Хомич Тетяна Миколаївна,

викладач кафедри теорії та історії держави і права
Хомич Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на міжнародній конференції

Опублікування тез доповідей

Публікація тез доповіді

Опублікування статті

Публікація статті

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

Доповідь на вузівській конференції

2020

Керівництво студентським науковим гуртком

Керівництво Науково-практичним гуртком "Особливості кваліфікації злочинів" щосереди протягом вересня-травня 2020-2021 років

2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань Науково-практичного гуртка "Особливості кваліфікації злочинів" щосереди протягом жовтня-травня 2017-2018 років

2016

Опублікування тез доповідей

- тези доповіді на тему „До питання про зміну кримінально-правових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Матеріали науково-практичного семінару «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї» (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 37-40

- тези доповіді на тему „Проблеми застосування фінансових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання”, м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. – С. 142-143

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на тему „До питання про зміну кримінально-правових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” на науково-практичному семінарі «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї» (м. Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.)

Виступ на тему „Проблеми застосування фінансових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” на V Міжнародній науково-практичній конференції „Малиновські читання”, м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на ХХ науковій викладацько-студентській конференції „Дні науки” у Національному університеті ”Острозька академія” (березень 2015 р)

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю та публікація тез доповіді на тему „Причини латентності насильства в сім’ї”, опубліковані у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” м. Острог, 14-15 листопада 2014 року, С. 194-196.

Опублікування тез доповідей

тези доповіді на тему „Причини латентності насильства в сім’ї”, опубліковані у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” м. Острог, 14-15 листопада 2014 року, С. 194-196.

2012

Опублікування статті

- стаття на тему „Поняття насильства і примусу та їх співвідношення”, опублікована в Часописі Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - №. 2(6) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

2010

Опублікування статті

- стаття на тему „Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’ї”, опублікована у електронному фаховому виданні „Часопис Національного університету "Острозька академія"”. Серія "Право". - 2010. - №. 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.khomych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну