Мусійчук Тетяна Ігорівна,

викладач
Мусійчук Тетяна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2008 Волинський національний університет імені Лесі Українки

Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Мусійчук Т.І. Справедливість як мірило людських відносин/ Т.І. Мусійчук // матеріали Всеукраїнської конференції "Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації". - Луцьк:2017.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (5-7 червня 2017 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь). Виступ на секційному засіданні: Мімічне вираження обурення.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська конференція «Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації» (2017 р., Луцьк). Виступ на секційному засіданні: Справедливість як мірило людських відносин.

2016

Опублікування статті

Мусійчук Т. І. Оберення як конфліктоген і як реакція на конфліктоген / Т. І. Мусійчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики №1-2 (11-12). – Чернівці, 2016. – С. 85-89

Мусійчук Т. І. Комунікативна ситуація обурення / Т.І. Мусійчук // Актуальні питання іноземної філології № 4. – Луцьк, 2016. – С.104-111.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІХ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи"

2015

Опублікування статті

Мусійчук Т.І. Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Національний університет «Острозька академія». – Вип. 56. – 2015 – С. 214-217

Мусійчук Т.І. Категоріальна емоційна ситуація «обурення» // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Т. 1. – 2015 – С. 404-406.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.musiichuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну