Мусійчук Тетяна Ігорівна,

викладач
Мусійчук Тетяна Ігорівна
QA
Резюме
Освіта

2003-2008 Волинський національний університет імені Лесі Українки

Наукова робота
2020

Опублікування тез доповідей

Мусійчук Т.І. Expressing indignation : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. Філологічні й педагогічні студії у вітчизняній та зарубіжній науці ХХІ сторіччя, м. Київ 2020 р. С. .

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІV Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської і романської філології» (25-26 вересня 2020 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк). Виступ на секційному засіданні: Стратегії і тактики обурення.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Conceptual and linguistic worldview in modern linguistics / Svetlana V. Novoseletska, Natalia V. Shapran and Tatiana I. Musiichuk // The Asian International Journal of Life Sciences, 22(2): 287-300 (2020)

Опублікування статті

Мусійчук Т.І. Прагматичний аспект висловлень обурення. (подано до друку, Луцьк)

2019

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Доповідь на ХІІІ міжнародній науковій конференції "Пріоритети германської і романської філологія" (31 травня-2 червня 2019р.)

2018

Опублікування тез доповідей

Мусійчук Т. Сенсорна лексика в поезії Маргот Озборн / Т. Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк // Україна – Канада : Матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна) : - Луцьк, 2018. - С. 170-174.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германської і романської філології» (8-10 червня 2018 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь). Виступ на секційному засіданні: Комунікативні стратегії і тактики обурення (на матеріалі англомовної прози ХХ-ХХІ століть).

І Міжнародний науково-практичний конгрес з канадознавства "Україна - Канада" (21-24 червня 2018 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк). Виступ на секційному засіданні: Сенсорна лексика в поезії Маргот Озборн.

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

ХХІІI наукова викладацько-студентська конференція "ДНІ НАУКИ НаУОА", 27–30 березня 2018 р., Острог

Видання наукової монографії

Мусійчук Т. Сенсорна лексика як засіб образотворення в поезії Маргот Озборн / Т. Мусійчук, Е. Коляда, О. Ботвінко-Ботюк //Україна Канада: сучасні наукові студії : колективна монографія Луцьк, 2018. – С. 40-48.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Мусійчук Т.І. Невербальні засоби вираження обурення // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія . – 2018. – Вип. 18. – С. 240-249 [Index Copernicus] ISSN 2226-3055 (print); e-ISSN 2415-3168.

Опублікування статті

Мусійчук Т. І. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів висловлення обурення / Т. І. Мусійчук . - 5th International conference ―Science and society‖ (June 15, 2018), Hamilton, Canada, р.871-879

2017

Опублікування тез доповідей

Мусійчук Т.І. Справедливість як мірило людських відносин/ Т.І. Мусійчук // матеріали Всеукраїнської конференції "Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації". - Луцьк:2017. – С.11-14

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ХІ Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (5-7 червня 2017 р., Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Луцьк-Світязь). Виступ на секційному засіданні: Мімічне вираження обурення.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Всеукраїнська конференція «Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації» (2017 р., Луцьк). Виступ на секційному засіданні: Справедливість як мірило людських відносин.

2016

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

ІХ Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та перспективи"

Опублікування статті

Мусійчук Т. І. Оберення як конфліктоген і як реакція на конфліктоген / Т. І. Мусійчук // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики №1-2 (11-12). – Чернівці, 2016. – С. 85-89

Мусійчук Т. І. Комунікативна ситуація обурення / Т.І. Мусійчук // Актуальні питання іноземної філології № 4. – Луцьк, 2016. – С.104-111.

2015

Опублікування статті

Мусійчук Т.І. Іменникова репрезентація гніву як вияву обурення // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Національний університет «Острозька академія». – Вип. 56. – 2015 – С. 214-217

Мусійчук Т.І. Категоріальна емоційна ситуація «обурення» // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Т. 1. – 2015 – С. 404-406.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
На головну