Лідовець Тетяна Миколаївна,

старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін
Лідовець Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Опублікування тез доповідей

Лідовець Т.М. Продовження дії договору оренди земельної ділянки // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції [«Малиновські читання»], (м. Острог, 17 листопада 2017 р.), - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2017. – С.55-56.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на тему "Продовження дії договору оренди земельної ділянки" на Міжнародній науково-практичній конференції «Малиновські читання», (м. Острог, 17 листопада 2017 р.)

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Лідовець Т.М. Безпорадний, уразливий стани потерпілого за кримінальним та кримінально-процесуальним законодавством України. // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 16-25 березня 2015 р.)

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.lidovets@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну