, InfoBase Index).

Опублікування статті

Використання методу етимологічного аналізу при дослідженні етнонаціональних особливостей метрологічної фразеології . - Переяслав-Хмельницький. ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 2016. - Режим доступу: htt://conferences/neasmo.org.ua

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну