Лідовець Тетяна Миколаївна,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Лідовець Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у "Круглому столі" "Правове регулювання прав людини у сфері приватного права" НаУОА та виступ із доповіддю "Віндикаційний та негаторний позов як ефективні способи захисту прав землевласників"

Участь у круглому столі "Правове регулювання прав людини у сфері приватного права " 2022 рік. Участь у Круглому столі "Напрацювання єдиного підходу в питаннях оформлення спадкоємцями права власності на земельні ділянки, отримані спадкодавцями (померлими) згідно з рішеннями органами місцевого самоврядування відповідно до Декрету КМУ "Про приватизацію земельних ділянок" від 26 грудня 1992 року" (5 жовтня 2021 року)

Публікація наукових статей в інших виданнях (крім фахових), тез доповідей, науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних матеріалів з наукової або професійної тематики

Публікація тез доповіді на тему: "Формування земельної ділянки як об'єкта права" // Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (м. Острог 05 жовтня 2021 року). Острог, 2021.

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на XXV науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" Національного університету "Острозька академія" 11-15 травня 2020 року з доповіддю " Представництво прокурором інтересів держави у вирішенні спорів щодо земель територіальних громад".

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.lidovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну