Сидорук Тетяна Віталіївна,

д.п.н., проф., завідувач кафедри міжнародних відносин
Сидорук Тетяна Віталіївна
QA
Резюме
Освіта

Доктор політичних наук (2013). Тема дисертації: “Європейська політика сусідства у Східній Європі: концептуально-інституційні основи та реалізація

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна

 

-         Кандидат історичних наук  (2007)

Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна

 

-         Магістр історії  (2004)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Бакалавр історії  (2002)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

Досвід роботи

-         Викладач,  кафедра політології (2004-2006)

Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Доцент, кафедра міжнародних відносин і країнознавства (2007-2013), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Професор, кафедра міжнародних відносин (2013-2017), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

 

-         Завідувач кафедри, професор, кафедра міжнародних відносин (2017 – до сьогодні), Національний університет «Острозька академія», Острог, Україна

Професійні навики

Керівник Центру європейських досліджень у Національному університеті "Острозька академія".

Головний редактор фахових журналів "Зовнішні справи" та "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії".


Нагороди і відзнаки


-         Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації, 2013

-         Премія Голови Рівненської обласної державної адміністрації, 2014

-         Стипендія Верховної Ради України для молодих вчених, 2015

-         Стипендія Верховної Ради України для молодих вчених, 2016

-         Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019


Наукова робота
2022

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Сидорук Т., Павлюк В. Східне партнерство як слабка спроба трансформації східного сусідства ЄС // Правові засади європейської та євроатлантичної інтеграції України: досягнення та перспективи. Збірник матеріалів П'ятої міжнародної науково-практичної конференції. Національний університет "Львівська політехніка", Львів, 19 листопада, 2021. С. 25-29.

2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Kraliuk, P,. Sydoruk, T,. & Tymeichuk, T. (2021). “Opportunities for Young People to Study in Theological Education Institutions of Ukraine”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol.4, pp. 34-44. (Scopus Q4)

Tetiana Sydoruk, Oksana KUKALETS, Maria AVHUSTIUK, China-EU student mobility: Policies, Opportunities and Challenges. Studia Politica, 21(2) 2021. (Scopus Q4)

Tetiana Sydoruk, Oksana Kukalets, Iryna Tymeichuk. China’s Efforts at Influence in Europe, Targeting the Media and Public Opinion. European Journal of East Asian Studies, 20(2) 2021, 396-413.(Scopus Q2)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

КРУГЛИЙ СТІЛ ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ «ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КРИЗОВИХ УМОВАХ ОСТАННЬОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ», НаУОА, 11 травня 2021 р. Тема доповіді: «Переформатування європейської інтеграції в умовах політичних криз останнього десятиліття».

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

ВІДГУК на автореферат дисертації Кокорєва Олексія Вікторовича «Відповідність держав Балтії вимогам членства в ЄС: інституційний і ціннісний виміри», подану на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 політичні інститути та процеси Відгук на автореферат дисертації Кольцова Віталія Михайловича «Особливості становлення та структуризації політичної опозиції в країнах Вишеградської групи», поданої на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути і процеси

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В., Павлюк В. В. Обмеження "трансформаційної сили" ЄС у державах Східного партнерства // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 2021. - №3 (11). [Index Copernicus].

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії".

2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії".

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

TETIANA SYDORUK, PAVLO STEPANETS, IRYNA TYMEICHUK, Nord Stream 2 as a Threat to National Interests of Poland and Ukraine // Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. XIX, no. 3&4, 2020, (pp. 468-490) (Scopus Q4)

Мирончук В., Сидорук Т., Тимейчук І. ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОГО КУРСУ США ЗА АДМІНІСТРАЦІЇ ДОНАЛЬДА ТРАМПА // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії". Луцьк, 2020. - № 1(7). - С. 191-201. (Index Copernicus)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В. Теоретичні аспекти дослідження нормативної сили ЄС // Журнал європейського і порівняльного права (електронне фахове видання, включене до переліку електронних наукових фахових видань України з юридичних наук. Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16 травня 2016 року) Випуск 12 / 1-2, 2020. – С. 41-45.

Tyshchenko D., Sydoruk T. RUDIMENTS OF COLONIAL PAST IN ENGLISH VERSIONS OF NAMES OF THE EASTERN EUROPEAN COUNTRIES AND THEIR CAPITAL CITIES // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. - 2020. - № 2 (406).

2019

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії".

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Sydoruk T., Tyshchenko D. A review of the Eastern Partnership after ten years: the need to reconsider its efficacy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Romanian Political Science Review. – 2018. - vol. XVIII, no. 2. – р. 213-240. [Scopus Q4]

Balashova O., Sydoruk T. State Financing of Political Parties as a Chance for Healing the Party System: Polish Experience and Ukrainian Realities / T. Sydoruk, O. Balashova // Politologija. – 2018. - Nr. 91, T. 3. - р. 166-198. [Scopus Q3]

Sydoruk T., Tyshchenko D. The Eastern dimension of the EU’s and Poland’s policy / T. Sydoruk, D. Tyshchenko // Athenaeum. Polish Political Science Studies. 2017. – Vol. 52. – P. 209-220. [Index Copernicus].

Suchyj O., Sydoruk T., Heliash M. Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej: strategia i udział Polski / Oleksij Suchyj, Tetiana Sydoruk, Małgorzata Heliash // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Вип. 19. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. – C. 111-121. [Index Copernicus]

Сидорук Т. В. ДЕСЯТЬ РОКІВ СХІДНОМУ ПАРТНЕРСТВУ: ЧАС ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ // Політичне життя. - 2018. - № 1. - С. 138-152. [Index Copernicus]

Central Europe on Russia-Ukraine Conflict: Positions and Responses // Central European Journal of International and Security Studies. – 2018. – Vol. 12, № 3. – P. 81-105. Scopus, Q4

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В. Огляд проблем Східного партнерства / Partnerstwo Wschodnie. Etyczne i społeczno-prawne aspecty relacji między Union Europejską a Ukraina. – 2018. – Gorzów Wielkopolski. – S. 29-46.

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво гуртком "Європейські студії"

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В. Дилеми модернізації Східного партнерства / Т. В. Сидорук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Міжнародні відносини». – Острог, 2017. – Вип. 1. – С. 19-37.

Головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний редактор, заступник відповідального редактора, відповідальний секретар, заступник відповідального секретаря університетського фахового наукового журналу

Заступник головного редактора Наукових записок НаУОА, серії "Міжнародні відносини"

2016

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturowy wymiar integracji europejskiej „Prawne i społeczne aspekty współpracy między Unią Europejską a państwami Partnerstwa Wschodniego. Procesy demokratyzacji państwa a problem korupcji”, 10 września 2016 r.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Сидорук Т. В. Східне партнерство ЄС в сучасних реаліях: проблеми і перспективи / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2016. – № 9.

Сидорук Т.В. Позиції Польщі та держав Балтії щодо російсько-українського конфлікту / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2016. – Вип. 14. – С. 75-83.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Сидорук Т. В. Східна Європа як поле геополітичної конфронтації між Росією і Європейським Союзом / Т. В. Сидорук // Панорама політологічних студій : Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2015. – Вип. 13. – С. 47-55.

2. Сидорук Т. В. Вплив позицій держав-членів на формування стратегічної відповіді ЄС на російсько-український конфлікт / Т. В. Сидорук // Зовнішні справи. – 2015. – № 9.

3. Сидорук Т. В. Роль Німеччини у формуванні спільної позиції ЄС щодо російсько-українського конфлікту Т. В. Сидорук // Стратегічні пріоритети / Національний інститут стратегічних досліджень. – 2015. –№ 9.

4. Сидорук Т. В. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту / Т.В. Сидорук // Вісник Львівського університету. Серія «Міжнародні відносини». – 2015. – Вип. 36. – Ч. 3. – С. 13-20.

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.sydoruk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну