Сидорук Тетяна Віталіївна,

д.п.н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин
Сидорук Тетяна Віталіївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Міжнародна наукова конференція “Європа-Україна-Тернопільщина: міжнародні відносини, співпраця, безпека”, 19–20 травня 2017 р., Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Заступник головного редактора Наукових записок НаУОА, серії "Міжнародні відносини"

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії"

Створення і забезпечення функціонування науково-навчального центру університету

Створення і забезпечення функціонування Центру європейських досліджень

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Sydoruk T., Tyshchenko D. The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Athenaeum. Polish Political Science Studies. 2017. – Vol. 52. – P. 209-220. (Index Copernicus, BazHum).

Suchyj O., Sydoruk T., Heliash M. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 19. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – C. 111-121. (Index Copernicus)

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Дилеми модернізації Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». – Острог, 2017. – Вип. 1. – С. 19-37.

2016

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”, 10 września 2016 r.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Sydoruk T., Tyshchenko D. Positions of the Visegrad Four countries and the Baltic States on the Russian-Ukrainian Conflict / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Torun International Studies. – 2016. - № 9.

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Постанова Верховної Ради України "Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених" №1494 від 7 вересня 2016 року.

Опублікування статті

Сидорук Т. В. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2016. – № 9.

Сидорук Т.В. Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 14. – С. 75-83.

Залучення коштів на НДР за державною тематикою

Науково-теоретичне обґрунтування альтернативних моделей управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторі.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

3. Сидорук Т. В. Співпраця України та Європейського Союзу у сфері регіональної політики / Т. В. Сидорук // Регіональна політика: законодавче регулювання та практична реалізація : Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 24-25 листопада 2015 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т. будів. і архіт-ри та ін. – Київ–Тернопіль : Астон, 2015. – С. 106-111.

1. Сидорук Т. В. Реакція об’єднаної Європи на російську агресію в Україні: сприйняття і оцінки окремих країн / Т. В Сидорук // Україна в умовах трансформації міжнародної системи безпеки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 15 травня 2015 р. Упорядники: Мальський М. З., Вовк Р. В., Кучик О. С. – Львів, 2015. – С. 54-57.

2. Сидорук Т. В. Позиція Європейського Союзу щодо російсько-українського конфлікту: єдність держав-членів чи хиткий компроміс? / Т. В Сидорук // Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи» : збірка матеріалів веукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, Вінниця – Житомир, 14-15 травня 2015 р. – С. 302-303.

Отримання наукової стипендії для молодих учених

Постановою Верховної ради України «Про призначення у 2015 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених», 15 вересня 2015 року № 689-VIII призначено стипендію Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених.

Опублікування статті

1. Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 47-55.

2. Сидорук Т. В. Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2015. – № 9.

3. Сидорук Т. В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2015. –№ 9.

4. Сидорук Т. В. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т.В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – Вип. 36. – Ч. 3. – С. 13-20.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну