Сидорук Тетяна Віталіївна,

д.п.н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин
Сидорук Тетяна Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

Доктор політичних наук (2013). Тема дисертації: “Європейська політика сусідства у Східній Європі: концептуально-інституційні основи та реалізація

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

 

-         Кандидат історичних наук  (2007)

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

 

-         Магістр історії  (2004)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Бакалавр історії  (2002)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

Досвід роботи

-         Викладач,  кафедра політології (2004-2006)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Доцент, кафедра міжнародних відносин і країнознавства (2007-2013), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Професор, кафедра міжнародних відносин (2013-2017), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Завідувач кафедри, професор, кафедра міжнародних відносин (2017 – до сьогодні), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

Професійні навики

Керівник Центру європейських досліджень у Національному університеті "Острозька академія".

Головний редактор фахових журналів "Зовнішні справи" та "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".


Нагороди і відзнаки


-         Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації, 2013

-         Премія Голови Рівненської обласної державної адміністрації, 2014

-         Стипендія Верховної Ради України для молодих вчених, 2015

-         Стипендія Верховної Ради України для молодих вчених, 2016

-         Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019


Наукова робота
2021

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, T. (2021). “Opportunities for Young People to Study in Theological Education Institutions of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol.4, pp. 34-44. (Scopus Q4)

2020

Опублікування тез доповідей

Сидорук Т. Європейський Союз в умовах сучасних викликів // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», м. Острог, 5 червня 2020 року, Острог 2020. С. 5-9.

Сидорук Т., Павлюк В. Тенденції розвитку відносин між Україною та ЄС у рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи. Матеріали учасників четвертої міжнародної науково-практичної конференції 20 листопада 2020 р. Львів, 2020.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Четверта міжнародна науково-практична конференція "Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи". 20 листопада 2020 р., Львів.

Міжнародна наукова конференція «Україна та цінності Європи: культура, політика, освіта», м. Острог, 5 червня 2020 року

Міжнародна науково-практична конференція «НОРМАТИВНА СИЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» у форматі інтернет-конференції 29 травня 2020 р., Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії".

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

TETIANA SYDORUK, PAVLO STEPANETS, IRYNA TYMEICHUK, Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine // Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIX, no. 3&4, 2020, (pp. 468-490) (Scopus Q4)

Мирончук В., Сидорук Т., Тимейчук І. ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ США ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Луцьк, 2020. - № 1(7). - С. 191-201. (Index Copernicus)

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Теоретичні аспекти дослідження нормативної сили ЄС // Журнал європейського і порівняльного права (електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року) Випуск 12 / 1-2, 2020. – С. 41-45.

Tyshchenko D., Sydoruk T. RUDIMENTS OF COLONIAL PAST IN ENGLISH VERSIONS OF NAMES OF THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THEIR CAPITAL CITIES // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2020. - № 2 (406).

2019

Опублікування тез доповідей

Сидорук Т., Павлюк В. Східне партнерство: підсумки першого десятиріччя// Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи. Матеріали учасників третьої всеукраїнської науково-практичної конференції 22 листопада 2019 р.Львів, 2019, С. 14-18.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Участь у Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції "Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи", Львів, Національний університет "Львівська політехніка", 22 листопада 2019 року.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії".

Присвоєння вченого звання професора

Присвоєння вченого звання професора

2018

Опублікування тез доповідей

Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Вплив «російського чинника» на відносини Європейського Союзу з державами Східної Європи // Збірник тез учасників Другої науково-практичної конференції «Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи», 23 листопада 2018 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2018. – С. 30-35.

Сидорук Т. В. Внутрішні перешкоди для досягнення цілей Східного партнерства в країнах-учасницях // Європейські інтеграційні процеси у ХХІ столітті: ключові тенденції, основні виклики та нові можливості: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.). – Київ : Українська Асоціація Викладачів і Дослідників Європейської Інтеграції. – 2018. – С. 475-486.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна науково-практична конференція ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ХХІ СТОЛІТТІ: КЛЮЧОВІ ТЕНДЕНЦІЇ, ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ (м. Київ, 26-27 березня 2018 р.).

Друга науково-практична конференція «Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи», 23 листопада 2018 р., м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка»

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Central Europe on Russia-Ukraine Conflict: Positions and Responses // Central European Journal of International and Security Studies. – 2018. – Vol. 12, № 3. – P. 81-105. Scopus, Q4

1. Sydoruk T., Tyshchenko D. A review of the Eastern Partnership after ten years: the need to reconsider its efficacy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Romanian Political Science Review. – 2018. - vol. XVIII, no. 2. – р. 213-240. [Scopus Q4]

Balashova O., Sydoruk T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing the Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities / T. Sydoruk, O. Balashova // Politologija. – 2018. - Nr. 91, T. 3. - р. 166-198. [Scopus Q3]

Sydoruk T., Tyshchenko D. The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Athenaeum. Polish Political Science Studies. 2017. – Vol. 52. – P. 209-220. [Index Copernicus].

Suchyj O., Sydoruk T., Heliash M. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 19. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – C. 111-121. [Index Copernicus]

Сидорук Т. В. ДЕСЯТЬ РОКІВ СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВУ: ЧАС ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ // Політичне життя. - 2018. - № 1. - С. 138-152. [Index Copernicus]

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Огляд проблем Східного партнерства / Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspecty relacji między Union Europejską a Ukraina. – 2018. – Gorzów Wielkopolski. – S. 29-46.

2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція “Європа-Україна-Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека”, 19–20 травня 2017 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії"

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Заступник головного редактора Наукових записок НаУОА, серії "Міжнародні відносини"

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Дилеми модернізації Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». – Острог, 2017. – Вип. 1. – С. 19-37.

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Створення і забезпечення функціонування Центру європейських досліджень

2016

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”, 10 września 2016 r.

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2016. – № 9.

Сидорук Т.В. Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 14. – С. 75-83.

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Постанова Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" №1494 від 7 вересня 2016 року.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

1. Сидорук Т. В. Реакція об’єднаної Європи на російську агресію в Україні: сприйняття і оцінки окремих країн / Т. В Сидорук // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 15 травня 2015 р. Упорядники: Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. – Львів, 2015. – С. 54-57.

2. Сидорук Т. В. Позиція Європейського Союзу щодо російсько-українського конфлікту: єдність держав-членів чи хиткий компроміс? / Т. В Сидорук // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» : збірка матеріалів веукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Вінниця – Житомир, 14-15 травня 2015 р. – С. 302-303.

3. Сидорук Т. В. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики / Т. В. Сидорук // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація : Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. будів. і архіт-ри та ін. – Київ–Тернопіль : Астон, 2015. – С. 106-111.

Опублікування статті

1. Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 47-55.

2. Сидорук Т. В. Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2015. – № 9.

3. Сидорук Т. В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2015. –№ 9.

4. Сидорук Т. В. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т.В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – Вип. 36. – Ч. 3. – С. 13-20.

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Постановою Верховної ради України «Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених», 15 вересня 2015 року № 689-VIII призначено стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну