Хомич Тетяна Миколаївна,

викладач кафедри теорії та історії держави і права
Хомич Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань Науково-практичного гуртка "Особливості кваліфікації злочинів" щосереди протягом жовтня-травня 2017-2018 років

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

- стаття на тему „Поняття насильства і примусу та їх співвідношення”, опублікована в Часописі Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - №. 2(6) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

2010

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

- стаття на тему „Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’ї”, опублікована у електронному фаховому виданні „Часопис Національного університету "Острозька академія"”. Серія "Право". - 2010. - №. 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.khomych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну