Лідовець Тетяна Миколаївна,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Лідовець Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Участь у "Круглому столі" "Правове регулювання прав людини у сфері приватного права" НаУОА та виступ із доповіддю "Віндикаційний та негаторний позов як ефективні способи захисту прав землевласників"

2020

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на XXV науковій викладацько-студентській конференції "Дні науки" Національного університету "Острозька академія" 11-15 травня 2020 року з доповіддю " Представництво прокурором інтересів держави у вирішенні спорів щодо земель територіальних громад".

  Сертифікати, дипломи...
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.lidovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну