Мусійчук Тетяна Ігорівна,

викладач
Мусійчук Тетяна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2008 Волинський національний університет імені Лесі Українки

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Yurieva, O., Musiichuk, T. ., & Baisan, D. . (2021). INFORMAL ENGLISH LEARNING WITH ONLINE DIGITAL TOOLS: NON-LINGUIST STUDENTS. Advanced Education, (17), 90–102. (Наукометричне видання, WoS)

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Доповідь на XXVI науковій викладацько-студентській конференці “Дні Науки” (11-14 травня 2021 р., Національний університет “Острозька академія”, Острог). Виступ на секційному засіданні: Комунікативно-прагматичні характеристики висловлень обурення.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь на VIІI Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES” (14 травня 2021 р., Національний університет “Острозька академія”, Острог). Виступ на секційному засіданні: “Комунікативні стратегії вираження обурення”.

Доповідь на ХІV Міжнародній науковій конференції «Пріоритети германської і романської філології» (25-26 вересня 2020 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк). Виступ на секційному засіданні: Стратегії і тактики обурення.

Захист дисертації

захист кандидатської дисертації

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мусійчук Т. І. Використання маніпулятивної стратегії в комунікативній ситуації обурення // Sciences of Europe. 2021. #73. С. 37–40.

2020

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мусійчук Т.І. Прагматичний аспект висловлень обурення. Луцьк, 2019. № 11. С. 88–93.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Svetlana V. Novoseletska, Natalia V. Shapran and Tatiana I. Musiichuk Conceptual and linguistic worldview in modern linguistics // The Asian International Journal of Life Sciences. - 2020. - 22(2). - С. 287-300 (Scopus)

2019

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Доповідь на ХІІІ міжнародній науковій конференції "Пріоритети германської і романської філологія" (31 травня-2 червня 2019р.)

2018

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Мусійчук Т.І. Невербальні засоби вираження обурення // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія . – 2018. – Вип. 18. – С. 240-249 [Index Copernicus] ISSN 2226-3055 (print); e-ISSN 2415-3168.

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "ДНІ НАУКИ НаУОА", 27–30 березня 2018 р., Острог

Видання наукової монографії

Мусійчук Т. Сенсорна лексика як засіб образотворення в поезії Маргот Озборн / Т. Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк //Україна Канада: сучасні наукові студії : колективна монографія Луцьк, 2018. – С. 40-48.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мусійчук Т. І. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів висловлення обурення / Т. І. Мусійчук . - 5th International conference ―Science and society‖ (June 15, 2018), Hamilton, Canada, р.871-879

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мусійчук Т. І. Оберення як конфліктоген і як реакція на конфліктоген / Т. І. Мусійчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики №1-2 (11-12). – Чернівці, 2016. – С. 85-89

Мусійчук Т. І. Комунікативна ситуація обурення / Т.І. Мусійчук // Актуальні питання іноземної філології № 4. – Луцьк, 2016. – С.104-111.

2015

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Мусійчук Т.І. Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Національний університет «Острозька академія». – Вип. 56. – 2015 – С. 214-217

Мусійчук Т.І. Категоріальна емоційна ситуація «обурення» // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Т. 1. – 2015 – С. 404-406.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну