Блащук Тетяна Володимирівна,

к.ю.н, доц., Завідувач кафедрою, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Блащук Тетяна Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60;

Вступ 01.09.1993 р., випуск 20.06.1998 р.;

денна форма навчання; 

спеціальність: правознавство,

кваліфікація: магістр права;

диплом з відзнакою серія КВ № 10608409 від 20 червня 1998 р.

Професійні навики

Адвокатська діяльність – Старший партнер Адвокатського обєднання "PROXY.  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 424 від 27 вересня 2004 р., видане КДКА Рівненської обл.

участь у проведенні тренінгів в межах підвищення кваліфікації слідчих.  Спільний проект ЄС - Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні»

Досвід роботи

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

провідний спеціаліст юридичного відділу, Ліцензійна палата України, м. Київ  

старший викладач кафедри правничих та психолого педагогічних дисциплін, Острозька академія НаУКМА

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Національний університет “Острозька академія”

юристконсульт ТОВ ВП “Акватон” за сумісництвом

юристконсульт ТОВ  “Будівництво та інвестиції” за сумісництвом

старший науковий співробітник  відділу теорії та історії приватного права НДІ приватного права і підприємництва   АПрН України.

Хобі та інтереси

Плавання та туристичні піші подорожі. 

Наукова робота
2021

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

1. Tetiana Blashchuk, Olha Balatska, Yaroslava Orlovska. Publication date: January 2021. Student`s right for safe living and studying environment in pandemic conditions. Youth Voice Journal ISBN 978-1-911634-21-8. (Scopus, Q2)

Blashchuk, T., Shmyndruk, O., Buha, V., Pysemna, O., Popova, N. (2020). Virtual Mediation in the Field of Intellectual Property. Cuestiones Políticas, 38(67), 500-517. (Наукометричне видання, WoS) DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.382e.38

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Залучення коштів за 2 запитами на суму 27 000 грн.

Науково правова експертиза на запит Нотаріальної палати України

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

Виступ на круглому столі та 3 наукових конференціях

Видання наукової монографії

Блащук Т.В. Еволюція прав людини у сфері охорони здоров’я. РОзділ колективної монографії

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Блащук Т.В. Відповідальність у договорах про онлайн кредитування в період карантину по COVID-19. Матеріали VІ- ї Міжнародної науково-практичної конференції «ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні». 27 листопада 2020 р. м. Львів.

2020

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Блащук Т.В. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2020. [Index Copernicus International)

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Блащук Т.В. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2020.

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Рецензування статті Шеремет А. М. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ.

рецензування статті Орловської Я. Б. МІСЦЕ І РОЛЬ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

Виступ з доповіддю на наукових заходах (круглі столи, семінари, форуми та ін.)

1. Блащук Т.В. Особливості переходу права власності на земельну ділянку при спадкуванні житлового будинку, що на ній розміщений // Матеріали ХХІV наукової викладацько-студентської конференції (м. Острог, 11 – 15 травня 2020 р.)

2019

Рецензування наукових матеріалів (у т.ч. відгуки)

Шеремет А.Н. Применение медиации в республике Беларусь и история ее внедрения в Украине // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 9 апреля 2019 г.

2018

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Блащук Т.В. Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузі / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18)

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Науково-правова експертиза законопроекту №9141

2017

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2017 г.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2017 г.

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

1. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/ 2013/n1/13btvtpa.pdf.

2016

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Правові засоби впливу громадянського суспільства при укладенні та виконанні цивільно-правових договорів. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (присвячена 440-річчю Націонлаьного університету “Острозька академія”) , м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р., - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016.

Опублікування статті у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection

Блащук Т.В. Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173. – с. 57-59.

Виступ з доповіддю на науковій конференції, яка проводиться за кордоном

1. Блащук Т.В. Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173. – с. 57-59.

2012

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Блащук Т. В. Особливості правовго статусу підприємця та його роль у громадянському суспільстві /Т. В. Блащук // "Приватне право і підприємництво"― випуск 11, Київ - 2012. - С. 157-159.

Блащук Т. В., Лідовець Р.А. Науковий висновок щодо реформи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які виникають на підставі нотаріально посвідчених договорів / Р.А. Лідовець Т. В. Блащук // "Мала енциклопедія нотаріуса"― Науково-практичний ж-л, № 2(62), квітень - 2012. - С.55 - 59

2011

Публікація наукової статті у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (крім Scopus, WoS)

Блащук Т. В. Пецко І.А. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять.//Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4.- ст.33-36.

Блащук Т. В. Пецко І.А. Роль стандартів у визначенні якості медичної допомоги.// Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 5.- ст.44-47.

Блащук Т. В. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 6.- ст.38-40.

Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btvtpd.pdf

Блащук Т. В. Співвідношення предмета та об’єкта цивільно-правового договору // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – 548с. – с. 220-225.

Блащук Т.В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди / Блащук Т.В. // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: у 3-х частинах.- Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. – 124с. / С. 43-45.

Блащук Т.В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. – Ч. 2. -112с. – С. 17-19.

Блащук Т.В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Блащук Т.В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Блащук Т.В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Блащук Т.В.// Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк Сучасний друк, 2011. – 287с. / С. 42-43.

Блащук Т.В. Розвиток громадянського суспільства та його інститутів в умовах глобалізації. // "Приватне право і підприємництво"— випуск 9, Київ - 2010.

Блащук Т. В. Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2010. - 1. - С. 4-6.

6. Блащук Т. В. Тези доповіді: Роль інформації у відносинах щодо якості продукції // Матеріали Науково-практичної конференції ( у серії щорічних наукових заходів, присвячених пам’яті проф.. Підопригори О.А.) “Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права”. – Київ. – 25 березня 2010 р.

7. Блащук Т. В. Тези доповіді: Поняття безпечної продукції // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених". - Київ - 23 квітня 2010 року. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

3. Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах // "Приватне право і підприємництво"— випуск 8, Київ - 2009. - С. 51-56.

Блащук Т. В. Поняття якості в праві України.// Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 3.- ст.11-13.

Захист дисертації

Цивільно-правова характеристика особистого страхування.

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.blashchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну