Нікітчук Уляна Ігорівна,

к.п.н., доц., доцент
Нікітчук Уляна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (бакалавр, магістр)

Досвід роботи

З 01 вересня 2005 року - викладач, старший викладач кафедри психології та педагогіки НаУ "ОА";

з 01 вересня 2017 року - доц. кафедри громадського здоров'я НаУ "ОА";

3 01 вересня 2020 року - доц. кафедри психології та педагогіки Нау "ОА".

Професійні навики

Психологічне консультування у когнітивно-поведінковому підході; викладання фахових психологічних дисциплін у ВНЗ (психодіагностика, клінічна психологія, психологія консультування, основи психотерапії, психологія мотивації, дизайн-мислення); організація та здійснення наукових досліджень у психології; організація та проведення групових тренінгів.

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

16. Нікітчук У. Вплив вивчення дизайн-мислення студентами-психологами на вирішення ними проблем. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXVІ наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 11-14 травня 2021 р.)

Робота в спеціалізованих радах по захисту дисертацій

Член разової ради ДФ 32.051.004

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Нікітчук У. І., Костриба О. В., Павловська В. В. Вимірювання трудоголізму сту-дентів: досвід розроблення опитувальника.Нау кові записки Національного уні вер-ситету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2020. No 11. С. 197–202. DOI: 10.25264/2415-7384-2020-11-197-202

Нікітчук У., Стасюк В., Любомирський В., Артерчук К. Досвід застосування дизайн-мислення для покращення емоційного благополуччя студентів. Вісник ХНПУ імені Г. Сковороди «Психологія», 63, 146-163. doi:https://doi.org/10.34142/23129387.2020.63.10

Нікітчук У., Полюхович О. Психолінгвістичний аналіз перфекціонізму як крок до створення шкали перфекціонізму для студентів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Психологія» (прийнято до друку, очікуваний вихід статті - січень 2021).

Nikitchuk, U. (2020). THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF THE UKRAINIAN VERSION OF BECK DEPRESSION INVENTORY-I DETERMINED WITH A STUDENT SAMPLE. PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 6(11), 56-68. https://doi.org/10.31108/1.2020.6.11.6

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Nikitchuk, U., Kalamazh, V. (2021). “Enhancing Psychology Students’ Ability of Problem-Solving Through Design Thinking”, Vol. 2, pp. 57-65. Youth Voice Journal, ISBN (ONLINE): 978-1-911634-21- 8.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Нікітчук У. Роль дизайн-мислення у професійній підготовці майбутніх психологів. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 11-15 травня 2020 р.)

2019

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Handzilevska , H., Nikitchuk, U., & Balashov , E. (2019). Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1). Retrieved from https://psycholing-journal.com/index.php/journal/article/view/707. (Наукометричне видання, WoS)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Нікітчук У. Емоційне благополуччя студентів Острозької академії у контексті актуальних особливостей їх життєустрою. Дні науки Національного університету "Острозька академія", XXIV наукова викладацько-студентська конференція (м. Острог, 13-17 травня 2019 р.)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Nikitchuk U., Handzilevska H. The Depressive Concepts of Happiness // Психологія особистості / Гол. ред. З. С. Карпенко. - Івано-Франківськ, 2018. - Вип. 1 (9). - С. 57-64 (Index Copernicus)

Протягом навчального року заплановано підготувати до друку у міжнародних наукометричних виданнях двох статей

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (23.05.2018, Stockholm, Sweden).

Нікітчук У. І. Інфантильна примха крізь призму когнітивного підходу: аналіз випадків неклінічної депресії. Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 28 березня 2018 р.).

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Nikitchuk U., Handzilevska H. Depressive Concepts of Happiness. Interdisciplinary International Scientific Conference "Happiness: Concepts-Symbols-Visualizations", Warsaw University of Life Sciences - SGGW (5-6 June 2018, Warsaw, Poland).

Nikitchuk U. An infantile whim through the prism of Problem Solving Approach: multiple case study of non-clinical depression. A research seminar of the Department of Psychology of Stockholm University (Stockholm, Sweden).

Заплановано протягом 2018-2019 н.р. взяти участь у міжнародній науковій конференції

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Протягом року заплановано підготувати й опублікувати статті у фахових журналах з психології

2017

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Pasichnyk, I. D., Handzilevska, H. B., Nikitchuk, U. I. (2017). Psychological immunity of Ukrainian migrants depending on childhood scenario sets. Psychological Prospects, 30, 145 – 156. (Index Copernicus)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на тему: "Проблема діагностики маскованої депресії в умовах сучасної української медицини" Дні науки Національного університету «Острозька академія», ХХІІ наукова викладацько-студентська конференція (м.Острог, 27-30 березня 2017 р.)

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво науковим гуртком "Психологічне тестування" (лютий - травень, 2017)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

7. Матласевич О. В., Нікітчук У. І. Альтернативні форми організації амбулаторної реабілітації у малому місті / Матласевич О. В., Нікітчук У. І. // Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / Гол. ред. С. Д. Максименко. – Київ, 2017. – Вип. 15. – С. 155-167.

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Nikitchuk U., Matlasevich O. Alternative forms of organization of rehabilitation in a small town. International Conference "Innovations in interprofessional collaboration: individual, community and global engagement", York Wellness and Rehabilitation Institute (16-18 June 2016, Nazareth Colledge, Rochester, NY, USA).

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Нікітчук У. І. Особливості вимірювання рис особистості у сучасній психодіагностиці / Нікітчук У. // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» / відповід. ред. Пасічник І. Д. – Острог : Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія», 2016. – Вип. 4. – С. 34–44.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: uliana.nikitchuk@oa.edu.ua

Посилання

https://orcid.org/0000-0002-9820-3791

На головну