Хомич Тетяна Миколаївна,

викладач кафедри теорії та історії держави і права
Хомич Тетяна Миколаївна
QA
Резюме

Інформація у резюме відсутня.
Наукова робота
2017

Керівництво студентським науковим гуртком

Проведення засідань Науково-практичного гуртка "Особливості кваліфікації злочинів" щосереди протягом жовтня-травня 2017-2018 років

2016

Опублікування тез доповідей

- тези доповіді на тему „До питання про зміну кримінально-правових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Матеріали науково-практичного семінару «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї» (Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.). – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – С. 37-40

- тези доповіді на тему „Проблеми застосування фінансових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання”, м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року. – Острог : Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2016. – С. 142-143

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ на тему „До питання про зміну кримінально-правових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” на науково-практичному семінарі «Кримінально-правові та адміністративно-правові основи протидії насильству в сім’ї» (м. Івано-Франківськ, 29 лютого 2016 р.)

Виступ на тему „Проблеми застосування фінансових санкцій щодо осіб, які вчинили насильство в сім’ї” на V Міжнародній науково-практичній конференції „Малиновські читання”, м. Острог, 30 вересня – 1 жовтня 2016 року

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю на ХХ науковій викладацько-студентській конференції „Дні науки” у Національному університеті ”Острозька академія” (березень 2015 р)

2014

Опублікування тез доповідей

тези доповіді на тему „Причини латентності насильства в сім’ї”, опубліковані у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” м. Острог, 14-15 листопада 2014 року, С. 194-196.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Виступ з доповіддю та публікація тез доповіді на тему „Причини латентності насильства в сім’ї”, опубліковані у матеріалах ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Малиновські читання” м. Острог, 14-15 листопада 2014 року, С. 194-196.

2012

Опублікування статті

- стаття на тему „Поняття насильства і примусу та їх співвідношення”, опублікована в Часописі Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2012. - №. 2(6) : [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12ktmtys.pdf

2010

Опублікування статті

- стаття на тему „Фізичне насильство як одна із форм вчинення насильства в сім’ї”, опублікована у електронному фаховому виданні „Часопис Національного університету "Острозька академія"”. Серія "Право". - 2010. - №. 2 : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lj.oa.edu.ua/articles/2010/n2/10ktmnvs.pdf

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.khomych@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну