Блащук Тетяна Володимирівна,

к.ю.н, доц., Завідувач кафедрою, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін
Блащук Тетяна Володимирівна
QA
Резюме
Освіта

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 60;

Вступ 01.09.1993 р., випуск 20.06.1998 р.;

денна форма навчання; 

спеціальність: правознавство,

кваліфікація: магістр права;

диплом з відзнакою серія КВ № 10608409 від 20 червня 1998 р.

Професійні навики

Адвокатська діяльність – Старший партнер Адвокатського обєднання "PROXY.  свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 424 від 27 вересня 2004 р., видане КДКА Рівненської обл.

участь у проведенні тренінгів в межах підвищення кваліфікації слідчих.  Спільний проект ЄС - Ради Європи «Посилення імплементації європейських стандартів прав людини в Україні»

Досвід роботи

Член Науково-консультативної ради при Верховному Суді

провідний спеціаліст юридичного відділу, Ліцензійна палата України, м. Київ  

старший викладач кафедри правничих та психолого педагогічних дисциплін, Острозька академія НаУКМА

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, Національний університет “Острозька академія”

юристконсульт ТОВ ВП “Акватон” за сумісництвом

юристконсульт ТОВ  “Будівництво та інвестиції” за сумісництвом

старший науковий співробітник  відділу теорії та історії приватного права НДІ приватного права і підприємництва   АПрН України.

Хобі та інтереси

Плавання та туристичні піші подорожі. 

Наукова робота
2021

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

VІ- ї Міжнародна науково-практична конференція «ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні». 27 листопада 2020 р. м. Львів.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Blashchuk, T., Shmyndruk, O., Buha, V., Pysemna, O., Popova, N. (2020). Virtual Mediation in the Field of Intellectual Property. Cuestiones Políticas, 38(67), 500-517. (Наукометричне видання, WoS) DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.382e.38

Опублікування тез доповідей

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Блащук Т.В. Відповідальність у договорах про онлайн кредитування в період карантину по COVID-19. Матеріали VІ- ї Міжнародної науково-практичної конференції «ІТ-право: проблеми і перспективи розвитку в Україні». 27 листопада 2020 р. м. Львів.

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Науково правова експертиза на запит Нотаріальної палати України

2020

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Блащук Т.В. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2020. [Index Copernicus International)

Опублікування статті

Блащук Т.В. Право на медичну допомогу та його реалізація в умовах пандемії COVID-19. Підприємництво, господарство і право. № 11. 2020.

Рецензування статей, авторефератів

Рецензування статті Шеремет А. М. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ ТА МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ.

рецензування статті Орловської Я. Б. МІСЦЕ І РОЛЬ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НА БЕЗПЕЧНЕ ДЛЯ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ’Я ДОВКІЛЛЯ У ЗАГАЛЬНІЙ СИСТЕМІ ОСОБИСТИХ НЕМАЙНОВИХ ПРАВ

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2. Блащук Т.В. Співвідношення права фізичної особи на життя та на безпечне для життя і здоров’я довкілля // Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 24 квітня 2020 року.

1. Блащук Т.В. Процедура банкрутства фізичної особи як засіб звільнення від кредитного боргу // Всеукраїнська науково-практичній конференція «Сучасні проблеми правотворення в Україні» 8 квітня 2020 р. м. Рівне

Міжнародна науково-практична конференція«Малиновські читання», м. Острог,

Член редколегії, редакційної ради університетського фахового збірника наукових праць (наукового журналу)

Наукові доповіді на вузівських конференціях, симпозіумах, семінарах

1. Блащук Т.В. Особливості переходу права власності на земельну ділянку при спадкуванні житлового будинку, що на ній розміщений // Матеріали ХХІV наукової викладацько-студентської конференції (м. Острог, 11 – 15 травня 2020 р.)

2019

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

2. Блащук Т.В. Договір як підстава безоплатного користування річчю у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 9 апреля 2019 г.

Опублікування тез доповідей

2. Блащук Т.В. Договір як підстава безоплатного користування річчю у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 9 апреля 2019 г.

Рецензування статей, авторефератів

Шеремет А.Н. Применение медиации в республике Беларусь и история ее внедрения в Украине // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 9 апреля 2019 г.

2018

Опублікування статті

Блащук Т.В. Організаційно-правові форми діяльності суб‘єктів, що здійснюють медичне обслуговування населення в умовах реформи медичної галузі / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2018. – № 2(18)

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т.В. Співвідношення поняття безпечної продукції та права на безпечне довкілля у контексті визначення права на охорону здоров‘я / Т.В. Блащук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 р.

Опублікування тез доповідей

Блащук Т.В. Співвідношення поняття безпечної продукції та права на безпечне довкілля у контексті визначення права на охорону здоров‘я / Т.В. Блащук // Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 7 грудня 2018 р.

Наукові доповіді на всеукраїнських конференціях, симпозіумах, семінарах

Блащук Т.В. Право фізичної особи на безпечне для життя і здоров’я довкілля. // Матеріали науково-практичної конференції (з міжнародною участю) «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 29 листопада 2018р.).

Залучення коштів на НДР за госпдоговірною тематикою

Науково-правова експертиза законопроекту №9141

2017

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2017 г.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Порядок визначення предмету договору про надання медичних послуг / Т.В. Блащук // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» , м. Острог, 17 листопада 2017 р.

Опублікування тез доповідей

3. Блащук Т.В. Тези доповіді: Організаційна єдність як ознака юридичної особи з одним учасником // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 квітня 2005 р.). – С. 112-114.

5. Блащук Т.В. Тези доповіді: Замовник (Забудовник) у інвестиційному договорі на будівництво // Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС (м. Київ, 12 листопада 2008 року): Науково-практична конференція «Загальні тенденції та особливості реалізації, охорони і захисту приватних прав в Україні та світі»: круглий стіл «Механізми охорони та захисту майнових прав в Україні та ЄС»: Збірник матеріалів круглого столу / Ред. кол.: О. Д. Крупчан, М. К. Галянтич, В. І. Король, І. Е. Берестова. – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2008. – 212 c.

4. Блащук Т.В. Тези доповіді: Зміст інвестиційного договору у будівництві. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Верховенство права в процесі державотворення та захисту прав людини в Україні.”. – Острог. – 30-31 травня 2008 р.– 0,5 друк. Арк.

Блащук Т.В. Тези доповіді: Загальні засади деліктної відповідальності держави. // Матеріали міжнародної конференції “Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності”. – Київ. – 7 квітня. 2008 р. – 0,5 друк. арк.

Тези доповіді: Сучасні тенденції участі держави у приватноправових відносинах. // Матеріали конференції “Демократія і право” проблеми взаємовпливу і взаємозалежності” – Харків. - 2008, Видавництво “Право”. – 0,5 друк. арк.

Тези доповіді: Якість як умова цивільно-правового договору // Матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького та аспірантського складу “Правове життя сучасної України”. – Одеса. Одеська національна юридична академія. – 21-22 травня 2010 р. – С. 425-426.

Поняття безпечної продукції // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених". - Київ - 23 квітня 2010 року. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Роль інформації у відносинах щодо якості продукції // Матеріали Науково-практичної конференції ( у серії щорічних наукових заходів, присвячених пам’яті проф.. Підопригори О.А.) “Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права”. – Київ. – 25 березня 2010 р.

Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Блащук Т.В.// Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк Сучасний друк, 2011. – 287с. / С. 42-43.

Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. – Ч. 2. -112с. – С. 17-19.

Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди / Блащук Т.В. // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: у 3-х частинах.- Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. – 124с. / С. 43-45.

Правові засоби впливу громадянського суспільства при укладенні та виконанні цивільно-правових договорів / Блащук Т.В. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (присвячена 440-річчю Національного університету “Острозька академія”) , м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р., - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016.

Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173. – с. 57-59.

Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2017 г.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Правові засоби витребування майна у законодавстві України та республіки Білорусь/ Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитарных наук. Материалы VIІ международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистрантов и студентов. Минск, 15 апреля 2017 г.

Опублікування статті

1. Блащук Т. В. Джерела правового регулювання договірних відносин: теоретико-правовий аспект / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – № 1(7) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/ 2013/n1/13btvtpa.pdf.

2016

Опублікування статті

Правові засоби впливу громадянського суспільства при укладенні та виконанні цивільно-правових договорів. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (присвячена 440-річчю Націонлаьного університету “Острозька академія”) , м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р., - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016.

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т.В. Договір приєднання в цивільному праві України.// Матеріали ХХІ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 19-21 квітня 2016 р.)

Правові засоби впливу громадянського суспільства при укладенні та виконанні цивільно-правових договорів. // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання» (присвячена 440-річчю Націонлаьного університету “Острозька академія”) , м. Острог, 30 вересня-1 жовтня 2016 р., - Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016.

Наукові доповіді на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах в інших країнах

1. Блащук Т.В. Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173. – с. 57-59.

Опублікування статті у наукових журналах які є в міжнародних наукометричних базах

Блащук Т.В. Правові наслідки відмови від укладення попереднього договору у законодавстві України та Республіки Білорусь / Блащук Т.В. // Актуальные проблемы правовых, экономических и гуманитар- ных наук. Материалы VI международной научной конференции профессорско-преподавательского состава, аспирантов, магистран- тов и студентов. Минск, 15 апреля 2016 г. В двух частях / ред. кол. С.Ф. Сокол [и др.]. – Минск: «БИП-Институт правоведения». Ч. 1. – 2016. – 173. – с. 57-59.

2015

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у договірних відносинах. // Матеріали ХХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 16-25 березня 2015 р.)

2014

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т.В. Особливості участі неповнолітніх у договірних відносинах. // Матеріали ХІХ наукової викладацько-студентської конференції, (м. Острог, 18-26 березня 2014 р.)

2012

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т. В. Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України: Тема доповіді - Роль громадських слухань у договірних правовідносинах. – Київ. – Квітень, 2012 р. -– 1 друк. Арк.

Опублікування статті

Блащук Т. В. Особливості правовго статусу підприємця та його роль у громадянському суспільстві /Т. В. Блащук // "Приватне право і підприємництво"― випуск 11, Київ - 2012. - С. 157-159.

Блащук Т. В., Лідовець Р.А. Науковий висновок щодо реформи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, які виникають на підставі нотаріально посвідчених договорів / Р.А. Лідовець Т. В. Блащук // "Мала енциклопедія нотаріуса"― Науково-практичний ж-л, № 2(62), квітень - 2012. - С.55 - 59

2011

Виступ з доповіддю на міжнародній науковій конференції, семінарі , які зареєстровані в МОН

Блащук Т. В. Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України: Тема доповіді - Питання визначення умови про якість в предметі цивільно-правового договору – Київ. – 2010. – 0,5 друк. арк.

1. Блащук Т.В. Тези доповіді: Особливості створення юридичних осіб публічного права. // Матеріали ХІV наукової викладацько-студентської конференції. — Острог. – (19-20 березня 2009 р.

4. Блащук Т.В. Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Науково-дослідного інституту приватного права та підприємництва Академії правових наук України: Тема доповіді - Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. – Київ. – 2009. – 0,5 друк. Арк.

2. Блащук Т.В. Тези доповіді: Особливості укладення договорів про участь у фінансуванні нежитлового будівництва. // Матеріали ХІІІ наукової викладацько-студентської конференції. — Острог. – (18-19 березня). 2008 р.

Опублікування статті

Блащук Т. В. Пецко І.А. Якість медичної допомоги (послуги) та право на якість медичної допомоги (послуги): співвідношення понять.//Підприємництво, господарство і право. - 2011. - № 4.- ст.33-36.

Блащук Т. В. Пецко І.А. Роль стандартів у визначенні якості медичної допомоги.// Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 5.- ст.44-47.

Блащук Т. В. Порядок визначення якості продукції (товару, роботи, послуги) у договорі // Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 6.- ст.38-40.

Блащук Т. В. Можливість визначення держави як сторони цивільно-правового договору / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2011. – № 1(3) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11btvtpd.pdf

Блащук Т. В. Співвідношення предмета та об’єкта цивільно-правового договору // Актуальні проблеми правознавства. Науковий збірник ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – 548с. – с. 220-225.

Блащук Т.В. Розвиток громадянського суспільства та його інститутів в умовах глобалізації. // "Приватне право і підприємництво"— випуск 9, Київ - 2010.

Блащук Т. В. Особливості та тенденції розвитку громадянського суспільства в Японії / Т. В. Блащук // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2010. - 1. - С. 4-6.

6. Блащук Т. В. Тези доповіді: Роль інформації у відносинах щодо якості продукції // Матеріали Науково-практичної конференції ( у серії щорічних наукових заходів, присвячених пам’яті проф.. Підопригори О.А.) “Інформаційні правовідносини та право інтелектуальної власності як інститути приватного права”. – Київ. – 25 березня 2010 р.

7. Блащук Т. В. Тези доповіді: Поняття безпечної продукції // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, магістрів, аспірантів, докторантів та молодих вчених “Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених". - Київ - 23 квітня 2010 року. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

3. Блащук Т.В. Особливості участі юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах // "Приватне право і підприємництво"— випуск 8, Київ - 2009. - С. 51-56.

Блащук Т. В. Поняття якості в праві України.// Підприємництво, господарство і право. 2011. - № 3.- ст.11-13.

Блащук Т.В. Умови договору, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди / Блащук Т.В. // Теорія і практика застосування чинного вітчизняного та міжнародного законодавства в сучасних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 12-13 лютого 2011 р.). – Одеса: у 3-х частинах.- Одеса: ГО “Причорноморська фундація права”, 2011. – ч. 2. – 124с. / С. 43-45.

Блащук Т.В. Держава як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Актуальні питання сучасних державотворчих та правотворчих процесів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 24 лютого 2011р. – Запоріжжя: у 3-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація “Істина”, 2011. – Ч. 2. -112с. – С. 17-19.

Блащук Т.В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Блащук Т.В. Територіальна громада як сторона цивільно-правового договору: особливості визначення / Блащук Т.В. // Проблеми сучасної правової системи України: Всеукраїнські науково-практичні читання, м. Львів, 25-26 лютого 2011 р. – Львів: у 2-х томах. – Західноукраїнська організація “Центр правничих ініціатив”, 2011. – Т. ІІ. – 116с. – с. 9-11.

Блащук Т.В. Вплив глобалізації на розвиток інститутів громадянського суспільства / Блащук Т.В.// Міжнародні та національні механізми захисту прав людини: виклики сьогодення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 квітня 2011р., м. Донецьк, Україна) Упор. Л.М. Дешко, Ю.В. Мазур. – Донецьк Сучасний друк, 2011. – 287с. / С. 42-43.

Захист дисертації

Цивільно-правова характеристика особистого страхування.

Присвоєння вченого звання доцента

доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

  Сертифікати, дипломи...
Сертифікати, дипломи не завантажені.
  Контакти та соціальні мережі
Зв'язок

Email: tetiana.blashchuk@oa.edu.ua

Посилання
Посилання відсутні.
На головну